לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

פורים

איש לרעהו – לפורים

הרבי מאוסטרובצה הסביר מדוע תיקנו אנשי כנסת הגדולה מצוות משלוח

פורים בכל יום

להמשיך את שמחת פורים לכל השנה * עוד על הצורך לחקור לפני שסומכים על כשרות שאינה 'מהדרין' ● מעשה באולם חתונות שהמשגיח שלו מוכן לערוב רק לכשרות החומוס והחצילים.

נשמות ישראל הקדושות

תרומת מחצית השקל כביטוי לסגולת ישראל ● נשמות הנרצחים על קידוש ה' עולות אל מתחת כסא הכבוד ● זכר עמלק אבד, אך מורשתו עדיין קיימת ● מנהיגות המדינה שוכחת את ייעודו של עם ישראל.

ברכת הטוב והמטיב

ברכת 'הטוב והמטיב' על שתיית יין מסוג נוסף ● מצווה להרבות בשתייה בפורים ● אפשר לשתות כל משקה משכר, ועדיף יין ● גם הנשים ישתו, אך יימנעו משכרות ● ברכת הטוב והמטיב – דווקא כששותים בצוותא.

סודו של היין

תכונתו המיוחדת של היין – מזין וגם משמח ● כשהגוף אינו שותף בשמחה, גם השמחה הרוחנית חסרה ● תקנת חכמים לברך על כוס יין באירועים בעלי חשיבות רוחנית ● יין בקידוש עדיף על מיץ ענבים.

כיצד משתכרים

מצווה להרבות בשתייה בפורים ● מתי מצוות משתה ושמחה, בסעודה או במשך של היום? ● זמן הסעודה ודין אכילת בשר בסעודה ● מחלוקת הפוסקים אם מצווה להשתכר ממש

לא נכרע ולא נשתחווה

החולשה הרוחנית שהביאה את גזירת המן ● לקיחת אסתר – הקדמת רפואה למכה ● מה בין קבלת תורה בסיני לקבלתה בימי אחשורוש ● הגאולה באה מתוך נאמנותו של מרדכי לה' וסירובו להשתחוות

עמלק שורש שנאת ישראל

כל הרדיפות נגד ישראל החלו מעמלק, שתקף את ישראל ללא כל סיבה והתגרות ● הריגת המן ובניו היא יסוד מרכזי במגילה ● רק לאחר ביעור הרע השמחה בעולם שלמה

למרות הכל – מרבים בשמחה

האם היישובים ייחרבו חלילה? איננו יודעים ● אסור להתייאש מרחמי שמים ● להרבות בשמחה משנכנס אדר, ולדעת שסוף הצרות להפוך לישועות

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן