חיפוש


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

תחומים המותרים בהר הבית

שלום הרב מה התחום המותר לעלייה להר הבית בצד מערב? מותר ללכת עד למדרגות כפי שיש עולים שעושים? ובצד צפון, מותר ללכת בשביל המתקרב לכיפת הסלע? ובדרום האם צריך להקיף עיקוף גדול או שאפשר לעשות את המסלול הקצר?

מערב: מצד הדין מותר להגיע עד המדרגות בלי לעלות עליהן. אבל מי שמעוניין לחשוש לכל הדעות יש מקום להדר ולא להתקרב אליהן אלא ללכת במרכז השביל.

צפון: אפשר ללכת בשביל שמתקרב לכיוון כיפת הסלע, ולעמוד לקראת סופו. גם כאן, מי שרוצה לחשוש לכל הדעות, עדיף שיימנע מכך.

דרום: ישנה דעה בודדת, וגם קשה להסברה, הטוענת שקודש הקודשים היה במקום בו מצוי כיום המתחם הנקרא בערבית אל-כאס (הכוס), ולפי דעה זו צריך להיצמד כמה שיותר למסגד אל-אקצא בשביל לא להיכנס לאזור בעייתי. אבל כאמור זו דעה דחויה ואין צריך לחשוש לה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-24 17:53:37

הכשרת תבנית מלוכלכת

שלום, אם אני רוצה להכשיר תבנית אפיה (כמו שכתוב בציטוט למטה), האם זה בסדר שהתבנית מלוכלכת? כי יש לכלוכים ושומנים דבוקים שגם אם משרים בסבון ומשפשפים חזק לא יורדים. תודה רבה תנור אפייה: מנקים את התנור משיירי מאכלים, מפעילים אותו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה, ובזה גוף התנור מוכשר. תבניות אין מכשירים, הואיל ולדעת רוב הפוסקים צריך להכשירן בליבון חמור, והוא עלול להזיק להן. במקום הפסד מרובה, כגון שאין דרך להשיג תבניות חדשות או שמחירן גבוה, ניתן להכשירן על ידי חימומן בתנור על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה (לעיל הלכה ז' והערה 8).

עקרונית בהכשרת ליבון קל של חום התנור צריך שהכלי יהיה נקי לגמרי, כי לא תמיד הוא שורף את שאריות המאכל. אבל למעשה, אם מנקים היטב ונשארים רק שאריות דבוקות, סביר שיישרפו בחום התנור, וכדאי במקרה כזה לשים יותר מחצי שעה כדי שבטוח יישרף.

הלכות כשרות המבוארות בפניני הלכה מסוכמות בקצרה הלכה למעשה, יחד עם שאר ההלכות המבוארות בפניני הלכה, בספר שהוצאנו כעת – 'קיצור הלכה' –  https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-21 10:04:20

הכשרת תנור

יש לנו תנור שלפני חצי שנה בערך בישלנו בו בשרי, ואנחנו רוצים להפוך אותו לפרווה, שיהיה אפשר לאכול עם החלות שנאפות בו חלבי, איך עושים את זה? אנחנו אשכנזים. תודה

להפעיל אותו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה.

כך מובא בפניני הלכה כשרות, וכעת גם בספר הקיצור לפניני הלכה שיצא לאור (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/), אביא לך את כל דיני תנור כפי שמופיעים בספר הקיצור:

תנור אפייה

כז. רבים נוהגים שלא להשתמש בתנור אחד לבשרי ולחלבי, אמנם הרוצה להשתמש בתנור אחד לשני המינים, רשאי, ובתנאי שתהיה תבנית לכל מין, ויקפיד להכשיר את התנור בין האפיות על ידי חימומו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה מרגע הפעלתו, ונוהגים גם לנקותו לפני כן.

כח. לא הכשיר את התנור לפני האפייה של המין השני – המאכל כשר, והתנור צריך הכשרה. וגם אם בטעות אפה בשר על התבנית החלבית, אם היתה נקיה לגמרי – המאכל כשר, והתבנית צריכה הכשרה על ידי הפעלת התנור. וכן אם אפה בבת אחת מאכל בשרי ומאכל חלבי בתבניות שונות – המאכלים כשרים, והתנור והתבניות צריכים הכשרה.

כט. כאשר רוצים לאפות בתנור בשרי או חלבי מאכל פרווה שיהיה מותר לאוכלו עם שני המינים, רבים נוהגים להכשירו לפני כן. והרוצים להקל, רשאים לאפות את המאכל בלא הכשרת התנור, ולכתחילה ישתמשו בתבנית פרווה (לעיל, יד).

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-20 11:45:27

שמו"ת בשבת אחרי מנחה

האם מותר לי, אחרי הקריאה של הפרשה הבאה במנחה של שבת, לקרוא את כל השניים מקרא ואחד תרגום של כל הפרשה הבאה או שיש בעיה עם זה?

מותר, כפי שמופיע בפניני הלכה שבת, ובספר הקיצור לפניני הלכה שיצא כעת לאור (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

שניים מקרא ואחד תרגום

יב. תיקנו חכמים לגברים לקרוא בכל שבוע פעמיים את כל פסוקי הפרשה שיקראו בשבת הקרובה, ופעם אחת את פירוש הפסוקים על פי תרגום אונקלוס (אם מבין אותו), או על פי פירוש רש"י, ואת הפסוקים שאין עליהם פירוש רש"י, יקרא שלוש פעמים.

יג. אפשר להתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום מזמן תפילת מנחה של שבת, שאז מתחילים לקרוא את פרשת השבוע הבא, ועד סעודת שחרית של השבת הבאה. ואם כבר אכל, ישלים את הקריאה עד תפילת מנחה של שבת. ואם לא הספיק, ישלים את הפרשה עד סוף יום שלישי. ואם גם את זה לא הספיק, יקפיד להשלימה עד סיום התורה בשמחת תורה.

יד. מעיקר הדין מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בשעת הקריאה בתורה של אותה פרשה, אך לא ראוי לעשות זאת כיוון שמצווה לשמוע את בעל הקורא. אמנם מותר לכתחילה לקרוא בשקט מילה במילה עם בעל הקורא, ויעלה לו לפעם אחת מקרא. ואם יש חשש שקריאתו תפריע לשכנו, יסתפק בהקשבה לבעל הקורא, ותעלה לו שמיעתו כקריאה אחת.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-20 11:56:51

אבטחת גוי בשבת

שלום הרב רציתי לשאול האם מותר לאבטח גוי חשוב (הכוונה לשר או נשיא גוי) בשבת, האבטחה נעשית כחלק מצוות של ישראלים כך שבמקרה של אירוע יש שמירה אחד על השני. תודה הרב

ההיתר לחלל שבת עבור גוי הוא רק במקום שאין שם גוי אחר שיעשה זאת.

עיין בדברים בפניני הלכה כאן: https://ph.yhb.org.il/01-27-03/#_te01ftn27_2

ובספר הקיצור לפניני הלכה מובא כך: "מחללים שבת עבור גוי, שהואיל ואנו רוצים שגויים יצילו יהודים, גם אנו צריכים להציל אותם. אבל כשיש שם גוי אחר עדיף שהוא יציל, ולכן בבתי חולים עדיף לקבוע בשבת תורנות לרופאים ואחיות גויים שיטפלו בגויים."

 

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-06-19 08:43:39

יש לך שאלה?

פרש וארא – שלבי הגאולה לפרט ולכלל

בפרשתנו אנו נפגשים בשלבי הגאולה:

"לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני ה'"

חמשת לשונות הגאולה (המכונים 'ארבע לשונות של גאולה'), הם חמישה שלבים של גאולה, וצריך להתבונן בהם היטב, כדי ללמוד ולהבין את שלבי הגאולה שאנו עוברים כאומה (ואולי גם כיחידים), ולהיות שותפים עם אל.

השלב הראשון הוא "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים"– להשתחרר מהסבל הפיזי, לעצור את השואה, את הפוגרומים. השבוע ציינו את שחרור המקום הנורא ביותר בהיסטוריה האנושית, אושוויץ – זהו השלב הראשון: לעצור את הכאב, את הסבל, את השיעבוד. גם בשחרור האישי, הדבר ראשון הוא להפסיק לעשות את הדבר הרע, השלילי, המשעבד והממכר.

השלב השני הוא "והצלתי אתכם מעבודתם" – להפסיק לעבוד בשביל אחרים, להתחיל לדאוג לאינטרס הישראלי, להפסיק לחשוב מה טוב לאחרים, מה הם רוצים, ולהתחיל לעסוק במה חשוב לנו, להפסיק לתת את כוחנו לאחרים, גם אם אין סבל. השקעת הכוחות בעבודתם, זה חלק מהשיעבוד. אחרי השואה, סוף סוף נפתחו הלבבות והתחילו מחשבות חדשות, מה חשוב וטוב לנו.

גם בשחרור האישי, השלב השני הוא להתבונן מה אני עושה למען הדברים שחשובים לי באמת, ומה אני עושה כי ככה נהוג או מקובל, כי זה מה שהחברה מצפה או מה שהיצרים והתאוות שלי מכתיבים לי.

השלב השלישי הוא "וגאלתי אתכם בזרוע נטויה". גאולה היא היציאה הנפשית מהשיעבוד. בשלב זה האדם כבר יכול להתעסק בעבודתו, בענייניו, באינטרסים שלו, אבל להמשיך את תבניות המחשבה של האחרים. זהו שלב מאוד קשה, כפי שבא לידי ביטוי באמירה הידועה: 'יותר קל להוציא את היהודים מהגלות מלהוציא את הגלות מהיהודים'. לכן צריך כאן כוח אלוקי חזק מאד 'זרוע נטויה', כפי שמבאר הרב נריה זצ"ל בשמו של מרן הרב זצ"ל את הפסוקים: "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאם ה' ושבו מארץ אויב, ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם" – שצריך לצאת מהאויב, אבל זו איננה גאולה שלימה כי יש עוד שלב של לשוב לגבולם, להיגאל לחזור להיות ישראלים. אנו ב"ה לאט לאט רואים איך עם ישראל חוזר לתרבותו, אך אנו עדיין באמצע התהליך.

גם בשחרור האישי, חשוב לפתח את צורת ההתנהלות, המחשבה והביטוי האישיים והמיוחדים לנו.

השלב הרביעי הוא "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים". אחרי שחושפים את אופיינו הלאומי האמיתי אנו זוכים להגיע לשלב הבא, לקבל את מלכות ה', לזכות לקדש שם שמיים, להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש. גם בשחרור האישי, אחרי שאדם זכה לעמוד על אופיו ותכונותיו, הוא רותם את כוחותיו לאידאליים וערכים, לקידוש שם שמיים, ובכך מרומם את חייו, לדרגות עליונות.

השלב החמישי והאחרון הוא "והבאתי אתכם אל הארץ". זהו השלב שבו ניתן לפעול ולעשות, לחולל את השינוי האדיר בכל העולם. החיבור לארץ, מאפשר לבנות וליצור, להקים את הסנהדרין – 'כי מציון תצא תורה', להקים את המקדש, את מלכות ישראל השלימה. הפעולה המשמעותית והניצחית יכולה להיות רק בארץ ישראל.

גם בשחרור האישי, להגיע אל הארץ, זה לפעול בפועל, ליצור, לבנות, להשפיע. אחרי שאדם זוכה לגלות את כוחותיו, לרתום אותם לאידאליים וערכים, זה הזמן ליצור ולהשפיע בפועל – וזה אפשרי רק בארץ.

יהי רצון שנזכה ככלל וכפרטים לכל השלבים הללו.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן