בלי קושיות – דבר תורה לחנוכה

שואלים בעלי התוספות: כיצד יכלו המכבים להשתמש בפך השמן שנמצא, אפילו שהיה חתום בחותמו של הכהן הגדול, שהרי כבר גזרו חכמינו שכל עובדי כוכבים ומזלות – מטמאים גם ב"הֵיסט" – ובנגיעה אחת בלבד כבר נטמא הפך הקטן?
השיב על כך בבדיחות היהודי הקדוש: הרי זהו חלק מהנס – שבשעת מעשה, לא עלה בדעתו של אף אדם לשאול את קושייתם של בעלי התוספות…

והוסיף ואמר: ידועה השאלה מדוע חוגגים חנוכה שמונה ימים, הרי ביום הראשון לחנוכת המקדש עדיין לא היה נס בשמן למנורה? אלא, ענה היהודי הקדוש, כבר ביום הראשון לא חשבו המכבים על קושיית התוספות, והרי זה נס לא קטן… ולפיכך אנחנו חוגגים שמונה ימי חנוכה תמימים ולא שבעה בלבד…

אנו רוצים לחיות בעולם של וודאות, בו נהיה בטוחים שהצעד הבא שנעשה לא יפיל אותנו, חלילה, לתהום. נבדוק היטב את מעשינו, נשאל בכל דבר וענין את רבותינו, נשלח מאות מסרונים, ונשמח מאד בידיעה שכל מעשינו, ושכל הנכנס לפינו והיוצא ממנו, כל כולו כשר למהדרין מן המהדרין. וודאות זאת נוחה מאד לאיש המאמין. כך הוא בטוח שריבונו של עולם שמח בו, ובעז"ה יזכה לנתח שמן וגדול בעולם הבא.

אך מחיר הוודאות הוא כבד. ההולך כל חייו על קרקע בטוחה אמנם לא נופל פיזית, אך נפילתו הרוחנית קשה הרבה יותר. יצר הרע איננו פועל רק במשיכת האדם לעבירות ולאיסורים, אלא אף "ההליכה על בטוח" אף היא חלק מעצת יצר הרע עצמו, כי כך ברור לו ל"יצר הרע" שאנשי אמונה יפחדו לצאת מהמסגרת הקבועה להם ומאורח חייהם השגרתי, פן, חס ושלום, יבולע להם בעולם הבא.

הצורך בתשובה הלכתית בכל פרט ופרט, נובע מרצון כן להיות מושלם ומצוין מבחינה דתית, אך טומן בחובו התמסגרות ואי יכולת לנוע בחופשיות על מנת להביא גאולה לעולם. אפשר להיות מצוין מבחינה דתית אך לפספס את כל יכולת ההתעלות הרוחנית של האדם כפרט ושל החברה כולה. אולי כך נזכה לעולם הבא, אך נפספס את התפקיד בעולם הזה. הרוצה לעסוק בתיקון עולם חייב לצאת ליוזמות חדשות למרות ההסתכנות שבדבר. היוצא אל הנהר הסוער – יתכן שיטבע, אך לפחות איננו ממשיך כל חייו לשכשך רגליו במים רדודים.

דומה הדבר לחייל הניצב מול אירוע ביטחוני המסכן אותו. יבקש נא החייל לעצור את הסיטואציה ולהקפיא את הרגע. באותו הזמן יכנס לבית המדרש, ילמד את הסוגיה היטב מכל צדדיה. לאחר מכן ימשיך ויעיין בחוקי המטכ"ל, וכמובן יטלפן למורו ורבו על מנת להיות בטוח לחלוטין שכל תכנוניו ומהלכיו נכונים. במקביל, ראוי שיצור קשר מיידי עם עורך הדין המשפחתי כדי שיהיה בטוח מבחינה משפטית. כעת הוא מוכן לגמרי לפעולה…

אלא שאת הזמן לא ניתן לעצור, והאויב שמנגד יתגבר עליו ללא כל בעיה, או יצליח להתחמק ולהמשיך בפעולותיו החבלניות. דבר לא ימנע ממנו להמשיך בדרכו.

דווקא אנשים יראי אלוקים הרוצים לעשות רק טוב בעולם למען שם ה', טוב להם, ש"בזמן אמת" לא ישאלו יותר מדי שאלות (המכונות בימינו שאלות קיטבג, או קלוצ' קאשעס בלעז…) וירשו לעצמם לסמוך על האינטואיציות האישיות שלהם.

לפעמים אי הידיעה לא רק שפוטרת מהעונש, אלא מאפשרת את קידום המטרות החשובות לנו.

אילו המכבים היו מודעים לוועדת החקירה שתקום לאחר התעוזה הדתית שלהם, אילו ידעו כמה ישאלו ויתחקרו לפני ולפנים את כל הבעיות ההלכתיות של פועלם – הם לא היו מוציאים לפועל את המהפכה הגדולה שעשו, והרי אנו ובני בנינו נתונים היינו עדיין תחת שלטון ה"שב ואל תעשה", ישובים במערות ומנסים להמשיך לשמור על דת אבותינו למרות גזירות חיצוניות המאיימות עלינו לכלותנו.

אולי יעניין אותך

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן