הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשת וישלח – דבר תורה לשבת

חז"ל מוסרים לנו שיסוד היחסים שבין ישראל לאומות העולם נמצא בפרשתנו, ועל כן ראוי למי שרוצה לנהל משא ומתן עם הגויים ללמוד פרשה זו יפה בטרם ייגש למשא ומתן. וננסה לדלות כמה יסודות בעניין זה.

יעקב, באופן פשוט, מתרפס מאוד לפני עשו:

"כה תאמרון לאדני לעשו, כה אמר עבדך יעקב… ואשלחה להגיד לאדני למצוא חן בעיניך… ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו… ואמרת לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדני לעשו… ואמרתם גם הינה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני… וישתחו ארצה שבע פעמים עד גישתו עד אחיו"

חז"ל (יקלוט שמעוני) מבקרים בחריפות את התנהגותו זו של יעקב:

"רבי יהודה בר סימון פתח 'מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע' כשם שאי אפשר למעין להרפס ולמקור להישחת, כך אי אפשר לצדיק למוט לפני רשע". וחז"ל מושלים משל לדבר "רב הונא פתח: 'מחזיק באזני כלב עובר, מתעבר על ריב לא לו', משל לראש השודדים שהיה ישן בפרשת דרכים ועבר אדם אחד והעיר אותו משנתו ואמר לו שיקום מפני שרעה מצויה כאן. קם השודד והתחיל להכות באיש אשר העיר אותו משנתו. קילל האיש המוכה את השודד שיעבור הרע מן הארץ. ענה לו הליסטים: אתה אשם שהרי הרע היה ישן ואתה הערת אותו משנתו. כך אמר לו הקב"ה ליעקב, לדרכו היה מהלך והיית משלח אצלו ואומר 'כה אמר עבדך יעקב'".

וכן מבקרים חז"ל בחריפות את ההשתחוויות שהשתחווה יעקב לפני עשו.

צריך להבין מאיפה מתחילה הבעיה ומה גרם ליעקב להשפיל עצמו לפני עשיו? נראה שהיסוד הוא מה שמופיע פעמים רבות בפסוקים, שיעקב אבינו לא בטח בכוחו, לא בטח בהבטחה האלוקית שניתנה לו, לא האמין ולא בטח בה' שיעזרהו. (וכמובן שאין הכוונה חס וחלילה שלא ידע שהקב"ה הוא בעל הכוחות כולם, אלא לא האמין בעצמו, ביעקב, שהוא זכאי וראוי לכך).

יעקב הוא האב שבו מופיע הכי הרבה פעמים עניין הפחד והיראה. החל מהשליחות שנשלח על ידי אימו להתברך אצל אביו בה יעקב מפחד ואומר "אולי ימֻשני אבי… והבאתי עליי קללה ולא ברכה". והדבר ממשיך בבריחתו מבית הוריו ומארץ ישראל בשל איומו של עשו "ואהרגה את יעקב אחי". והדבר ממשיך שכאשר קם משנתו, אחר החזון העליון של סולם יעקב, אומר הפסוק "ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה". וממשיכים הדברים בפגישתו עם לבן בה עונה יעקב על שאלתו של לבן מדוע ברחת מביתי, "למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשירים בתֹף ובכינור", עונה יעקב 'כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעימי". גם אמירתו החריפה של יעקב "עם אשר תמצא את אלוקיך לא יחיה" נראית כתגובה לחוצה לפחד מהאשמת לבן. ושיא השיאים של הפחד, מופיע מפני עשו, "ויירא יעקב מאוד וייצר לו… הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אני אותו פן יבוא והִכני אם על בנים".

לא לחינם אנו שרים בפיוט במוצאי שבתות "אל תירא עבדי יעקב אל תירא" שכן יעקב זקוק לחיזוקים גדולים כדי שלא יירא [1].

באמת, כל פעולה שנעשית מתוך מורא ופחד איננה מאוזנת, והמצב הנפשי של פחד הינו מצב שלילי, וכדברי הגמרא (ברכות ס.), "ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה (תלמיד אחד שהיה הולך אחרי) דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון חזייה דקא מפחיד (ראה שהתלמיד מפחד) אמר ליה חטאה את (חוטא אתה) דכתיב 'פחדו בציון חטאים', אמר ליה והכתיב 'אשרי אדם מפחד תמיד', אמר לי ההוא בדברי תורה כתיב".

כלומר, המצב של פחד מעיד שהאדם הוא חסר. ואילו האדם השלם, דהיינו אדם שעושה מבחינתו את אשר ידו משגת לשם שמים אין לו כלל מה לפחד. ולכן הפחד היחיד הרצוי והטוב הוא שאדם ידאג תמיד האם הוא ממלא את חובותיו כלפי שמיא והאם הוא מקיים את התורה בשלמות.

לכן, כל התפחדות מגורם חיצוני, מ'עשוים' ומ'ישמעאלים', כיוון שאיננה המצב הבריא והתקין מולידה מעשים שאינם נכונים.

כמובן, גם בדורנו אנו רואים שהפחד מביא לטעויות חמורות. לדוגמא, היכולת להכריע מהו פיקוח נפש ומה הפיתרון הראוי במקרה של פיקוח נפש, לא מתאפשרת ברגע בו יש לפוסק פחד ומורא.

יהי רצון שנזכה למנהיגים מלאי אמונה וביטחון, שלא יתפחדו מאיומי אומות העולם וידעו לעשות מהלכים של עוצמה ללא פחד ומורא.


[1] ניתן להסביר שהסיבה בגינה יעקב מתיירא היא שיעקב הוא המעמיד את בית ישראל. ליעקב יש אחריות כבדה מאוד, שכל בניו ילכו בדרכו, ולכן, כיוון שהוא הבחיר שבאבות הוא גם המעמיד בפועל של על ישראל, ולכן כגודל האחריות כך גם גודל הפחד והמורא.

עוד יש להוסיף שיעקב הוא היחיד שמרגיש מאבק אמיתי על תפקידו- מי יהיה ממשיך הדרך ומנהיג עם ישראל, הוא או עשו? לידתם בבטן אחת, גדילת שניהם בבית יצחק ורבקה, מחשבת יצחק לתת לעשו את הברכות- כל אלו מראים שיש מאבק צמוד וממושך מי הממשיך את יצחק, מאבק ארוך שנמשך עד לקבורתו של יעקב בו יש מאבק מי ייקבר במערת המכפלה, יעקב או עשו. ולכן יעקב מתיירא ודואג.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן