הדרך שלך להקיף את התורה!
יש לך שאלה?

לא לדחות את הברכה

אין לדחות מצוות פרייה ורבייה ולמנוע הריון עד להשלמת הלימודים ● עם הכניסה לעבודה בתום הלימודים העומס רק מתגבר ● בגיל צעיר קל יותר להרות, ללדת ולגדל ילדים ● דחיית הריון לצורך בניית הקשר הזוגי אין בה ברכה

"ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה" (בראשית ט,ז)

האם מותר לדחות קיום מצוות פרו ורבו

שאלה: אני בחורה בת עשרים שבעז"ה עומדת להינשא בקרוב. שאלתי היא האם מותר לפי ההלכה למנוע הריון בשנתיים הקרובות, כדי שאוכל לסיים בהן את רוב לימודי באוניברסיטה ללא עול של הריון וגידול ילדים. יש לציין שאם ירצה ה' בעלי ואני מעונינים להקים משפחה די גדולה, בת חמישה או ששה ילדים. השאלה האם אפשר לדחות את תחילת הלידות בשנתיים?

תשובה: אסור לעכב את קיום מצוות פרו ורבו אלא להפך, צריך תמיד להזדרז לקיים את המצוות, וכמו שדרש רבי יאשיה על הפסוק "ושמרתם את המצות" (שמות יב, יז) "כדרך שאין מחמיצין את המצה כך לא יחמיצו את המצוות, אלא אם באה מצווה לידך עשה אותה מיד". ורבי שמעון בן לקיש מוסיף: "אין מעבירין על המצוות", שאפילו כדי לקיים מצווה אחרת אין לבטל את המצווה שכבר הזדמנה לפני האדם (ילק"ש בא רמז רא). 

ואם מצווה להזדרז לקיים את המצוות, קל וחומר שאין לעשות מעשה כדי לדחות את קיום המצווה. ובמיוחד כאשר מדובר על מצווה חשובה כל כך, שעליה העולם עומד, ובה האדם נעשה שותף לקב"ה. ולא התירו חכמים למכור ספר תורה אלא כדי לקיים שתי מצוות – תלמוד תורה ופרו ורבו (מגילה כז, א, בית שמואל אה"ע א, טו-טז).

אמנם כאשר ישנה בעיה מיוחדת, גופנית או נפשית, מותר לדחות את המצווה, ויש לשאול בזה שאלת חכם, כדי לשקול כראוי האם אכן מדובר בבעיה שמצדיקה את דחיית המצווה.

דחייה אינה פתרון

יש להוסיף כי אינני מבין כראוי את שאלתך, מדוע לדעתך אחר סיום הלימודים יהיה לך יותר קל. הרי הלימודים בדרך כלל אינם יותר קשים מהעבודה. את רוב התחומים הנלמדים באוניברסיטה אפשר ללמוד בחצי יום או מעט יותר, והלימודים נמשכים רק שבעה וחצי חודשים בשנה. לעומת זאת, רוב העבודות נמשכות יותר מחצי יום, ועל פני אחד עשר חודשים בשנה. ואם את חושבת שיקשה עלייך ללדת כאשר את לומדת, כיצד תוכלי ללדת כאשר תעבדי? 

אלא הכל תלוי ברצון ובסדרי העדיפויות. ככל שמבינים יותר את הערך של המשפחה והילדים, כך יש יותר רצון וחשק וכוח ללדת ילדים, לגדלם ולחנכם. וכשם שיהיה לך כוח בגיל שלושים ללדת ולטפל בילדים וגם לעבוד, כך גם היום יהיה לך כוח ללמוד מקצוע וגם להתחיל בגידול ילדייך. וכשם שבגיל שלושים לא תוכלי להשקיע את כל כולך בעבודה שמחוץ לבית, כך גם היום אינך יכולה להשקיע את כל כולך בלימודים ובהתבססות בעבודה.

בעיית המכללות הדתיות

שאלה: זה אמנם נכון באופן כללי, אבל יש מוסדות מסוימים ומסלולי לימוד מסוימים שהלומדת בהם צריכה להיעדר מביתה מהבוקר ועד הערב, ואכן כשתצא לעבוד יהיה לה קל יותר?

תשובה: זו אכן בעיה כאובה, ועל כן המלצתי לכמה נשים ששאלוני בזה לשנות את מקום לימודיהן, כדי לפנות זמן רב יותר לבניית משפחתן. ולפעמים מוטב ללמוד באוניברסיטה מאשר במכללה תורנית, כאשר הלימודים באוניברסיטה משאירים יותר זמן פנוי לבניין הבית ולטיפול בילדים. אמנם כאשר יש חשש שהאישה תתקלקל מבחינה רוחנית באוניברסיטה, מוטב כמובן שתישאר במסגרת דתית.

עדיף ללדת בגיל צעיר

יש להוסיף כי מבחינות רבות, ככל שתקדימי ללדת את ילדייך כך יהיו חייך קלים יותר. גם אם את יודעת כמה ילדים היית רוצה שיהיו לך, עדיף ללדת אותם בגיל צעיר. ככל שההריונות מתקיימים בגיל יותר צעיר כך הם קלים יותר, והסיכונים המלווים אותם קטנים. בנוסף לכך, להורים צעירים יש יותר כוח להתמודד עם עול גידול הילדים וחינוכם. 

לאחר שילדייך יגדלו, תוכלי ביתר חופשיות להשקיע יותר זמן בעבודתך שמחוץ לבית, ובפיתוח כשרונותייך השונים. 

חובה להוסיף כי ההריון אינו מובטח, ומי שמונעת עצמה מהריון כאילו מונעת עצמה מן הטובה והברכה האלוקית, ומי יודע אם כאשר כבר תרצה להיכנס להריון תזכה לסייעתא דשמיא. 

ברית הנישואין

שאלה: אולי עדיף לבנות תחילה את הקשר הזוגי, ורק לאחר שהאהבה בין בני הזוג יציבה להיכנס לעול ההריון והלידה וגידול הילדים?

תשובה: פעמים רבות נשאלתי אם אפשר למנוע הריון בשנים הראשונות לנישואין, ולא מעט פעמים הקלתי, על פי הנתונים שמסרו השואלים והשואלות. אולם מניסיוני הדל, ומניסיונם של רבנים נוספים, נוכחתי לדעת כי אין ברכה בחיפוש היתרים בעניין זה. לא עשיתי על כך מחקר מסודר, אולם עקבתי אחר זוגות רבים שהתלבטו בשאלות אלו לעומת זוגות שלא התלבטו, ומצאתי כי פעמים רבות אותם שהתלבטו בשאלת ההריון התקשו יחסית בבניית הקשר הזוגי שביניהם. משהו בברית הנישואין שלהם היה חסר. יחסית, התעוררו ביניהם יותר ויכוחים ומריבות. נדמה כי אהבתם היתה פחות מוחלטת, קצת על תנאי. גם אח"כ הטיפול בילדים היה קשה להם יותר, הם הרגישו סחוטים ונטו להתלונן על צער גידול הילדים.

איני רוצה להכליל, ברור שיש שלא מנעו הריון ואינם מסתדרים ביניהם, ויש שמנעו הריון והיחסים ביניהם מצוינים. אע"פ כן, יש בלבי ודאות, כי באופן יחסי יש יותר בעיות בין הזוגות שמנעו הריון. 

יתכן שמשהו בברית הנישואין נפגם כאשר מתחילים להתלבט בשאלת ההריון. ברית היא עובדה מוחלטת שיוצרת קשר אמיץ מעל ומעבר לקשרים הרגילים, קשר שיש בו מחויבות מוחלטת מעבר לקשיים ולהתלבטויות, וכאשר מתחילים לעורר שאלות בסיסיות אודות הריון וגידול ילדים, מאבדים את הכוח וההשראה של הברית. 

טוב היה אילו ההתייחסות להריון וללידה היתה כאל עובדה מוחלטת שאין מתלבטים בה. כך הוא טבעו של קשר הנישואין שמתוך האהבה והאחדות נוצרים חיים חדשים, שרק מגבירים יותר את האהבה והאחדות שבין בני הזוג.

משל למה הדבר דומה

משל למה הדבר דומה, לחייל שנמצא בשלב הטירונות, ובכל בוקר מתלבט האם לקום משנתו או לא, האם יש בכוחו לעמוד באימונים מפרכים ובמסעות קשים או לא. ברור שלחייל כזה הטירונות תהיה קשה, הוא ירבה להתלונן, ויש סיכון רב שלא יצליח לסיים את הטירונות בהצלחה. אבל אם יבוא מלכתחילה לטירונות מתוך אמונה והכרה כי יש ערך רב לאימונים כדי להיות לחייל קרבי בצבא ההגנה לישראל, ימצא כי יש לו כוחות רבים לעמוד בכל אתגרי הטירונות. לא יקשה עליו לקום בבוקר, וגם המסעות לא יהיו מפרכים כל כך. 

גם תלמיד באוניברסיטה שיתלבט בכל יום אם כדאי לו להמשיך בלימודים, האם כדאי להתכונן למבחנים, והאם להיבחן בשלב א' או בשלב ב', האם המקצוע שבחר הוא טוב – תלמיד כזה בודאי יתקשה מאוד לסיים את לימודיו. מוטב לאדם לסיים את התלבטויותיו לפני בחירת המקצוע, ואחר שיתחיל ללמוד, אם לא יקרה דבר יוצא דופן, יתמיד בלימודיו עד סיומם. 

ואם כך הדברים לגבי טירונות ולימודים מקצועיים שהם קלים יחסית, על אחת כמה וכמה כשמדובר בבניית המשפחה. 

לכל הדברים הגדולים נלווים קשיים

זאת ועוד: כל דבר טוב וגדול מלווה בקשיים. גם איש עסקים שסוחר במיליונים צריך לעיתים להדיר שינה מעיניו ולהיות במתח רב, אולם המטרה, להרוויח ממון רב, חביבה עליו ולמענה הוא מוכן להשקיע מאמצים רבים, ואינו חש כלל שחייו קשים. להפך, הוא גאה בהם ואוהבם.

על אחת כמה וכמה בבניית המשפחה שקשייה מרובים אבל גם פרותיה עצומים, שממנה יסוד לדורות הבאים, והיא המימוש העצמי הגדול ביותר עלי אדמות. אשה שתכיר את מלא ערכה של בניית המשפחה, לא תרצה להתעכב אפילו ביום אחד מללדת את פרי בטנה, וכל מאמץ יהיה חביב עליה ביותר. אבל אם תתחיל להתלבט בשאלות הבסיסיות, אזי היא תרגיש היטב את כל הקשיים המלווים את בנייתה, והדבר יכביד עליה כל כך, עד שיש לחוש שלא תוכל לעמוד כראוי באתגרים העומדים בפניה. הרי היא כחייל המתלבט תמיד אם יוכל לעמוד במסעות המפרכים, שהוא תמיד יהיה אחרון ומסכן.

לנושא זה ישנם היבטים נוספים, כלכליים ואחרים, שיתכן וארחיב בהם בהזדמנות אחרת.

הטור השבועי בדוא''ל

עוד ברביבים

דילוג לתוכן