Search
לוגו ישיבת הר ברכה
Search
Close this search box.


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

נשיאת ספר הזוהר

היי אני חייל שמשרת בבסיס מרוחק בדרום כל פעם שאני עולה לשאטל ביום ראשון מישהי מחלקת ספרוני זוהר קטנים ומבקשת שנשים אותם תמיד עלינו. האם יש סיבה באמת לשאת אותו עליי כל הזמן האם זה באמת מגן״ אני אישית פחות מאמין בקמעות ודברים כאלה השאלה אם יש טעם לדבר

הרב מלמד בדיוק כתב על נושא הקמעות בשבוע שעבר כאן -https://yhb.org.il/shiurim/revivim1103/

אביא לך את הנוגע לשאלתך:

מנהג החיילים ליטול בכיסם ספר תהילים או סידור קטן כסגולה לשמירה בקרב הוא מנהג משובח שאין בו שום פגם. וכן נהג הרב שלמה גורן זצ"ל לחלק לכל החיילים במלחמות ספרי תהילים קטנים. שכן לרוצים קמע, הרי שהסידור או תהילים הם הקמע המושלם ביותר, שיש בהם שמות קדושים ופסוקים לרוב, והם כתובים בהיתר, מפני שהם כתובים במסגרת ספר שלם או סידור תפילה. וגם למתנגדים לקמעות אין בהם שום פגם, שהרי מה טוב לחייל שיהיה בידו סידור או תהילים, ומעת לעת יוכל להתפלל על ידם לה' שיעזור ויושיע את עמו ישראל ויחזרו כל החיילים לביתם עטורי ניצחון.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-21 06:07:12

מתנה בימי בין המיצרים

כלי מטבח חדש שקניתי לזוג שהתחתן לפני שלושת השבועות אבל הגיע לידי רק אחרי י"זבתמוז- האם אני רשאי להעניק אותו במתנה לזוג או שראוי לחכות עד אחרי תשעה באב?

מותר לתת אותו עד ראש חודש אב, שהרי כיוון שהוא יהיה שייך לשניהם, ברכתו 'הטוב והמטיב' ולא שהחיינו, כמבואר בפניני הלכה זמנים פרק ח. אביא לך את ההלכה למעשה מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

שהחיינו

יג. אין לקנות בכל שלושת השבועות דברים שצריך לברך עליהם 'שהחיינו', משום שלא מתאים בימים אלו לברך ברכה זו. אבל דברים שלא מברכים עליהם 'שהחיינו' מותר לקנות עד סוף חודש תמוז, כגון גרביים וגופיות (עי' בהלכות ברכות יז, ב-ה). גם הנוהג לברך על בגד חדש בזמן הלבישה ולא בזמן הקנייה (כפי המנהג הרווח), מותר לקנותו בלא ללובשו. וכן מותר לבני זוג לקנות רהיט, שהואיל והם שותפים בו, ברכתו 'הטוב והמטיב'. ומשנכנס אב ממעטים במשא ומתן משמח, ולכן גם כשלא מברכים על הקנייה 'שהחיינו', יש להימנע ממנה (להלן, טז-כ).

יד. מותר לברך 'שהחיינו' על פרי חדש בשבתות של ימי בין המצרים, אבל על בגד חדש יש יותר שמחה ולכן מותר לחדש אותו ולברך עליו רק בשבתות שלפני ראש חודש אב.

טו. נזדמן לידו בלא כוונה דבר שמברכים עליו 'שהחיינו' ולא ניתן לדחות את הברכה, מותר לברך, כגון מי שנולדה לו בת, או מי שברית המילה או הפדיון של בנו יוצאים בשלושת השבועות, וכגון הפוגש חבר ששמח לראותו ולא ראהו שלושים יום, או מי שנזדמן לידו פרי חדש ואין לו אפשרות לדחות את אכילתו לשבת.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-21 04:41:33

הספד בבית הקברות ע"י אישה

האם מותר לאישה להספיד או שיש בזה בעית צניעות? ואם אסור, האם נכון לחברא קדישא לאסור?

מותר לאישה להספיד במקום שכך המנהג, אבל אם הנוכחים בהספד נוהגים להחמיר בזה, יש להחמיר.

האם נכון לחברה קדישא לאסור? אני חושב שלא, זה עניין של המשפחה, ורק היא יכולה לדעת האם הדבר ראוי ונכון או לא.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-20 21:50:05

מורה מקצועי למוזיקה , לבנים ולבנות.

מורה למקהלות בנים ובנות בנפרד וזו פרנסתו. המנתח הוא מצח מקהלות של בנות מתחת לגיל מצווה ומעל גיל מצווה. מה ההיתר לכך ובאילו תנאים? אשמח למקורות לפסיקתך. תודה כבוד הרב.

האם מותר לגבר להיות מורה או מנצח מקהלה של בנות? לא.

מה ההיתר למי שיכול להתיר זאת? יש שתי סברות מרכזיות: א. הוא עוסק במלאכתו ולא מאזין לשירה היפה של הבנות, שזה הדבר האסור. וכמו שהתירו לרופא לטפל בנשים. ב. יש סברה המחלקת בין האיסור לשמוע אישה אחת שרה לבין ההיתר לשמוע כמה נשים ששרות יחד שהקולות נבעלים. אמנם למעשה כמבואר בפניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז יש להחמיר.

אפשר לקרוא מספרי פניני הלכה דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-20 21:03:04

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

דבר תורה לשבת פרשת דברים – שבת חזון

השבת אנו מתחילים את ספר דברים וזוהי השבת הראשונה של חודש אב ושמה של שבת זו היא 'שבת חזון'- והיא השבת שלפני ט' באב.

נשאלתי מדוע חודש זה נקרא אב? ועניתי שלכאורה אב הוא מקור הבניין, אבן היסוד, וחודש זה עניינו צער וחורבן, משבר וכישלון, ושאלה זו הובילה אותי למחשבה ששורש הבניין הוא החורבן.

כל בניין בעולם מתחיל מחורבן הבניין הקודם. החל מבריאת העולם, שקדם לה התוהו ובוהו, דרך בניין עם ישראל לו קדמה גלות מצרים שכמעט והחריבה את כל מה שנבנה לפניה, וכלשון הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פ"א,ה"ג) "עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן… וכמעט קט היה והעיקר ששתל אברהם נעקר וחזרו בני יעקב לטעות העמים ותעייתם".

וכך מספר המדרש שהופעת נשמתו של משיח בחורבן סדום. וניתן להוסיף ולהביא לדבר דוגמאות רבות ואולי המורגשת והמזעזעת ביותר היא לידת מדינת ישראל, יסוד כיסא ה' בעולם, מתוך החורבן הנורא של העולם היהודי באירופה, בשואה.

ובאמת מוכרים וידועים דברי הגר"א בקול התור שצורת הגאולה היא "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע".

ניתן לחשוב שבעקבות החורבן אין ברירה ומתעוררים כוחות חדשים בכדי לבנות את הדבר מחדש, ולכן בעקבות חורבן ישנו בניין. כמשל הידוע שאדם שרודף אחריו אריה יגלה פתאום שמהירות ריצתו והטווח שאליו הוא יכול להגיע עולה לאין ערוך מכל מה שניסה להשיג עד היום. וכך בעקבות האין ברירה שיוצר החורבן מתעוררים כוחות באדם ובאומה ונבנה דבר חדש.

אולם האמת עמוקה עוד יותר. כוחות החורבן בעצמם הינם כוחות הבניין, שהרי הכוחות שהחריבו אינם כוחות חיצוניים לאומה, כפי שאומר המדרש שנבוכדנצר, שהחריב את בית המקדש, 'קמח טחון טחן'. כלומר אנו החרבנו את המקדש, ומדוע החרבנו אותו? מדוע הכוחות שבתוך עם ישראל החריבו את המקדש?

אפשר היה לומר שזו הרשעות שבתוכנו, שאלו כוחות שליליים שעלינו לבאר ולעקור מקרבנו. אבל אנו יודעים שקילוסו של הקב"ה עולה גם מן הרשעים ושלא במודע גם הם מקדשים שם שמים. וכפי שהרב קוק מבאר את עניין הכפירה בדורו. כך יש גם להסביר את הרשעים שבכל הדורות. הרשעים רוצים תיקון, רוצים עולם נעלה יותר, הם רואים את הפגמים האמיתיים שישנם באמונה הקטנה, בתורה הקטנה, ולכן נלחמים ומהרסים.

ומימלא כוחות אלה עצמם שדוחפים לחורבן הם הם הכוחות שדוחפים לבניין וזוהי הכוונה העמוקה שהקב"ה באותו הדבר בו הוא מכה בו נמצאת הרפואה. וקודמת הרפואה למכה.

לכן דווקא חודש החורבן הוא האב והראש לכל הבניין. על פי זה מובן מדוע בתחילת ספר דברים, שהוא ספר נוחלי ארץ, שהוא הצוואה והציווי של משה רבנו לדורות עולם, מתחיל נאומו של משה רבנו בסקירת החטאים, הנפילות והמסעות שעבר דור המדבר בדרכו לארץ.

מדוע לדבר על העבר ולא לצוות על העתיד, הרי אך בשבוע שעבר, בחתימת ספר במדבר, מנינו את המסעות שעברו בני ישראל, אלא התשובה היא, כמובן, שהבניין החדש שקם נבנה מתוך אותו חורבן של דור שלם, מתוך אותם משברים ונפילות. לא לחינם בעברית המילה משבר משמשת גם כתיאור של נפילה וכישלון וגם כמקום עליו יולדת האישה. וכן המילה שבר מייצגת קושי שלא ניתן להתמודד איתו מחד, ומאידך מייצגת את המזון המחייה שנמצא בעת רעב קשה, "ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושיברו לנו משם ונחיה ולא נמות".

לכן עם ישראל, בתבונתו הרבה, בחר לקרוא בשבת שלפני החורבן, שלפני ט' באב, 'שבת חזון', מתוך ידיעה ברורה שמתוך המשבר תיווצר לידה ובשבר יימצא שבר.

יהי רצון שנזכה במהרה לביאת בר נפלי, שמכונה כך בשל אותו הרעיון.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן