אודות הכותב: הרב אבינח ברנר

תיאור
הרב אבינֹח הוא ר"מ בישיבה, כיום בשנת שבתון. מסר בישיבה שיעורי עיון בגמרא, בחסידות, בפרשת שבוע ובכתבי הרב קוק. הרב אבינֹח הוא בוגר המחזור הראשון של הישיבה

פורסם על - ידי הרב אבינח ברנר