הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

לקראת יום הכיפורים – השאיפה לשלמות

כשרוצים להעביר מסר ניתן לבחור בשתי דרכי פעולה. אפשר לדבר על חשיבות הדבר בפני עצמו, או לחילופין לבצע השוואה בין שני נושאים. לדוגמא, בשביל להגדיל את משתתפי לומדי התורה ניתן להסביר לציבור על מהותה של התורה ומעלותיה, ועל הפגישה עם דבר ה' המרוממת את האדם. מנגד, ניתן לבחור להשוות בין אלו שבחרו ללכת לשיעור תורה לבין אלו שבוהים לריק במסכי הטלויזיה או אלו שיושבים בטלים בגנים הציבוריים.

איזו דרך עדיפה להעברת המסר? לדבר על החשיבות או לבצע השוואה? אין תשובה מוחלטת, וכל מקרה לגופו.  אולם, אם כבר קיימת השוואה צריכים אנו לברר מה עומד מאחוריה, ומה בדיוק נלמד באמצעות ההשוואה שלא יכולנו להיפגש בדרך השנייה.

בעל תשובה או צדיק גמור?

במסכת ברכות (לד.) קיימת מחלוקת חכמים בשאלה: מי יותר חשוב בעל תשובה או צדיק גמור?

"אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך. ופליגא דרבי אבהו דאמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין…"

ר' יוחנן סובר שאכן מגיע שכר מופלג לאלו שחזרו בתשובה, והטובות והנחמות שהתנבאו הנביאים מיועדות לשבים בתשובה. אולם, השכר של הצדיקים הגמורים הוא כל-כך גבוה ונשגב, שאפילו הנביאים לא נחשפו אליו, ורק הקב"ה יודע. לכן לדבריו, צדיק גמור הינו במעלה גבוהה יותר מבעל תשובה. מנגד, רבי אבהו סובר שדווקא מקומם של בעלי התשובה  גבוהה יותר מצדיק גמור.

לאור הנחתנו הקודמת, עולה השאלה:

מה ראו לבצע השוואה בין שניהם? מדוע לא הסתפקו לומר שבעל תשובה מקבל שכר טוב על פרישתו מהעבירות? מה בדיוק מוסיפה ההשוואה?

הגדרת השלמות

מחלוקת החכמים מתמקדת בשאלה מהו האדם השלם.

רבי יוחנן סובר ששלם זהו אדם שלא נפל כלל, והצליח בעקביות לשמור על טהרתו. צדיק גמור לא נותן לאתגרים שהעולם הזה מזמן לפתחו להפיל אותו. לדבריו, שלמה המלך שאמר שצדיק זהו אדם שנופל וקם אפילו שבע פעמים, מתייחס לצדיק שאינו גמור. ובכלל, בעולם הזה אין מציאות של צדיק גמור, אך הדבר לא אמור לשבש את סדר החשיבות: צדיק גמור ורק אחר כך בעל תשובה. רבי יוחנן יוכל להשתמש במשל של בגד לבן שהתלכלך שלעולם לא יכול לחזור לאותו הלובן בו הוא היה לפני הלכלוך והכיבוס, כך בעל תשובה, למרות שמגיע לו "יישר כח", אין בכלל מה להשוות אותו לצדיק הגמור.

מנגד, רבי אבהו סובר כי שלם זוהי תנועה מתמדת ושאיפה לשלמות! וזו קיימת בבעל תשובה לעומת צדיק גמור. האדם נברא על מנת לתקן את העולם, והדרך לתיקון העולם מתחילה בתיקון עצמי ובהתמודדות של הבחירה החופשית – שבין היתר – מפילה את האדם. לדברי רבי אבהו, צדיק גמור זהו אדם שלא באמת 'חי' בעולם, כי אחרת הוא היה נופל כי כך מחוייב מהמציאות. התורה ניתנה לבני האדם דווקא בכלל יכולת התיקון הנובעת מהבחירה חופשית. אין מצפים מהאדם להיות מלאך, כפי שחז"ל מציינים שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת בגלל היותם מושלמים והם במצב סטטי ('עומד') שלא מאפשר תיקון, וכך גם הצדיק הגמור ששמר על מצבו הראשוני בהצלחה מרובה, ואין לו למה לשאוף להתקדם כי הוא לכאורה כבר שלם.

הרמב"ם פוסק להלכה את דעתו של רבי אבהו, ובעל תשובה נמצא במקום גבוה יותר מצדיק גמור.

יום הכיפורים כיום ההשלמה

לאור דברינו מתברר, כי יום הכיפורים הוא יום ההשתלמות של האדם מול הבורא, שנאמר "לפני ה' תטהרו". האדם עומד לפני רבש"ע ומתחרט על מעשיו שנבעו מחסרונותיו, אך יחד עם זאת מודע לכך שהחיסרון הוא יתרון.  יכולת הבחירה שהוליכה אותו שולל אל החטא, יכולה להרים אותו מעלה מעלה לקרבת אלוקים ולתיקון עולם.  יום זה, מעצים את שאיפת האדם לזכך את נשמתו מסיגי החטא, ולהתבייש במעשיו – ובכך מגלה את שאיפת השלמות הקיימת בקרבו.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן