ראש השנה

שלושה ימים של קדושה

מצווה לשמוח בראש השנה ולקבל עול מלכות שמיים בשמחה, מתוך יראה ושברון • בימים אלה אפשר לכפר על מה שלא עשינו למען עם ישראל, אך בתנאי שבמקביל אנו משתדלים לתקן ככל יכולתנו • התיקון המרכזי המוטל עלינו השנה: שינוי במערכת המשפט • להלכה, מותר להתרחץ במים חמים בראש השנה • זהירות מתלישת שערות ומסחיטה במהלך הרחצה • אסור להכין מהיום הראשון של ראש השנה ליום השני • על ידי עירוב תבשילין, מותר להכין מהיום השני של ראש השנה לשבת "כאשר יש ביכולתנו לפעול, תשובה זו מתקבלת בתנאי שנקבל על עצמנו לפעול ככל יכולתנו לתיקון המצב. בשנה זו, האתגר המוטל לפתחנו הוא תיקון מערכת המשפט, שהיא כיום הממסד הממלכתי הפוגע ביותר בערכי העם, התורה והארץ"

הרב גור גלון

ראש השנה – להברא מחדש!

אנו עומדים בימים מיוחדים, הימים האחרונים של השנה, וכולנו מתכוננים

יום דין ושמחה

לבוש חג וסעודות חג בראש השנה, למרות אימת הדין ● כיצד אפשר להיות בטוחים שייגזר דיננו לטובה? ● אכילת הסימנים בליל ראש השנה – המשך של התפילה ● מתי אוכלים את הסימנים, ועל איזה מהפירות יש לברך קודם.

התיקון שלאחר המשבר

סדר התקיעות ומספרן מדין תורה ● הספק האם בין התקיעות יש להשמיע תרועה, שברים או שניהם ● מדין הגמרא תוקעים שלושים קולות כדי לכסות את כל האפשרויות ● עיקר התקיעות בזמן תפילת מוסף.

דמעות של ראש השנה

האר"י הקדוש: מי שאינו בוכה בראש השנה אין נשמתו שלמה ● לא מדובר בבכי על העוונות, אלא על ירידת הנשמה וריחוקה מהעליונים

לראש ולא לזנב

המעשים של ראש השנה משפיעים על כל השנה ● להקדים 'המוציא' לאכילת הסימנים ● עסקת השבויים עם חיזבאללה: אין לפדות שבויים במחיר מופרז ● מחלוקת הפוסקים לגבי שבויים שחייהם בסכנה ● בשעת מלחמה אין להיכנע לשום סחיטה

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן