קטגוריה: כללי

כללי

תתהלל

גירסת אנדרואיד בואי נתחיל >> גירסת מחשב גירסת אנדרואיד בואי

כללי

סיכום שנת תשע"ח

שמחים לעדכן אתכם מהנעשה בישיבה בשנה האחרונה

הלכה

וקרא לך ואכלת מזבחו

הפסוקים בתורה מפשט הפסוקים בספר שמות לד, יג-טז, משמע שמדובר

בדיקה

[vimuse id="1"]

חומש ויקרא

טעמי איסור אכילת דם

הטעמים המובאים בתורה בספר ויקרא יז, י-יד, מבואר שטעם האיסור

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן