הדרך שלך להקיף את התורה!
יש לך שאלה?

כמה נקודות לפורים – לשבת זכור ופורים

פורים- היום שעל פי האר"י הקדוש יש בו את הקדושה העליונה ביותר בשנה, כפי שכתוב בפרי עץ חיים (פורים, שער ה): "הנה הארה הזאת לא הייתה, לא בשבת ולא בי״ט, אלא בפורים לבד, שארז״ל: "כל המועדים עתידים לבטל, חוץ מן הפורים, שנאמר וימי הפורים לא יעברו וכו', והבן מ״ש לא יעברו מתוך, כי תמיד נשאר הארה זו בזמן הזה של ימי הפורים, ולא תתבטל…כי היא הארה אשר מעולם לא נהייתה כמוהו..", ולכבוד יום זה נכתוב מעט דברים מאירים וקצרים.

נפתח בסיפור, סיפור שהיה מספר ומשבח האבני נזר:

בקראקא היה קבצן שנהג להשתכר כל חודש אדר. שאלוהו: הרי פורים הוא יום אחד בלבד? מה לך להשתכר כל החודש? וענה להם בשאלה כיהודי: מדוע המן החליט להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד בלבד? האם זה הגיוני, ביום אחד, מה הלחץ? והמשיך הקבצן ואמר: המן ידע את ההיסטוריה, הוא חשש שעלול להיות מהפך, הצלה וגאולה, ואמר לעצמו: אני אתן להם חודש שלם של שמחה?? אקח סיכון על יום אחד ולכל היותר הם ישמחו יום אחד בלבד. וסיים הקבצן: אני אראה לו, אני אשמח חודש שלם…

פורים הוא יום אחד בלבד, יום ממוקד ומרוכז, יום אדיר ומופלא, ולכן צריך בפורים לומר דברים קצרים ועמוקים. וננסה לומר כמה נקודות קטנות:

כוחם של ישראל בפורים

ה'שם משמואל' כותב:

"ובבוקר 'אמור' למלך ויתלו את מרדכי עליו. ויש לדקדק שלא כתיב תבקש או תשאל מהמלך אלא 'אמור' למלך דהוא לשון ציווי, וכן לקמן והמן בא אל בית המלך החיצונה 'לאמור' למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו, ומשמע שהמן היה אז במעלה גבוהה על המלך, וכמו שאמרו ז"ל שעשה לו בימה למעלה מבימתו, וכמו שאמרו ז"ל ויזעק זעקה גדולה ומרה, מה אמר, גבה המן מאחשוורוש, ומכאן כל איש משכיל ישים אל לבו, היות בית המן ניתן לאסתר ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ובכל פורים מתעורר רשימו [=רושם, השפעה] מזה, ואז בכח כל איש ישראל לאמור למלך מלכי המלכים הקב"ה [דרך אמירה וציווי כעניין הצדיקים גוזרים על הקב"ה והוא עושה] לתלות את המן ולמחות את שמו מתוך לבו של עצמו עכ"פ. אך האמירה צריכה להיות לא מהשפה ולחוץ אלא בכל אות נפשו, ובאותו חשק ורצון נמרץ שהי' אז להמן לתלות את מרדכי, ואז בודאי אמירתו תעשה פירות. וזהו שאמרו חסידי קדמאי שבפורים יכול כל איש להושע ולהתברך".
[ביאור מקוצר: אנשי המן אמרו לו שיגיד למלך לתלות את המן ולא השתמשו בלשון בקשה ומכאן שהמן היה יכול להגיד למלך מה לעשות והיה חשוב מאחשוורוש.  העברת ביתו של המן לידי מרדכי הוא מאורע חשוב שמסמל את המהפך משלטון המן לשלטון מרדכי. מכוח מאורע זה יש אפשרות בפורים ליהודי לומר למלך-אלוקים למחות את המן. אך כשאומרים את זה – זה צריך להיות באותו הרצון שהיה להמן להשמיד את ישראל]

הקב"ה נותן לישראל בפורים כוחות אדירים של תפילה והשפעה. בסעודת הפורים אפשר לבקש ולקבל מהקב"ה כל מה שחפצים. וכפי דבריו הידועים של הזוהר לגבי שמיני עצרת, על היושב עם המלך: "ובההוא חדוותא לא משתכחי במלכא אלא ישראל בלחודייהו, ומאן דיתיב עם מלכא ונטל ליה בלחודיה כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה'", כך בפורים יושבים במשתה המלך וניתן לבקש כל מה שאדם רוצה, כפי שאומר המלך לאסתר המלכה "ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש".

ביאור העניין לעומקו הוא שעניינו של פורים הוא קדושת האיש היהודי, ולכן ביום זה מתגלה כוחם של ישראל, וגודל הקשר שלהם עם הקב"ה, וברכותיהם מתקיימות. ההארה המיוחדת של פורים היא קדושת ישראל, כשאחרי שנה שלימה, בחודש האחרון, מתגלה כמה קדושה נספגה אצלנו…

ליהודים הייתה אורה

כיוון שהעניין של פורים הוא קדושת ישראל, הרי שמצוות הפורים הן אהבת ישראל, אהבת כל יהודי ויהודי. חז"ל מספרים לנו שכל מכה ומכה ממכות מצרים ארכה חודש, וכיוון שמכת בכורות הייתה בי"ד בניסן, בפורים, י"ד באדר, התחילה מכת החושך. יש תורה מדהימה של הרב'ה מאמשינוב, על דברי חז"ל אלו ומבאר לנו את עניינה של מכת החושך. במכת החושך לא ראו איש את אחיו, "לא יצא איש ממקומו", כל אחד היה מרוכז בעצמו ולא ראה את אחיו, לא יצא לסייע ולעזור, אלא היה תקוע במקומו. וחז"ל אומרים שכל מכה ומכה הייתה 'נגוף למצרים ורפוא לישראל', ולכן לישראל היה אור גדול, וראו איש את אחיו, איש את רעהו, משלוח מנות ומתנות לאביונים, "לך כנוס את כל היהודים", "ליהודים הייתה אורה!". בפורים יש אור ורואים אחד את השני, רק צריך לפתוח את הלב לקבל את האור, האורה המתוקה של פורים…

העם ההולכים בחושך – ראו אור גדול

ה'שפת אמת' כותב שעניינו של ההסתר, הוא לגלות אור יותר גדול. כשיש פסוק מוקשה, מה זה גורם? שיהיו עליו מאות פירושים. ההסתר גורם אור גדול, ריבוי אור, מתוך ההסתר הכפול – יש אורה ושמחה וששון ויקר. בנוסף, הריחוק גורם געגועים אדירים, קשר עמוק יותר, הרצוא גורם לשוב…

חברים יקרים, אל תתביישו לצאת מן המסכות, לצחוק, צא-חוק, לצאת מהחוקיות והמסגרות המקבעות אתכם, בעזרת שלוש הנקודות שהעלנו די לעשות את ימי הפורים הללו:

  1. לדעת את קדושתנו ולבקש, להתפלל ולייחל לקב"ה בכל לב, מתוך ידיעת כוח תפילתנו ביום זה!
  2. לתת מכל הלב, לראות את אחינו כל בית ישראל בקדושתם, באהבה ללא גבול ומידה!
  3. לדעת שהקב"ה מסתתר כדי שנבקש, נחפש, ותקיים בנו:"וּבִקַּשְׁתֶּם מִשָּׁם אֶת ה' אֱלֹקיךָ וּמָצָאתָ כִּי תִדְרְשֶׁנּוּ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ".

פורים שמח!

אולי יעניין אותך

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן