חידון התנ"ך מועצה אזורית שומרון – תש"פ

ריכוז פרקי החידון:

ספר בראשית: פרקים י"ב- נ'.

ספר שמות: פרקים א'- ה' , יג'- כ' .

ספר יהושע: פרקים א'- י"א, י"ד.

ספר שופטים: כל הספר.

ספר שמואל א': כל הספר.

ספר שמואל ב': פרקים א'- י', כ"ג- כ"ד.

ספר מלכים א': כל הספר.(חוץ מפרקים ו-ז')

דילוג לתוכן