רביבים

גיור ליהדות

דעת המקילים בגיור אינה דעת מיעוט

⬅ האם היה מקום להתחשב בדעת מיעוט בעניין הגיור?
⬅ לפי תיאור המחמירים בגיור – מה הייתה בפועל דרך הפסיקה?
⬅ מדוע המקלים בגיור הסתירו את דעתם?
⬅ האם הייתה תופעת חילון והתבוללות בצפון אפריקה?
⬅ מהי הדרך להגיע לגיור מהודר לפי כל השיטות?

במצב הקיים, יש לאפשר גיור מסורתיים

⬅️ מדוע יהודים רחוקים ממצוות רצו לגייר את בני זוגם הגויים?
⬅️ מדוע פרש הכותב מחברות בבית דין לגיור?
⬅️ האם הרבנים הראשיים סמכו על תמימות בית הדין לגיור?
⬅️ מפני מה המקלים לא ביארו את שיטתם באופן ברור?
⬅️ האם אפשר לשלב את דעת המחמירים ודעת המקלים?

גיור למי שמתכוון לחיות כמסורתי

⬅️ האם יש מתירים לגייר גוי שמתכנן לחיות כמסורתי?
⬅️ מה ענה הראשון לציון הרב עוזיאל לגבי גיור אנשים שלא ישמרו שבת וכשרות?
⬅️ כיצד ביאר הרב בארי את הצורך לקבל עול מצוות בעת הגיור?
⬅️ האם רוב רבני יכול לכפות את דעתו על ציבור שרוצה להקל?

לימוד תורה בשבת

הקהל את העם – הדרשה בשבת וחשיבותה

⬅️ האם אכילת בסעודת שבת יכולה להיחשב כלימוד תורה?
⬅️ מתי התחילו בעם ישראל לקבוע שיעור תורה בשבת?
⬅️ האם יש מצווה לאדם שאינו מפיק תועלת מהדרשה להגיע?
⬅️ מעשים מהתלמוד על חשיבות הלכה
⬅️ עד כמה בימינו יש חובה ללכת לדרשה של הרב המקומי?

ספר 'וזה דבר השמיטה' של הרב יצחק יעקב ריינס זצ"ל

⬅️ סיפרו של כתב היד שיצא לאור בזמן האחרון.
⬅️ מי היה הרב ריינס?
⬅️ מה היה חסר לו, לרב ריינס, שבחר להצטרף לתנועה הציונית?
⬅️ כיצד ניסה 'החפץ חיים' לשכנע את הרב ריינס?
⬅️ האם צדק הרב ריינס כשהקים את תנועת 'המזרחי'?

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

הרב צבי יהודה – מחנכו של הדור

השבוע טור ארוך עם סיפורים על דרכו של הרצי"ה זצ"ל, רבו של הכותב
⬅️ כיצד הרב צבי יהודה קשור לשמו של הרב אליעזר מלמד כותב הטור?
⬅️ האם אהבת הבריות כרוכה ב'ומקרבן לתורה'?
⬅️ מהי המהפכה הגדולה של הרצי"ה?
⬅️ כיצד התיחסו גדולי ישראל שבדורו כלפי הרצי"ה?
⬅️ מדוע הרב צבי יהודה קוק היה חבר בליגה למניעת כפייה דתית?

קריאה-בקלפים

על כשפים, מאגיה ואלילות

⬅️ כיצד ייתכן שעבודת האלילים עזרה לחוטאים בה להצליח?
⬅️ האם יש כוחות טומאה שניתן להשתמש בהם?
⬅️ מהי דעת רוב הראשונים בשאלה האם כוחות הטומאה קיימים?
⬅️ כיצד סמים יכולים לתת לנו דרך לפשר בין הראשונים?
⬅️ אם עבודת האלילים מצליחה – מדוע היא אסורה?

מעמד הר סיני

נבואת משה רבנו ומעמד הר סיני

⬅️ כיצד המוסר והאמונה קשורים יחד?
⬅️ מה ההבדל שבין נבואת משה רבינו לנבואת שאר הנביאים?
⬅️ האם נבואת משה גדולה מעמידה במעמד הר סיני?
⬅️ מהו תפקידם של הנביאים ומה מעבר לסמכותם?

הרב אליעזר מלמד

טבעיות האמונה וסיבת האלילות

⬅️ מהיכן מגיעה האמונה אל האדם?
⬅️ כיצד האמונה מסייעת לאדם להמשיך ליצור בעולם?
⬅️ מניין הגיעה עבודת האלילים?
⬅️ מדוע יש צורך ביכולת להישאר בשאלה בכדי להגיע לאמונה?

בשורה

הגאולה משעבוד האלילים

⬅️ על הסיפור המכונן של יציאת מצרים
⬅️ כיצד ביציאה לחירות ממצרים זכו ישראל לחירות מאלילות?
⬅️ מדוע עם ישראל היה צריך לעבור את הסבל הנורא במצרים?
⬅️ כיצד עצם בקשת משה לשלח את העם היה כפירה בעבודה זרה?
⬅️ איך עם ישראל הפגינו במצרים מסירות נפש ואמונה בהשם?

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן