יום כיפור – הרצון הטוב הוא הכל

יום הכיפורים הוא יום ממוקד מאוד שמכיל הרבה. חז"ל דורשים על הפסוק "ימים יוצרו ולו אחד בהם" שמכל הימים בשנה רק יום אחד הוא לו יתברך- יום שכולו שלו, יום שאין בו שליטת יצר הרע, אין בו קטרוג- והוא יום הכיפורים.

המסכת שעוסקת בעניינו של היום הזה נקראת 'יומא'. וכשמה כן היא- עוסקת ב-היום. ודווקא כיוון שיש כאן דבר כה גדול בזמן כה קצר, נדרש מאיתנו מיקוד וריכוז גדול- לא להתפזר, לא להתבלבל, לא לעסוק בדברים מסביב אלא לגעת מיד בעיקר. ומהו העיקר? כפי שהוכרע במסכת אבות- העיקר הוא הלב הטוב, הלב הטוב שכולל הכל.

ומהו הלב? הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת אבות מפרש שהלב הוא הרצון. העיקר שעליו הכל עומד הוא הרצון. ותפקידנו ביום הכיפורים הוא לעבוד עבודה גדולה, ממוקדת ומרוכזת על הרצון הטוב שלנו- לחזק את הרצון, לאמץ אותו, להגדילו ולהגביהו.

כתוב בספרים שכפי שלאדם יש איברים כך גם לזמן יש איברים. ראש השנה הוא הראש, ויום הכיפורים הוא הלב. לכן עשר פעמים החל מערב יום הכיפורים, וכלה בתפילת נעילה, אנו מכים שוב ושוב על הלב (באמירת הוידוי)- לעוררו וליישרו.

חז"ל מגלים לנו שהלב הוא העיקר ואומרים לנו שרחמנא ליבא בעי, כלומר רצון ה' הוא בליבנו, כפי שכתוב במשלי "תנה בני ליבך לי". ומסביר שם הרלב"ג "שלא תהיה כוונתך ורצונך כי אם לקניין השלמות". כלומר, ליבך הוא הכוונה והרצון. כשכוח הרצון הוא שמפעיל את הכל.

מרן הרב קוק זצ"ל כותב על כך פעמים רבות מספור, ובין היתר ש"התשובה השרויה בלב תמיד, מוודאת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים והיסוד הגדול שהרצון הטוב הוא הכל וכל הכשרונות שבעולם אינם אלא מילואיו… והוא בא להכיר את הטוב האמיתי של ההצלחה הגמורה שאינם תלויה כי אם באדם עצמו, ולא שום תנאי חיצוני, והוא רק הרצון הטוב. והצלחה זו היא האושר הגדול מכל אוצרות וסגולות, ורק היא מאשרת את כל העולם ואת כל המציאות. כי הרצון הטוב השורה בנשמה תדיר, מהפך הוא את כל החיים והמציאות לטובה" (אורות התשובה ט,א).

עבודתנו ביום הכיפורים היא לעבוד על הרצון שהוא יסוד כל החיים הרוחניים והגשמיים, יסוד כל המציאות.

בכדי לאמץ את כוח הרצון דרושה ודאות. וביום זה, כיוון שמוסרים הערפילים ואור האמת האלוקית זורח, יום החתימה- יום שחותמו של הקב"ה, שהוא האמת, מתגלה בו. ביום זה יש לנו את היכולת להגיע לוודאות. זוהי גם עניינה של חתימה- שדבר חתום הוא דבר בהיר וודאי.

עניינם של הווידויים הרבים שאנו אומרים ביום הזה הוא לוודא מהי האמת, וזאת על ידי שלילת כל הדברים שאינם נכונים לחיים ולעולם. אחרי שמסירים את כל הפספוסים ואת כל ההחטאות, ממילא מצליחים להגיע לאמת המכוונת. ומתוך הוודאות הגדולה מתחזק הרצון הטוב, ומתוך כך מקבלים עוצמה פנימית לכל השנה כולה.

יהי רצון שנזכה להגיע לאותה הוודאות בטוב ובישר, בנכון ובצודק, ומתוך הוודאות נבנה את כח הרצון בעוצמות אדירות, וכאשר הרצון יתגלה ממילא יתגלו היכולות וכל המעשים המופיעים מתוך הרצון יתגלו.

אולי יעניין אותך

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן