הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

פרשות תזריע מצורע – כוחה של מילה טובה

הפרשיות שלפנינו עוסקות בנגע הצרעת, נגע הצרעת מגיע על פי דברי חז"ל בעיקר על לשון הרע, מה יש בו בלשון הרע, שהוא החמור בעברות, שחז"ל אומרים שבית שני, נחרב על עוון לשון הרע, שהוא חמור מע"ז, ג"ע ושפ"ד, ששלושה מתים בעוון לשון הרע, המספר, השומע ומי שאומרים עליו, שמוות וחיים ביד הלשון ועוד, למה הדבר חמור כל כך, הרסני כל כך.

כמי שעוסק באנשים, ופוגש אנשים, ומנסה להתבונן איתם בחייהם, ברור לי שהדבר החשוב ביותר, שיהווה הגורם המשפיע ביותר על כל חייו של האדם זהו ערכו העצמי, התחושה שיש לו ערך עצמי, שיש לו כישרונות ויכולות, שיש לו משמעות וחשיבות, זהו הגורם המשפיע ביותר על כל התנהלותו של האדם.

הערך העצמי של האדם מתעצב בתוכו, על פי מה שהוא שומע מבחוץ, אפשר לומר שהיה עדיף שהאדם יבנה את ערכו העצמי לבדו, אבל המציאות היא שהאדם בונה את ערכו העצמי, את התפיסה על עצמו על פי מה שנאמר עליו, על פי מה שהסביבה משדרת לו, כתבתי בכוונה על פי מה שנאמר עליו ולאו דווקא על פי מה שנאמר לו, ברור שגם מה שנאמר לו משפיע מאד, אבל גם מה שנאמר עליו, כי מה שיאמרו עליו, הוא הגורם איך יתייחסו אליו, אל מעשיו, מחשבותיו ודבריו, מה שיאמרו עליו, גורם לאיך יראו אותו, איך יסתכלו עליו, והאדם קולט את כל זה, ובתוכו נקבע הערך העצמי שלו, שישנה את כל חייו.

לכן לשון הרע, הוא הדבר שמשפיע באופן העמוק על חיי האדם.

אלא שמאידך, הנטייה הפנימית לדבר רע, לראות רע, נטועה בנו באופן עמוק, יתר על כן, אחד הדברים שאנו חשים שמחברים אותנו יחד, זו השיחה על אחרים, היכולת שלנו לבקר יחיד או ציבור, נותנות לנו תחושה עמוקה שאנו מחוברים.

הרב זקס מביא את הסוציולוג היהודי-אמריקני שמואל היילמן שכתב ספר, 'חיי בית-כנסת', על קהילה אורתודוקסית מודרנית שהוא היה חבר בה במשך כמה שנים. פרק ארוך בו מוקדש לרכילות בבית הכנסת. פעילות זו, הוא אומר, היא מן הדברים העושים אדם לחלק מהקהילה. הנמנע מרכילות נתפס כזר.

הרכילות, הוא אומר, היא חלק מ"מערכת הדוקה של חובות תן-וקח". מי שפוסל את הרכילות לגמרי, אינו מספר ואינו שומע, במקרה הטוב "מסתכן בתיוג חברתי" ובמקרה הגרוע "מוציא את עצמו מפעילות מרכזית של חיי הציבור והחברה". בקיצור, הרכילות היא לשד עצמותיה של הקהילה.

כלומר, אנו נמצאים בבעיה אמיתית, מחד, לשון הרע, היא נזק נורא לחברה ולאנושות, היא מקטינה ומרחיקה, מפרידה ופוצעת, מחלישה ועוצרת, ומאידך היא מאד מושרשת בתוכנו באופן עמוק.

השיטה הטובה ביותר להיחלץ מרע, היא לפעול טוב, שאני רוצה לקדם אנשים אני מבקש מהם אל תגיד מה אתה לא רוצה, אלא מה אתה כן רוצה!

הדרך להימנע משנאת חינם, היא להתמלא באהבה, הדרך להימנע מלשון הרע היא לומר לשון הטוב, למלא את פינו בשבח ובהודיה, בראיית הדברים הטובים, חברה שמייסדת את הדיבור המחבר, על דיבור טוב, על שבח והודיה, על הכרת הטוב והדיבור עליו, תהיה חברה חזקה, מצמיחה וטובה.

שהרמב"ם רוצה לתת את הפן המעשי של מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', אותה המצווה עליה נאמר שהיא הכלל הגדול בתורה, הוא כותב (דעות ו,ג):

"מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר: 'ואהבת לרעך כמוך', לפיכך צריך לספר בשבחו…והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא".

עיקר העניין הוא לספר בשבח האדם, וחס וחלילה לא להתכבד בקלונו, לבנות את היחסים החברתיים על אמירת לשון הרע על אחר.

ככל שהדיבור הטוב יתרבה, הדיבור השלילי יתמעט.

כותב הרב זקס:

"מפעם לפעם באים אליי זוגות העומדים להינשא. לפעמים הם שואלים אותי אם יש לי עצה לחיזוק הנישואים. אני מציע להם הצעה פשוטה. תוצאותיה הן על גבול הקסם. היא תבצר את מערכת היחסים שלהם, ותשנה את חייהם בדרכים נוספות ומפתיעות.

עליהם להתחייב לטקס יומי. פעם ביום, סביר שבערב, על כל אחד מהם לשבח את השני באוזניו על דבר-מה שהוא עשה היום, ולו גם דבר פעוט: על מעשה, אמירה או מחווה אדיבים או רגישים או נדיבים או נבונים. השבח צריך להיות ממוקד באותו מעשה מסוים, לא מוכלל. עליו להיות כן: לבוא מהלב. ומקבל השבח חייב ללמוד לקבל אותו.

זה כל מה שהם צריכים לעשות. זה דורש דקה או שתיים. אבל זה חייב להיעשות, לא לפעמים אלא מדי יום".

לשון הטוב, הוא התרופה לריפוי לשון הרע, מתוך האמונה שמידה טובה, מרובה בהרבה ממידת רעה, כל לשון הטוב, בונה יותר ממה שלשון הרע הורס, וזו הקריאה שלנו מפרשת השבוע, הרבו בלשון הטוב!

לשון הטוב, בבית, לשון הטוב בעבודה, לשון הטוב על הציבורים השונים במדינה, לשון הטוב על המדינה ועל הארץ, ככל שנתמלא בלשון הטוב, נוכל לבנות ולא להרוס, לנטוע ולא לעקור.

בכוחה של מילה טובה אחת לשנות למישהו יום שלם ואולי אפילו יותר, אז יהי רצון שנצליח להרבות בראיית הטוב ולשון הטוב.

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן