Search
לוגו ישיבת הר ברכה
Search
Close this search box.


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

נשיאת ספר הזוהר

היי אני חייל שמשרת בבסיס מרוחק בדרום כל פעם שאני עולה לשאטל ביום ראשון מישהי מחלקת ספרוני זוהר קטנים ומבקשת שנשים אותם תמיד עלינו. האם יש סיבה באמת לשאת אותו עליי כל הזמן האם זה באמת מגן״ אני אישית פחות מאמין בקמעות ודברים כאלה השאלה אם יש טעם לדבר

הרב מלמד בדיוק כתב על נושא הקמעות בשבוע שעבר כאן -https://yhb.org.il/shiurim/revivim1103/

אביא לך את הנוגע לשאלתך:

מנהג החיילים ליטול בכיסם ספר תהילים או סידור קטן כסגולה לשמירה בקרב הוא מנהג משובח שאין בו שום פגם. וכן נהג הרב שלמה גורן זצ"ל לחלק לכל החיילים במלחמות ספרי תהילים קטנים. שכן לרוצים קמע, הרי שהסידור או תהילים הם הקמע המושלם ביותר, שיש בהם שמות קדושים ופסוקים לרוב, והם כתובים בהיתר, מפני שהם כתובים במסגרת ספר שלם או סידור תפילה. וגם למתנגדים לקמעות אין בהם שום פגם, שהרי מה טוב לחייל שיהיה בידו סידור או תהילים, ומעת לעת יוכל להתפלל על ידם לה' שיעזור ויושיע את עמו ישראל ויחזרו כל החיילים לביתם עטורי ניצחון.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-21 06:07:12

מתנה בימי בין המיצרים

כלי מטבח חדש שקניתי לזוג שהתחתן לפני שלושת השבועות אבל הגיע לידי רק אחרי י"זבתמוז- האם אני רשאי להעניק אותו במתנה לזוג או שראוי לחכות עד אחרי תשעה באב?

מותר לתת אותו עד ראש חודש אב, שהרי כיוון שהוא יהיה שייך לשניהם, ברכתו 'הטוב והמטיב' ולא שהחיינו, כמבואר בפניני הלכה זמנים פרק ח. אביא לך את ההלכה למעשה מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

שהחיינו

יג. אין לקנות בכל שלושת השבועות דברים שצריך לברך עליהם 'שהחיינו', משום שלא מתאים בימים אלו לברך ברכה זו. אבל דברים שלא מברכים עליהם 'שהחיינו' מותר לקנות עד סוף חודש תמוז, כגון גרביים וגופיות (עי' בהלכות ברכות יז, ב-ה). גם הנוהג לברך על בגד חדש בזמן הלבישה ולא בזמן הקנייה (כפי המנהג הרווח), מותר לקנותו בלא ללובשו. וכן מותר לבני זוג לקנות רהיט, שהואיל והם שותפים בו, ברכתו 'הטוב והמטיב'. ומשנכנס אב ממעטים במשא ומתן משמח, ולכן גם כשלא מברכים על הקנייה 'שהחיינו', יש להימנע ממנה (להלן, טז-כ).

יד. מותר לברך 'שהחיינו' על פרי חדש בשבתות של ימי בין המצרים, אבל על בגד חדש יש יותר שמחה ולכן מותר לחדש אותו ולברך עליו רק בשבתות שלפני ראש חודש אב.

טו. נזדמן לידו בלא כוונה דבר שמברכים עליו 'שהחיינו' ולא ניתן לדחות את הברכה, מותר לברך, כגון מי שנולדה לו בת, או מי שברית המילה או הפדיון של בנו יוצאים בשלושת השבועות, וכגון הפוגש חבר ששמח לראותו ולא ראהו שלושים יום, או מי שנזדמן לידו פרי חדש ואין לו אפשרות לדחות את אכילתו לשבת.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-21 04:41:33

הספד בבית הקברות ע"י אישה

האם מותר לאישה להספיד או שיש בזה בעית צניעות? ואם אסור, האם נכון לחברא קדישא לאסור?

מותר לאישה להספיד במקום שכך המנהג, אבל אם הנוכחים בהספד נוהגים להחמיר בזה, יש להחמיר.

האם נכון לחברה קדישא לאסור? אני חושב שלא, זה עניין של המשפחה, ורק היא יכולה לדעת האם הדבר ראוי ונכון או לא.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-20 21:50:05

מורה מקצועי למוזיקה , לבנים ולבנות.

מורה למקהלות בנים ובנות בנפרד וזו פרנסתו. המנתח הוא מצח מקהלות של בנות מתחת לגיל מצווה ומעל גיל מצווה. מה ההיתר לכך ובאילו תנאים? אשמח למקורות לפסיקתך. תודה כבוד הרב.

האם מותר לגבר להיות מורה או מנצח מקהלה של בנות? לא.

מה ההיתר למי שיכול להתיר זאת? יש שתי סברות מרכזיות: א. הוא עוסק במלאכתו ולא מאזין לשירה היפה של הבנות, שזה הדבר האסור. וכמו שהתירו לרופא לטפל בנשים. ב. יש סברה המחלקת בין האיסור לשמוע אישה אחת שרה לבין ההיתר לשמוע כמה נשים ששרות יחד שהקולות נבעלים. אמנם למעשה כמבואר בפניני הלכה ליקוטים משפחה פרק ז יש להחמיר.

אפשר לקרוא מספרי פניני הלכה דרך האתר של פניני הלכה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-20 21:03:04

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

ראש השנה- יום האורה הכללית

כשזוכים להתקרב לראש השנה קשה מאוד להגדיר ולבאר את עניינו של היום הגדול והקדוש הזה, היום שהוא ראשית הבריאה, היום שהוא התחדשות הבריאה בכל שנה ושנה, היום שבו נקבע גורלם של העולם והאדם, ועם זאת ננסה לבאר מאמר חז"ל שנותן הגדרה מצד מסוים לראש השנה.

נהגו כל ישראל להגיד מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת פעמיים בכל יום את מזמור כ"ז בתהילים, "לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד…". ווודאי שאם נהגו לומר מזמור זה הרי שמרומז בו כל הגודל, הרוחב והעומק שמופיעים בימים הללו.

ודרשו חז"ל "אורי' זה ראש השנה, 'וישעי' זה יום הכיפורים, אלמלי אורי לא היה ישעי". יום ראש השנה הוא 'אורי', כלומר, ביום ראש השנה זוכים לראות את אור ה' המתגלה בעולם. כיוון שהבריאה מתחדשת ומקבלת כוחות ועוצמות, אזי מי שפותח את ליבו ושיכלו זוכה לראות באופן בהיר את מטרת הבריאה וממילא גם את תפקידו האישי המיוחד בתוך המהלך הכללי, שכיוון שביום הזה מתחדשת הבריאה כולה ומקבלים כוחות לכל השנה, אזי יכול האדם לראות את הדברים באופן כולל ומרוכז ומתוך כך גם לראות את מגמת העולם באמת ולכוון את מבטו ומגמתו בהתאם.

כל הסבל והכישלונות, המבוכות ומצוקות שאנו נתקלים בהם במהלך השנה יסודם בהסתר הפנים, מאי ראיית האור האלוקי (כפי שאנו מוצאים בקללה שבתוכה "יככה ה' בעיוורון… והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפילה"), ולו היינו זוכים לאור ה' לא היו ישראל נכשלים בשום דבר. "בית יעקב לכו ונלכה באורה'". וכל המתנות הטובות שזכו ישראל, לא זכו אלא בזכות גילוי האורה האלוקית, וכפי שאנו אומרים "כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום".

וכך כותב הרב חרל"פ "על כן הוקבע זה ביום ראש השנה, הוא היום שבו מאיר ה' פניו לכל אחד מישראל, והוא היום שאין בו שום הסתר פנים ואין בו שום חשכות". ועבודתנו המרכזית ביום הזה היא לפתוח את החלונות, כדברי הרב חרל"פ "וכל מי אשר פותח חלונותיו האורה נחדרת בקרבו, וכפי ערך חדירתה ביום ראש השנה כן מאירה בכל השנה כולה".

וכפי שממשיך דוד המלך באותו המזמור "לך אמר ליבי בקשו פני את פניך ה' אבקש", דהיינו, בשליחות אלוקית אומר הלב לאדם "בקשו פני" (כפירוש רש"י שם "'לך'- בשליחותך"). ולכאורה יש להקשות שאם ליבי מדבר אליי בשליחות אלוקית אז היה צריך לכתוב בלשון יחיד 'בקש פני' ולא 'בקשו'?

הרב חרל"פ מבאר שהקב"ה פונה לכל יחיד ויחיד ומבקש ממנו שיצטרף לכלל ישראל ושיהיה בכלל הכלל המבקשים פני ה', שהרי כלל ישראל דבוקים ואחוזים בקב"ה וכל החטאים וההפרדות הינם רק מהצד הפרטי של כל אחד ואחד. כיוון שביום ראש השנה מתגלה האור הכללי שמחייה את העולם ממילא גם יכול האדם לחזור לכלל ולבקש פני ה'. ואם היינו יודעים ומרגישים אפילו נקודה אחת מאהבתו העליונה של הקב"ה אל כל יחיד מישראל, לא הייתה שום אפשרות לחטא, "כי לאהבת ה' אפילו לאחד מישראל אין לנו שום שיג כלל". ומאהבה עצומה זו של הרוצה בתשובה יוצאת הבקשה העליונה אל כל אחד ואחד מישראל "בקשו פניה".

יהי רצון שנזכה לקבל פני מלך, להתמלא באורה האלוקית המופיעה בראש השנה, ומתוך כך להאיר את העולם כולו בתורה ובמעשים טובים.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן