הדרך שלך להקיף את התורה!
יש לך שאלה?

שפת אמת לפרשת חיי שרה – 'ימי התמימים'

"שפת אמת בראשית פרשת חיי שרה במדרש יודע ה' ימי תמימים כו' כי הזמן נברא. וחיות פנימיות שיש במעשה בראשית שהוא כח הפועל הוא למעלה מן הזמן. והצדיק מקרב הכל אל השורש שלא יתדבק בחיצוניות הדבר רק בפנימיות… וז"ש ויהיו חיי שרה ולא כתיב שחיתה כך וכך. רק שבימי' הי' כל החיות של העולם שלה. שע"י הצדיק. הטבע מתעלה… ופי' תמימים שהדעת עם המעשה אחד והוא שלימות האדם. וז"ש ביקש ר"ע לעורר הציבור ע"י שחיתה שרה קכ"ז שנים זכתה אסתר למלוך על קכ"ז מדינות ע"ש ג"כ כנ"ל. כי פי' שנה הוא שהזמן נברא ויש לכל שנה הסתר אחר שעל ידי האדם יאיר הפנימיות תוך ההסתר. ובשנה אחרת ענין אחר שזה ענין הבריאה להתגלות כבוד מלכותו בתוך הטבע שהוא הזמן. וע"י ששרה עוררה חיים בכל השנים הללו זכתה אסתר למלוך על קכ"ז מדינות. שגם הם רק הסתרות מה שמלך אחשורוש על המדינות הללו שהיו ת"י. ואעפ"כ זכתה ג"כ להאיר אף כ"כ הסתרות. ובכח זה עוררן משנתן שהוא ג"כ הסתרת היצר שמביא שינה לאדם כנ"ל: (תרל"ב)

השפת אמת מתייחס בדבריו למדרשים הבאים:

  1. "וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה" (תהלים לז, יח): "יוֹדֵעַ ה' יְמֵי תְמִימִים וְנַחֲלָתָם לְעוֹלָם תִּהְיֶה" כשם שהן תמימים כך שנותם תמימים בת כ' כבת ז' לנוי בת ק' כבת עשרים שנה לחטא". (בראשית רבה (נח,א))
  2. "רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם בקש לעוררן אמר מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה ק' וכ' וז' ותמלוך על ק' וכ' וז' מדינות". (מדרש אסתר רבה)

ישנן מספר שאלות על המדרש:

  • מה הקשר בין מות שרה אמנו לבין הפסוק המובא "יודע ה'…")?
  • מה ראה רבי עקיבא לקשר בין שרה לאסתר?

ימי תמימים

תמימות זוהי שלמות, כאשר התמים הינו אדם שעולמו הרוחני מתבטא בצד המעשי בחייו באופן שלם. אין הוא חושב על אידיאלים גבוהים שנשארים רק בעולם האצילות ללא יישום מוחשי, וכך אין עשייתו נעשית ללא השתלשלות מעולם רוחני נשגב. "ה' יודע ימי תמימים" – כלומר, אותם אלו שמחברים בין שמים וארץ בחייהם הם נודעים לקב"ה. כוונת הידיעה כאן היא לא נתון סתמי – שהרי הקב"ה יודע כל ברואיו – אלא הידיעה היא מלשון חיבור עמוק. למעשה, חיי התמים מבטאים כראוי את ייעוד הבריאה, חיבור שמים וארץ, וע"י כך הם שותפים עם הקב"ה בהשגת תכלית המציאות המכונה "ידיעה אצל הבורא".

המילה שנה היא מלשון שינוי, וכך היא מתארת את שינוי עונות השנה במהלך 12 החודשים שבה. בהקשר הזה, מלמד המדרש כי אצל התמים, גם השנה היא תמימה – שלמה. בעוד העולם אינו קופא על שמריו, ומשתנה חדשים לבקרים, כדוגמת: ערכי תרבות שנפסלים ומתקבלים, תפיסות עולם עולות ויורדות, נימוסיים חברתיים מתעדכנים וכו'. אצל התמים קיימת שלמות פנימית שאיננה ניתנת לשינוי כלל – ויהי מה! דבקות התמים באידיאל האלוקי הפכה להיות זהותו העצמית, ודווקא השינויים מסביבו מחזקים אותו להעמיק יותר בקשר בינו לבין בוראו. לא בכדי נאמר שהרשעים הולכים אחר ליבם, ואילו הצדיקים ליבם ברשותם!  לכן מתואר בסוף הפסוק "נחלתם לעולם תהיה". הטבעת החותם של התמים על העולם הוא נצחי, כיוון שאינו מושפע מהזמני.

מכאן מלמד המדרש כי שרה אמנו הייתה תמימה. כל חייה ביטאו נאמנות לאמת האלוקית בעולם, ללא חולשה או ירידה רוחנית לזמן קל. להיות במתח רוחני גבוה חיים שלמים זוהי תופעה ייחודית. הרי כל אצל כל אדם חלים שינויים בחיים, פיזיולוגים, מחשבתיים ונפשיים כאחד, ואילו אצל שרה אמנו ייעוד חייה בקידוש שם ה' בעולם נשאר איתן כפי שהיה בתחילה. לכן חז"ל משלבים את דרגתה הרוחנית למצבה הגופנית: בת ק' כבת כ' לחטא – כשם שבת 20 איננה בר עונשין, כך שרה הייתה אף בגיל 100, וכשם שילדה בת 7 בעלת יופי תמים, כך גם שרה בהיותה בת 20 נשארה ביפייפותה.

שרה ואסתר

רבי עקיבא לומד שהמספר 127 המשותף לשרה ולאסתר הוא לא מקרי, כיוון שהוא ראה את קווי הדמיון הנמתחים ביניהן. שתיהן הקדישו את חייהם לאידיאל האלוקי – שרה בגיור הנשים ואסתר בחייה בארמון המלך: ושתיהן יכלו לעמוד על שלהן בצמתים חשובים של עם ישראל – שרה בהרחקת ישמעאל מיצחק ואסתר בהפעלת מרדכי וכניסתה אל המלך. ניתן אף לשער שאסתר ראתה ברוחה את שרה אמה כדמות מופת שניתן ללמוד מאורחות חייה כיצד להתנהל במשבר עם המן ואחשורוש.

בעל ערבי נחל מעמיק ואומר שהזמן הוא אחד מביטויים לצמצום שנגרם בעקבות מעשה בראשית. הנבראים לא יכולים לקבל את השפע האלוקי בבת אחת, ולכן השפע משתלשל מהעולמות הגבוהים ומגיע במנות קטנות. הצדיק יכול להיפגש בכל יום עם הקדושה הקיימת בה, ואף להיפגש עם הדרגות הגבוהות יותר. לכן מסביר שכיוון שחייה של שרה לא היו אוסף של רגעים בודדים עם שינויים, אלא חטיבה אחת ארוכה – כך, אסתר קיבלה לידיה את המלכות על 127 מדינות בבת אחת.

מכאן, מובנים דברי המוסר שאמר לתלמידיו שנמנמנו – תוכלו לצאת מהעייפות שלכם, ברגע שתבינו את הפוטנציאל הגלום בכל שנייה מחייכם!

יהי רצון שנזכה לחיות חיים גדולים ובעלי משמעות למען התורה העם והארץ

שבת שלום

אולי יעניין אותך

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן