הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

דבר תורה לפרשת בלק – האתגר של האנשים הגדולים

בפרשתנו מנסה בלק מלך מואב לשכור את בלעם לקלל את ישראל, הסיפור ידוע, הברכות הופכות לקללות, כפי שמתאר זאת משה בספר דברים:
וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת-בִּלְעָם בֶּן-בְּעוֹר, מִפְּתוֹר אֲרַם נַהֲרַיִם—לְקַלְלֶךָּ, וְלֹא-אָבָה ה' אֱלֹוקיךָ, לִשְׁמֹעַ אֶל-בִּלְעָם, וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱלֹוקיךָ לְּךָ אֶת-הַקְּלָלָה, לִבְרָכָה: כִּי אֲהֵבְךָ, ה' אֱלֹוקיךָ.
אך דווקא לאור הכשלון לקלל את ישראל, דווקא לאור האהבה האלוקית העליונה המופיעה פה, כל כך צורמים הפסוקים האחרונים של הפרשה:
וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל, בַּשִּׁטִּים; וַיָּחֶל הָעָם, לִזְנוֹת אֶל-בְּנוֹת מוֹאָב, וַתִּקְרֶאןָ לָעָם, לְזִבְחֵי אֱלֹהֵיהֶן, וַיֹּאכַל הָעָם, וַיִּשְׁתַּחֲווּ לֵאלֹהֵיהֶן, וַיִּצָּמֶד יִשְׂרָאֵל, לְבַעַל פְּעוֹר, וַיִּחַר-אַף ה' בְּיִשְׂרָאֵל…
ושתי שאלות יש לשאול כאן:
האחת מדוע הקב"ה אוהב את ישראל, אם אלו הם מעשיהם?
השנייה היא מדוע הקב"ה שהגן על ישראל כנגד הקללות לא הגן על ישראל שלא מן הזנות?
לענ"ד התורה צרפה את שתי פרשיות אלו, שמבחינה חיצונית לא נקראות קשורות זו לזו, ולא הזכירה התורה כאן, שהזנות של בנות מדיין הייתה מעצתו של בלעם, והזכירה זאת רק בפרשת מטות:
וַיִּקְצֹף מֹשֶׁה עַל פְּקוּדֵי הֶחָיִל שָׂרֵי הָאֲלָפִים וְשָׂרֵי הַמֵּאוֹת הַבָּאִים מִצְּבָא הַמִּלְחָמָה, וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מֹשֶׁה הַחִיִּיתֶם כָּל נְקֵבָה, הֵן הֵנָּה הָיוּ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בִּדְבַר בִּלְעָם לִמְסָר מַעַל בַּה' עַל דְּבַר פְּעוֹר וַתְּהִי הַמַּגֵּפָה בַּעֲדַת ה'.
כדי שנשאל את עצמנו את השאלות האלה, כדי שהניגוד החריף הזה בין הפיכת הברכה לקללה לבין הזנות והעריות שחוטאים בהם ישראל יעמדו מול עייננו.
הקב"ה אוהב את ישראל, הוא בחר בנו מכל העמים, הוא השרה עלינו את שכינתו, אי אפשר לתאר את גודל האהבה האלוקית לישראל, הקב"ה קרא עלינו את שמו הגדול, ולכן אם מנסים לקלל את ישראל זה לא מצליח – 'לא תאור את העם כי ברוך הוא' – זו המציאות!
אבל המציאות הזאת לא שוללת את הבחירה החופשית, אם נדגים זאת במישור הפרטי של האדם, אדם יכול לזכות להרבה כישרונות מופלאים, כוחות נפש אדירים, אך לא לממש אותם, או לממש אותם לרעה.
ואפשר אפילו לומר יותר מכך, ככל שאדם או עם הם יותר גדולים, יש להם יותר כוחות נפש, כך יש להם יותר קושי במימוש, שהרי הרבה יותר קשה לממש דבר גדול ונשגב מדבר קטן, וכדברי הגמרא במסכת סוכה:
…תנו רבנן: 'ואת הצפוני ארחיק מעליכם' – זה יצר הרע, שצפון ועומד בליבו של אדם…שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו…שנתן עיניו במקדש שני והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו…שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל…אמר אביי ובתלמידי חכמים יותר מכולם…אתא ההוא סבא תנא ליה כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו…
והדברים מובנים באופן הגיוני כפי שביארנו ככל שיש יעוד יותר נשגב וגדול, כך גדל הקושי וגדלה המורכבות לממשו.
החטא לא מעיד על קטנות, אלא על קושי ומורכבות, על אתגר מאד עליון שלוקח זמן ונצרכים מאמצים אדירים כדי לממשו.
אנו צריכים ללמוד מהמבט האלוקי, הנפילות שאנו רואים בעם ישראל בכלל ובפרט לא מעידים על קטנות, אלא על גדלות שטרם התממשה.
אנו צריכים לזכור את הגדלות הזאת, אנו צריכים לדבר אליה ועליה.
כפי שאומר בלעם על פי פירושו הנפלא של הנצי"ב:
לֹא הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב וְלֹא רָאָה עָמָל בְּיִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהָיו עִמּוֹ וּתְרוּעַת מֶלֶךְ בּוֹ.
ומבאר הנצי"ב:
לא הביט אוון ביעקב – האוון שישנו ביעקב אינו בעצם מושרש בלב יעקב, כמשמעות לשון הבטה… שהוא הסתכלות בתוך ופנים הדבר. וזהו דבר הכתוב הקב״ה 'לא הביט' שהאוון מושרש בלב יעקב. אלא כמו שאדם רוצה לעשות אוון ע״י רוח שטות שהיא טבע התאווה וכדומה… והכי איתא ברבה על הפסוק 'אם ייתן איש ביתו וגו׳ אחות לנו קטנה וגו׳. דמשום הכי אהבת ה׳ עזה לישראל אע״ג שהמה חוטאים כאומות העולם משום שהם כקטנים פירוש שהטבע מחטיאם ולא הדעת.
ה׳ אלהיו עמו – על יעקב אמר. שאע"ג שהוא חוטא מכל מקום 'ה׳ אלוקיו עימו'. אינו כופר בעיקר. אלא אינו יכול להתגבר באותה שעה על התאווה והרצון…
בעם ישראל אין רע בתוכיותו, כל הרע, זה רצון חיצוני ותאווה, אבל בפנימיותו עם ישראל וכל יהודי ויהודי, מלא אמונה וקדושה.
בכך ענינו על השאלה הראשונה.
אך למה הקב"ה לא עושה נס שיצילנו מן החטא כפי שהציל אותנו מהקללה, כאן מופיע אחד היסודות החשובים ביותר מחיינו, הקב"ה לא עושה נס לשנות את רצונו ובחירתו של האדם (ואין להקשות, מהקשיית לב פרעה, להיפך כל הראשונים הקשו על הקשיית הלב, ותירצו כל אחד ואחד כדרכו), כי זהו תפקידנו בעולם, לבחור, לשנות את ליבנו, הוא מה שאמרו חז"ל:
הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים
וכפי שמבארת הגמרא במסכת נידה:
דריש ר' חנינא בר פפא: אותו מלאך הממונה על ההריון לַיְלָה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו: ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהא עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק – לא קאמר, כדרבי חנינא; דאמר ר' חנינא: הכל בידי שמים – חוץ מיראת שמים, שנאמר: "ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' "
הקב"ה נותן את הכוחות ואת התנאים החיצונים, אך הבחירה בידינו.
עם ישראל צריך בבחירתו להכיר את הסגולות המיוחדות שלו, את הכוחות האדירים שיש בו, את שליחותו וייעודנו ולחיות על פיהם
עם ישראל צריך לזכור את דברי ה' בפי בלעם:
כִּי מֵרֹאשׁ צֻרִים אֶרְאֶנּוּ וּמִגְּבָעוֹת אֲשׁוּרֶנּוּ הֶן עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב.
מסביר הרמב"ן:
…אמר מראש צורים ומן הגבעות אני מביט ורואה אותו כי ישכון לבדו, ואין עמו גוי אחר שיחשב הוא אליו כמו שיתקבצו עמים רבים ואומות שונות להיות מחנה אחת, אבל אלו כולם תורה אחת ומשפט אחד להם וגוי אחד הם, וישכון בדד בשם יעקב וישראל.
לעם ישראל יש ייעוד ייחודי, אנחנו לא כמו כולם, יש לנו כוחות אחרים וייעוד אחר.
בעיניי ההבנה הזאת, והבחירה הברורה מאד, שאנחנו כיהודים שונים מהותית מכל האומות, לכן אנחנו לא צורכים את התרבות שלהם, את האופנות שלהם, את הדעות וצורת החיים שלהם.
ברגע שיש הבנה שאנו שונים לגמרי, בכל חיינו, בכל התנהלותנו, ייקל עלינו לבחור נכון, להתגבר על היצר ולקדש את שם ה' בעולם.
לא לחינם החטא הוא החיבור עם אומות העולם, בתחילה בגוף, בזנות, ולאחר מכן בנפש, בע"ז.
מי שלא מבין שאנו שונים בכל הרמות, כולל העובדה שגופנו שונה, לא יצליח גם לא להיסחף אחרי הדעות והעמדות
יהי רצון שנזכה לגלות את קדושתנו האדירה!

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן