קטגוריה: כללי

הלכה

וקרא לך ואכלת מזבחו

הפסוקים בתורה מפשט הפסוקים בספר שמות לד, יג-טז, משמע שמדובר בפסוק 'וקרא לך ואכלת מזבחו' באכילה מזבח שהוקרב לעבודה זרה: הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תִּכְרֹת בְּרִית

קרא עוד »
הלכה

בדיקת י"ב חודש בספק טריפה

דין בדיקת י"ב חודש מועיל רק בספק טריפה בגמרא בחולין נז, ב, מובאים דברי רב הונא: "אמר רב הונא: סימן לטרפה – י"ב חדש". ובאר

קרא עוד »
חומש ויקרא

טעמי איסור אכילת דם

הטעמים המובאים בתורה בספר ויקרא יז, י-יד, מבואר שטעם האיסור הוא משום שהנפש של בעלי החיים נמצאת בדם, והדם ניתן על המזבח כדי לכפר על

קרא עוד »
בית מדרש

מתי מתחייבת העיסה בהפרשת חלה

בפרשת שלח, כחלק מתיקון חטא המרגלים, מְצווה התורה את עם ישראל על מתן החלה הראשונה מן 'העריסה' לכהן: "רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ תְרוּמָה כִּתְרוּמַת גֹּרֶן

קרא עוד »
דילוג לתוכן