הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

גם אתה צודק – לפרשת בא

בעיר בריסק פרצה מחלוקת ציבורית קשה, וכרגיל, התגבשו שתי קבוצות מרכזיות שנלחמו זו בזו. פנה רב העיר, רבי יושה בר, לכמה בעלי בתים חשובים ובעלי השפעה וביקש מהם שישוחחו עם בעלי המחלוקת וישימו קץ להתלקחותה. אך הללו טענו שאין הם רוצים להתערב בסכסוך ומעדיפים הם להשאר נייטרליים.
בדיוק כך, אמר רבי יושה בר, נהגו גם הכלבים במצרים. חז"ל אומרים (בבא קמא ס): "כלבים בוכים – מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים – אליהו בא לעיר". מלאך המוות הגיע למצרים להכות בבכוריהם, ובאותה שעה ממש הגיע גם אליהו הנביא לגאול את ישראל. מפני כך לא ידעו הכלבים מה יעשו, אם לשחוק או לבכות. לפיכך – "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". החליטו הכלבים להשאר נייטרליים, לא לפצות פה ולא להתערב…

הכי קל ונח שלא לקחת צד במחלוקת. יש בכך רווח כפול: אין צורך "להתלכלך" בבעיות ובסכסוכים קשים, וכתוצאה מכך אף שמו של הניטרלי נותר כצדיק ושואף שלום.

הנייטרליים לא רוצים לשייך עצמם לאחד מהצדדים מכמה סיבות.

הראשונה שבהם היא אינטרסנטית. כמו הרן בשעתו – שהחליט לשייך עצמו לאברהם אבינו רק כשנדמה שהמהלך משתלם לו ולאחר שהיה בטוח בניצחונו – כך גם ה"הרנים" החדשים מצפים לראות להיכן תנשב הרוח, לאיזה כיוון נוטה המחלוקת, מי ינצח בויכוח העכשווי, כך יוכלו להצטרף לצד המנצח ללא כל דם יזע ודמעות. אין להם סיבה לקחת חלק במחלוקת אם יש בכך סיכון לשמם הטוב, לממונם או לתפקידם.

הסיבה השניה לאי-נקיטת צד בויכוח היא אידיאולוגית יותר. מתוך לימוד מעמיק הנובע מתוככי בית מדרשו של הרב קוק, יודעים כולנו שלכל כח במציאות ולכל תופעה היסטורית יש נקודה טובה. בכל אמירה יש אמת מסוימת. אפילו לעמלק, שאף אם אין לו מקום מתחת לשמים, אבל מעל לשמים, יש לו מקום בטוח ושמור, שהלא סוף סוף הקב"ה הוא זה שיצר אותו. מתוך תפיסת עולם זו, אין צורך כלל בק"נ טעמים על מנת לטהר את השרץ ודי להתבונן על המציאות מנקודת המבט האלוקית האובייקטיבית – בה אין טוב ואין רע. נמצא, שדווקא מתוך לימוד אמוני מעמיק אפשר לקפוץ הישר לעידן הפוסטמודרני, בו גם אתה צודק וגם אתה צודק וגם את צודקת. והכל בשם האלוקות המאחדת את ההפכים.

אינני חולק על עצם הרעיון, אלא על ההתיישמות שלו בפועל בחיינו. נדמה, שחובה עלינו לחלק חילוק בסיסי בין לימוד אמוני-תיאולוגי פנים בית-מדרשי, לבין התנהלות אנשי המעשה בפועל. במציאות שלנו, כך פשט התורה כולה, יש טוב ויש רע, ועלינו לבחור בין השניים. גם אם אנו מבינים היטב את תפקיד הרע בעולם ומסוגלים להבין את האחר ואף יכולים לסנגר ולמצוא את הערכים הטובים שבזולת השונה ממני – עדיין אנו מתבקשים להכריע מהם סדרי העדיפות שלנו, ולשמור מכל משמר על התפיסות הערכיות שלנו.

הניטרליות נובעת מבלבול בין רעיונות מופשטים חשובים ועצומים לבין החובה לבחור כיוון החלטי וברור.

איננו מצפים מכלבי מצרים שיצליחו בחושיהם המפותחים להבחין מיהו הטוב ומיהו הרע מבחינה מוסרית, אך מבני אדם אנו מצפים גם מצפים.

קל ונח להסתתר תחת מעטה רוחני, המתיימר להבין את המציאות מנקודת מבט אובייקטיבית. כך אתה מיישם את תורת הרב קוק הלכה למעשה… "כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם" – זה נכון – אבל אצל המלאכים.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן