לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

גיור

דעת המקילים בגיור

דעת המקילים בגיור

⬅️ כאשר יש התבוללות האם עדיף לגייר או להימנע?
⬅️ מהי קבלת המצוות הדרושה לפי המקילים?
⬅️ האם עדיף לטעות ולא לגייר או לטעות וכן לגייר?
⬅️ האם המחמירים בגיור מכירים בפועל בגיור שנעשה כשיטה המקילה?️

ביאור דעת המחמירים בגיור

ביאור דעת המחמירים בגיור

⬅️ מדוע ללמד את הציבור את פרטי סוגיית הגיור?
⬅️ כיצד המחמירים מפרשים את קבלת המצוות הדרושה עבור גיור?
⬅️ מתי השלב בו לפי המחמירים הגר חייב לשמור את כל המצוות?
⬅️ האם גר שלא יקפיד על גיוס לצה"ל הוא גר כשר?

אהבת הגר

רות המואבייה ומעלתם של הגרים

⬅️ כיצד חסדה של רות גאל את כל הסובבים אותה?
⬅️ האם גם גרים נכללים בברית בין ישראל לאלוקי ישראל?
⬅️ מתי היה הגיור הראשון ומי היה המגייר?
⬅️ באיזה תחום עם ישראל זקוק לכשרון הנמצא אצל גרים?️

גיור - תפילין - חתונה

שאלות שעלו בעניין הגיור

⬅️ מהו הצורך הדוחק שבגללו יש צורך להקל בגיור?
⬅️ האם יש נזק לאומי מאי גיור של אנשים שמרגישים עצמם כיהודים?
⬅️ ממתי החלו לגייר אנשים שלא הקפידו לאחר מכן על שמירת המצוות?
⬅️ האם מותר לכל רב לגייר שלא על דעת הרבנות הראשית?

המחלוקת על הגיור ועל היתר המכירה

⬅️ מה הדמיון בין המחלוקת על הגיור לבין המחלוקת על היתר המכירה?
⬅️ האם ניתן למצוא קשר בין האוסרים את היתר המכירה ובין המתירים?
⬅️ כיצד התחזקה עם השנים הפסיקה בעניין היתר המכירה?
⬅️ לכתחילה היה ראוי להחמיר שלא לגייר ולא לסמוך על המכירה?

הרבנות הראשית ושאלת הגיור

⬅️ מה הייתה גישתה של הרבנות הראשית בתקופת הרצי"ה?
⬅️ כיצד הגיבה פולה בן גוריון לרעיון נישואי בנה עם גויה?
⬅️ מדוע היה צורך לגייר גם את נכדת בן גוריון?
⬅️ סיפורה של המתנדבת הלן שרצתה להתגייר וסורבה
⬅️ מי הייתה השליחה של הרב גורן למניעת קרע בעם?

וגם ערב רב עלה איתם

⬅️ מדוע משה קיבל לעם ישראל את הערב רב?
⬅️ מפני מה ה' בסיפור שבמדרש מרשה למשה לקבל את הערב רב?
⬅️ מה שורש המורכבות והסיבוכים שבגרים?
⬅️ האם הערב רב בחשבון הכללי מועילים לעם ישראל?
⬅️ האם כיום יש ערב רב בישראל ומהן התכונות שלהם?

דילוג לתוכן