תגית: פרשת תזריע

הרב גור
בית מדרש

פרשת תזריע – הכוח המאחד*

מכל הטומאות השונות המופיעות בתורה, אין טומאה חמורה כטומאת הצרעת.

דילוג לתוכן