הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת השבוע לך לך – דבר תורה

בפרשת השבוע אנו פוגשים את דמותו של אברהם אבינו, ובמידה מסוימת אברהם אבינו הוא תחילת הגילוי האנושי של הקדוש ברוך הוא בעולם, כפי שאומר המדרש על הפסוק "אלה תולדות השמים והארץ בהיבראם"- אל תקרי 'בהיבראם' אלא 'באברהם'- כלומר אברהם אבינו הוא תחילת תולדות השמים והארץ.

ואף על פי שהיו צדיקים עוד לפני אברהם אבינו, שהבולט שבהם הוא כמובן נח, עליו מעידה התורה שבדורותיו היה איש צדיק ותמים ושמצא חן בעיני ה', עם זאת אברהם אבינו הוא כבר מדרגה חדשה. וננסה לראות את ההבדל היסודי בין אברהם לנח, ומדוע דווקא אברהם זוכה לייסד את עם ישראל וממילא ליצור את ראשית צמיחת הגאולה, שהרי עם זה בסופו של התהליך יוביל את העולם כולו לגאולתו, ואילו נח לא זוכה לכך.

רש"י מבאר את ההבדל בין אברהם לנוח כך:

"את האלוקים התהלך נח' ובאברהם הוא אומר 'אשר התהלכתי לפניו'. נח היה צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו מאליו".

ונראה לבאר שנח כשמו כן הוא, איננו אדם אקטיבי ופעיל המחפש בכוחות עצמו כיצד לפעול עם אל ובאיזה אופן לתקן את העולם. נח נאמן לדבר ה' כפי מה שמגיע אליו ובכדי לפעול ולעשות הוא זקוק לציווי האלוקי, ולכן, כיוון שנח מטבעו מושפע מאוד ומקבל מאוד, הוא מתרחק מבני דורו כדי שאלו לא ישפיעו עליו לרעה.

לעומת זאת אברהם אבינו מחפש את הקב"ה עוד בטרם הקב"ה פונה אליו. אברהם אבינו דואג לעולם כולו, הוא מלא באידיאליסטיות, בשאיפה לתקן עולם וברצון להשפיע את האמת האלוקית לכל העולם.

וכך מסביר את הדברים מחבר ספר 'שם משמואל':

"ונראה דהינה אברהם עם כל ענוותנותו הגדולה שאמר 'ואנכי עפר ואפר' היה איש חזק מאוד ונקרא איתן שמשמעו לשון חוזק… כעין שאיתא במדרש אחת היא יונתי תמתי'- אמר רבי יוחנן 'יונה תמה' אין כתיב כאן אלא 'יונתי תמתי', אצלי הם כיונה פותה אין לב שכל מה שאני גוזר עליהם הם עושין אבל כנגד אומות העולם הם קשים כחיות… אבל נח, עם כל צדקותו שהיה צדיק תמים, ומצינו בו ענווה יתרה…. היה חסר לו חוזק הלב".

כלומר, אברהם אבינו איננו מושפע אלא משפיע, הוא קולט את האמת האלוקית מתוכו פנימה (המשילו חכמים ואמרו ששתי כליותיו נעשו לו כשני רבנים ולימדוהו תורה) ומתוך העוצמה הפנימית הזאת הוא הולך ומשפיע , ולכן לא פוחד להתערב, לדבר ולהתווכח עם אנשי דורו, שכיוון שהדברים נובעים אצלו מבפנים אין לו אפשרות להיות מושפע. נח לעומת זאת קולט את דבר ה' מבחוץ, מהעולם, מהשמים שמספרים כבוד אל ומעשה ידיו שמגיד הרקיע. וכיוון שהוא מושפע ולא משפיע גם חסרה לו העוצמה הפנימית, ולכן צריך להיזהר ולהתרחק מאנשי דורו, כדי שלא יהיה מושפע מהם.

ובעצם ניתן לומר שזהו ההבדל הגדול שבין אומות העולם לעם ישראל. תפקידם של אומות העולם הוא להיות מושפעים ולא משפיעים, קליטתם את האמת האלוקית היא חיצונית ולכן אין באפשרותה לגרום לרצון לשנות את העולם על פי האידיאלים האלוקיים, שהרי העולם עצמו כפי שהוא הוא המקור לקליטת האלוקות. ולעומתם ישראל קולטים את האמת האלוקית מתוך נשמתם, מתוך חיי העולם שנטע בתוכנו. ומכיוון שהתגלות זו עליונה מן העולם עם ישראל מלאים בשאיפה פנימית וברצון כביר לשנות את העולם ולהתאים אותו לאמת האלוקית שבתוכם.

יהי רצון שנזכה להתמלאות באותה אמת פנימית, להפסיק להיות מושפעים ולהתחיל ולמלא את תפקידנו, להשפיע על העולם, לתקנו ולהביאו לגאולתו.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן