Search
לוגו ישיבת הר ברכה
Search
Close this search box.


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

נשיאת ספר הזוהר

היי אני חייל שמשרת בבסיס מרוחק בדרום כל פעם שאני עולה לשאטל ביום ראשון מישהי מחלקת ספרוני זוהר קטנים ומבקשת שנשים אותם תמיד עלינו. האם יש סיבה באמת לשאת אותו עליי כל הזמן האם זה באמת מגן״ אני אישית פחות מאמין בקמעות ודברים כאלה השאלה אם יש טעם לדבר

הרב מלמד בדיוק כתב על נושא הקמעות בשבוע שעבר כאן -https://yhb.org.il/shiurim/revivim1103/

אביא לך את הנוגע לשאלתך:

מנהג החיילים ליטול בכיסם ספר תהילים או סידור קטן כסגולה לשמירה בקרב הוא מנהג משובח שאין בו שום פגם. וכן נהג הרב שלמה גורן זצ"ל לחלק לכל החיילים במלחמות ספרי תהילים קטנים. שכן לרוצים קמע, הרי שהסידור או תהילים הם הקמע המושלם ביותר, שיש בהם שמות קדושים ופסוקים לרוב, והם כתובים בהיתר, מפני שהם כתובים במסגרת ספר שלם או סידור תפילה. וגם למתנגדים לקמעות אין בהם שום פגם, שהרי מה טוב לחייל שיהיה בידו סידור או תהילים, ומעת לעת יוכל להתפלל על ידם לה' שיעזור ויושיע את עמו ישראל ויחזרו כל החיילים לביתם עטורי ניצחון.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-21 06:07:12

מתנה בימי בין המיצרים

כלי מטבח חדש שקניתי לזוג שהתחתן לפני שלושת השבועות אבל הגיע לידי רק אחרי י"זבתמוז- האם אני רשאי להעניק אותו במתנה לזוג או שראוי לחכות עד אחרי תשעה באב?

מותר לתת אותו עד ראש חודש אב, שהרי כיוון שהוא יהיה שייך לשניהם, ברכתו 'הטוב והמטיב' ולא שהחיינו, כמבואר בפניני הלכה זמנים פרק ח. אביא לך את ההלכה למעשה מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

שהחיינו

יג. אין לקנות בכל שלושת השבועות דברים שצריך לברך עליהם 'שהחיינו', משום שלא מתאים בימים אלו לברך ברכה זו. אבל דברים שלא מברכים עליהם 'שהחיינו' מותר לקנות עד סוף חודש תמוז, כגון גרביים וגופיות (עי' בהלכות ברכות יז, ב-ה). גם הנוהג לברך על בגד חדש בזמן הלבישה ולא בזמן הקנייה (כפי המנהג הרווח), מותר לקנותו בלא ללובשו. וכן מותר לבני זוג לקנות רהיט, שהואיל והם שותפים בו, ברכתו 'הטוב והמטיב'. ומשנכנס אב ממעטים במשא ומתן משמח, ולכן גם כשלא מברכים על הקנייה 'שהחיינו', יש להימנע ממנה (להלן, טז-כ).

יד. מותר לברך 'שהחיינו' על פרי חדש בשבתות של ימי בין המצרים, אבל על בגד חדש יש יותר שמחה ולכן מותר לחדש אותו ולברך עליו רק בשבתות שלפני ראש חודש אב.

טו. נזדמן לידו בלא כוונה דבר שמברכים עליו 'שהחיינו' ולא ניתן לדחות את הברכה, מותר לברך, כגון מי שנולדה לו בת, או מי שברית המילה או הפדיון של בנו יוצאים בשלושת השבועות, וכגון הפוגש חבר ששמח לראותו ולא ראהו שלושים יום, או מי שנזדמן לידו פרי חדש ואין לו אפשרות לדחות את אכילתו לשבת.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-21 04:41:33

הספד בבית הקברות ע"י אישה

האם מותר לאישה להספיד או שיש בזה בעית צניעות? ואם אסור, האם נכון לחברא קדישא לאסור?

מותר לאישה להספיד במקום שכך המנהג, אבל אם הנוכחים בהספד נוהגים להחמיר בזה, יש להחמיר.

האם נכון לחברה קדישא לאסור? אני חושב שלא, זה עניין של המשפחה, ורק היא יכולה לדעת האם הדבר ראוי ונכון או לא.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-20 21:50:05

מורה מקצועי למוזיקה , לבנים ולבנות.

מורה למקהלות בנים ובנות בנפרד וזו פרנסתו. המנתח הוא מצח מקהלות של בנות מתחת לגיל מצווה ומעל גיל מצווה. מה ההיתר לכך ובאילו תנאים? אשמח למקורות לפסיקתך. תודה כבוד הרב.

האם מותר לגבר להיות מורה או מנצח מקהלה של בנות? לא.

מה ההיתר למי שיכול להתיר זאת? יש שתי סברות מרכזיות: א. הוא עוסק במלאכתו ולא מאזין לשירה היפה של הבנות, שזה הדבר האסור. וכמו שהתירו לרופא לטפל בנשים. ב. יש סברה המחלקת בין האיסור לשמוע אישה אחת שרה לבין ההיתר לשמוע כמה נשים ששרות יחד שהקולות נבעלים. אמנם למעשה כמבואר בפניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז יש להחמיר.

אפשר לקרוא מספרי פניני הלכה דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-20 21:03:04

יש לך שאלה?

הרב גור גלון

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

ראש השנה – להברא מחדש!

אנו עומדים בימים מיוחדים, הימים האחרונים של השנה, וכולנו מתכוננים לקראת יום האורה הגדול, יום ראש השנה, וכותב הרב חרל"פ בדברים נפלאים שעסקנו בהם לפני כמה שנים (ראש השנה – יום האור):
"הוא היום שבו מאיר ה' פניו לכל אחד מישראל, והוא היום שאין בו שום הסתר פנים ואין בו שום חשכות…וכל מי אשר פותח חלונותיו האורה נחדרת בקרבו, וכפי ערך חדירתה ביום ראש השנה כן מאירה בכל השנה כולה".
ואני רוצה בדברים הקצרים שנכתוב כאן לנסות לפתוח פתח לאחת ההבנות היסודיות ביותר בחיים בכלל, ובראש השנה בפרט, הבנה שבזכותה החיים שלי עלו כמה מדרגות.
עבודת חודש אלול ועשרת ימי תשובה שכוללים את ראש השנה ויום הכיפורים, היא כשמם: עבודת התשובה, אבל יש הבנה אחת יסודית, שבלעדיה אי אפשר באמת לעשות תשובה, והיא ההבנה והאמונה שאדם יכול להיות אדם חדש, שאדם שעושה תשובה, משתנה והופך להיות איש אחר, איש חדש. אדם שעשה תשובה איננו אותו אדם שהיה לפני התשובה. זה נכון בכל פעם שאדם עושה תשובה, אבל זה נכון שבעתיים כשאדם עושה תשובה בראש השנה אז העולם כולו נברא מחדש. ושאדם עושה תשובה בראש השנה, הקב"ה בורא אותו מחדש, במדרגה אחרת.
אנו קוראים בפרשת השבוע על מצוות התשובה, ומצווים: "ושבת עד ה' אלוקיך", ועל כך יש לשאול מה הכוונה 'עד ה' אלוקיך' – האם יש איזה מקום אליו צריך להגיע?
עונה הרב נריה זצ"ל:
"התשובה האמיתית היא, שעל ידי התשובה הקב"ה בורא ויוצר את האדם מחדש. הקב"ה, שהוא 'יוצר אור ובורא חושך', וגם 'היוצר יחד ליבם' – יש ביכולתו ליצור את האדם מחדש – 'ורוח נכון חדש בקרבי'…רק הקב"ה, שהוא יוצר האדם והעולם, יכול לחדש לנו דבר זה שאנו יכולים להיווצר מחדש…ועל פי זה מתבהרת התמיהה שהצבנו, כשאנו שבים עד ה' מזה משמע שאנו נוצרים מחדש, כי אנו שבים למקום שבו נוצרנו, עד למקום שבו יצרנו ה'"
זה יסוד היסודות לתשובה בכלל, ובראש השנה בפרט, האמונה הזאת שיש בכוחי על ידי התשובה להיות אדם אחר, היא הנותנת את הכוח האמיתי לתשובה שלימה.
ככל שאדם יאמין ויידע שהוא יכול להתהפך לאדם חדש, כך זה אכן יקרה! הדבר היחיד שמונע את העניין הוא שהאדם לא מאמין שהוא יכול להיות אחר, הוא לא מאמין שאפשר להשתנות באמת, לכן הוא ממשיך להיות אותו הדבר.
הרמב"ם מקדיש בהלכות תשובה הלכות רבות לחזק את אמונת ובטחון התשובה:
"אל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם…גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר: 'שובה ישראל עד ה' אלוקיך'…התשובה מקרבת את הרחוקים אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד…כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה זה מובדל מה' אלוקיי ישראל שנאמר: 'עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם', צועק ואינו נענה…ועושה מצות וטורפין אותן בפניו…והיום הוא מודבק בשכינה…צועק ונענה מיד…עושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה…ולא עוד אלא שמתאוים להם…".
גם הרב קוק זצ"ל באיגרת התשובה שלו מדגיש שזהו היסוד החשוב ביותר:
"ביסוד הכול צריכה לבוא ההסברה הכללית של בטחון התשובה".
יהי רצון שנזכה להגיע לביטחון גמור בתשובה, לידיעה מוחלטת שאנו אחרי ר"ה, אנשים אחרים מלפני ר"ה, שנברא מחדש ומתוך כך תהיה לנו שנה טובה ומתוקה!

בשולי הדברים אני רוצה להביא דברים מתוקים מדבש של הרב איציק אמתי שמתחברים באופן ישיר לדברינו:
ראש השנה – לא מתייאשים!
ראש השנה מלמדנו שלא להתייאש!
אדם הראשון נברא בר"ה ובאותו יום חטא, אף שמצד הדין הכול אבוד כי 'הנפש החוטאת היא תמות' – בכל זאת לא הומת.
העקרות שרה, רחל וחנה, שבמשך שנים לא זכו לפרי בטן, נפקדו בראש השנה. ורבי צדוק הכהן מלובלין מלמדנו (דברי סופרים טז) שכל עיכוב הריונה של שרה היה ללמדנו שאין להתייאש כלל: "מאת ה' הייתה זאת שיהיה בניין האומה דווקא אחר הייאוש הגמור שלא האמין שום אדם ואפילו שרה שתיפקד עוד, כי זה כל האדם הישראלי להאמין שאין להתייאש כלל".
ביום ראשון של ר"ה קוראים על ישמעאל המצחק ומגורש ומסולק מבית אברהם אבינו, ובכל זאת יאמר עליו "וירא אלוקים את הנער ויגדל" ובסוף אף שב בתשובה.
יצחק אבינו נעקד בראש השנה, ואף שכבר היה עקוד על גבי המזבח – ניצל.
יוסף השרוי בבית האסורים, ואף שר המשקים שכחו – יוצא לחופשי ועומד לפני פרעה בר"ה.
עם ישראל משועבדים למצרים מעל מאתיים שנה, בארץ שלא ניתן לברוח ממנה, והנה העבודה במצרים מתבטלת בראש השנה.
וממשיך שם בדברים נפלאים.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן