Search
לוגו ישיבת הר ברכה
Search
Close this search box.


הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

קניית מקרר

שלום אני צריך לקנות מקרר בימים הקרובים ראיתי שבמקררי סמסונג יש מנגנון שבת מובנה. האם אני יכול לסמוך על כך או לוודא שהדגם הספציפי מאושר על ידי אחד המכונים שמאשרים מקררים? הבנתי שככלל מקררי סמסונג מאושרים על ידי הרב הלפרין מהמכון הטכנולוגי להלכה ומצד שני הבנתי שמשמרת השבת אינה מאשרת את סמסונג ושהרב הלפרין אינו מקפיד על ניתוק חיישנים האם ניתן לסמוך על המקררים המאושרים על ידי המכון הטכנולוגי להלכה של הרב הלפרין למרות שאינם מקפידים על ניתוק חיישנים?

מותר, שכן ברגע שאין שום דבר בולט, כגון אור שנדלק, או שינוי טמפרטורה על הצג – מותר להשתמש במקרר זה בשבת גם אם יש בפנים חיישנים שפועלים, שכן כל פעולה שנעשית בקרבי המנוע ואינה ניכרת, אינה מלאכה, כפי שמובא בפניני הלכה פרק ט הערה 2 (ניתן לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה. וכעת יצא ספר קיצור לכל הפסקים המובאים בפניני הלכה – https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

פעולה שאינה דרך מלאכה כלל – מותרת. לפעמים מלאכה שנעשית בדרך של פסיק רישא מותרת לגמרי הואיל ואינה כדרך מלאכה כלל, וזאת כאשר לא ניכר כלל הקשר שבין פעולת האדם לתוצאה האסורה, ואף התוצאה האסורה אינה ניכרת. כגון לחתוך אשכולית או להוציא ממנה בכפית, למרות שנסחט ממנה מיץ (להלן יב, 15), וכפי שכתב במפורש בבית יוסף (שכ, י) לעניין שבירת קרח תוך התזת רסיסי מים. וכן לעניין מילוי מים קרים בכלי מתכת לוהט, שאם אין כוונה לצרוף את הכלי – מותר (בית יוסף שיח, יב, בשם המגיד משנה יב, ב; ועי' שו"ע שיט, ח, ונשמת אדם יח, ב, ובהרחבות ט, ה, ט-י; כ, ז, ב). וזה יסוד ההיתר לפתוח דלת מקרר שעובד על תרמוסטט, ודלת חדר שיש בו חימום על תרמוסטט, שהואיל ופתיחת הדלת אינה כדרך מלאכה, ולא ניכרת המלאכה הנגרמת מכך – מותר (להלן יז, ח). יסוד זה למדנו ב­כל המלאכות הנוגעות לאכילה, שכדרך מלאכה אסור וכדרך אכילה מותר (להלן בורר יא, ב, וטוחן יב, א-ב). מנגד, כאשר תוצאת המלאכה ניכרת מאוד, נוטים לכתחילה להחמיר אפילו בפסיק רישא דלא ניחא ליה בשני דרבנן (להלן יח, 2).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-17 10:03:17

הלכות שבת – מספריים ופותחן

מתי מותר להשתמש במספריים בשבת? האם מותר להשתמש בפותחן כדי לפתוח קופסת שימורים בשבת?

 1. כל דבר שמותר לחתוך אותו בשבת, מותר להשתמש לשם כך במספריים, כגון לחתוך אריזה של שקית אוכל, או מבגד חדש את חוט הפלסטיק עם התווית של בית החרושת.
 2. מותר להשתמש בפותחן בשבת. אביא לך את דין פתיחת אריזות מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

פתיחת אריזות

כד. מותר לפתוח כדרכן קופסאות שימורים ושקיות מאכלים, וכן לעשות פתח נוח לשקית החלב, שהואיל והן נועדו לשימוש חד פעמי עד שיסיימו את תכולתן, הן בטלות למאכל שבתוכן ואין להן חשיבות של כלי.

כה. מותר לקרוע גם אריזות חד פעמיות שיש בהן דברים אחרים הנצרכים בשבת, כגון אריזת מתנה ואריזת בגד. ובאריזות שעוד ישתמשו בהן מספר ימים באופן נוח, כאריזות טיטולים וממחטות נייר, טוב לעשות פתח גרוע מהמקובל בימות החול. והקורע מעטפה שיש בה מכתב שצריך לשבת, כיוון שיש לה יותר חשיבות, יקרע דרך קלקול באופן שלא ניתן להשתמש בה יותר.

כו. מותר לפתוח פקקי שעם עם חולץ פקקים, וכן פקקי פלסטיק, מפני שעוד לפני פתיחתם הראשונה, היו מוכנים לגמרי, וממילא בפתיחת הבקבוק בפעם הראשונה לא נעשים כלי חדש. והרוצה להקל גם בפקק מתכת, רשאי, ויש מחמירים לפתוח אותו מערב שבת, או לזורקו לאחר פתיחתו, כיוון שרק לאחר הצמדת המתכת לבקבוק במפעל, קיבל הפקק צורת הברגה, וממילא בפתיחת הבקבוק בפעם הראשונה נעשה לכלי חדש.

כז. מותר לפתוח לשונית של פחית שתייה ממתכת ולהפריד גביעי פלסטיק, והרוצה להחמיר ימזוג את המשקה לכוס או יפריד את הגביעים לפני שבת. וכן הדין לגבי קריעת שקית מאכל או שקית ממחטות נייר במקום הניקובים.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-16 13:48:17

תכשיטים ושעון הוצאה בשבת לגברים

האם הגברים היו נכללים מקודם בהאיסור של הוצאת תכשיטים או לא? ומה הדין עכשיו בכלליות לגבי תכשיטים לגברים בהוצאה בשבת? ומה הדין ספציפי לגבי לילך בשעון לגברים? האם גם פה יש מחמירים ומקילים?

 1. מחלוקת כפי שמובא בשו"ע שא, ט
 2. מותר, קל וחומר מדין נשים.
 3. מותר
 4. כמעט בכל דבר יש מחמירים ומקלים. לשם כך נועדו ספרי ההלכה, כדי להכריע.אביא לך דינים אלו מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

  האסור והמותר בטלטול ברשות הרבים ובכרמלית

  ד. אסור ללכת ברשות הרבים או בכרמלית עם מאכל בפיו או דבר שמחזיק בידו או שנמצא בכיסו. אבל בגדים ונעליים, כובע ושעון, טפלים לגוף ומותר ללובשם. ואף מותר ללבוש בגד שאינו מתאים לעונתו, כגון מעיל בקיץ. וכן מותר ללבוש שני זוגות גרביים ושתי חולצות, גם אם עושה זאת כדי להעבירם לחברו. וכן מותר להתעטף במפה, שמיכה או מגבת כדרך לבוש, או להוציא מטפחת על ידי כריכתה סביב הצוואר כצעיף. והרוצה להקל, רשאי לצאת עם כיסוי ניילון מיוחד שנועד להגן על המגבעת מהגשם, למרות שעיקר ייעודו להגן על הכובע ולא על הגוף.

  ה. כל מה שרגילים לחבר לבגד מותר לצאת בו, כגון כובע שמחובר למעיל, תווית המפעל וכפתורי הרזרבה של הבגד, לולאה שתולים בה את הבגד אף שנקרעה בצד אחד. וכן הדין בדברים שרגילים לחבר לבגד כדי לקשטו, כגון כפתורים שבחפתי החליפות, ונוצה שמחוברת לכובע או לבגד.

  ו. אסור לצאת בלבוש רופף שעלול ליפול, שמא יטלטל אותו ד' אמות. אבל בכיפה מותר לצאת, מפני שאף אם תיפול לא יטלטלנה ד' אמות, כיוון שאין ללכת ד' אמות בלא כיסוי ראש. לגבי תכשיטים המנהג להקל ולא לחשוש שתסירם להראות לחברתה. וכן לגבי כפפות המנהג להקל, אך לכתחילה רצוי להחמיר, שמא יתחמם ויורידם.

  ז. מותר לצאת בדברים המשמשים את הגוף, כגון פלסטר ותחבושת המונחים על פצע כדי לרפאו או להגן עליו, צמר גפן באוזן כואבת, פלטה ליישור שיניים, מכשיר שמיעה ומשקפי ראייה. אבל אסור לצאת במשקפי שמש, שמא יורידם ויטלטלם כשיגיע לצל. אמנם הצריך להרכיבם גם בצל מפני חולשת עיניו, מותר לצאת בהם. וכן הדין כשהם מחוברים על ידי ציר למשקפיים רגילים, ובמקום מוצל מגביהים אותם בלא להסירם.

  ח. מי שלא יכול ללכת ללא מקל, כגון חיגר או עיוור שאינו מכיר את המקום שהולך בו, נחשב המקל כנעליו. אבל מי שיכול ללכת בלא המקל, למרות שהדבר קשה לו מאוד, אינו רשאי לצאת בו. וכן דין נכה שמרותק לכיסא גלגלים, נחשב הכיסא כנעליו ומותר לו להניעו בידיו ברשות הרבים, אבל אסור לאדם אחר להוליך אותו. ולצורך מצווה או לצורך גדול, מותר לבקש מגוי שיוליך אותו בכיסאו. גם ילד אסור לשאת בעגלה או בחיקו במקום שאין בו עירוב.

  ט. הנצרך לצאת עם מפתח לרשות הרבים, ישתמש בו כאבזם לחגורה. כלומר, ישחיל את המפתח על שרוך, ויקשרנו בקשר עניבה, ויחגור עצמו בו כך שהמפתח ישמש כאבזם.

  י. הנצרך לצאת מביתו עם תעודת זהות או תרופה, אם יוצא לצורך גדול או למצווה, יכול להוציאם בשינוי תחת כובעו או בתוך חולצתו באופן שלא יפלו (לעיל ט, יא). ונכון שילך ברציפות מרגע שיוצא מרשות היחיד עד שמגיע לרשות היחיד, בלא לעמוד כלל ברשות הרבים.

  יא. במקום שאינו מוקף עירוב ויש צורך ביטחוני שיהיו אנשים שצמודים לנשק ולטלפון נייד, מותר לצאת עמהם לתפילות ושמחות וכדומה, אך לא לטיול. את הטלפון יישאו לכתחילה בשינוי, ואת הנשק יישאו בלא שינוי מפני הסכנה שבנטילתו בשינוי (דיני הוצאה בבעלי חיים, לעיל כ, א-ד).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-15 23:13:08

הכשרת מכשיר נינג'ה

האם וכיצד ניתן להכשיר מכשיר "נינג'ה" חלבי שבטעות הונח בתוכו על המגש המחורר – לחימום קל כריך עם פרוסת בשר יבש. במגש נגע רק הלחם. ומשהוצא התבררה תכולתו. בתודה וברכה אברהם רוזנטל

כמו הכשרת תנור – לנקות ולחמם את המכשיר על החום הגבוה ביותר, וכשהוא מגיע לחום זה להשאירו כך עשר דקות.

דין תנור מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

תנור אפייה

כז. רבים נוהגים שלא להשתמש בתנור אחד לבשרי ולחלבי, אמנם הרוצה להשתמש בתנור אחד לשני המינים, רשאי, ובתנאי שתהיה תבנית לכל מין, ויקפיד להכשיר את התנור בין האפיות על ידי חימומו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה מרגע הפעלתו, ונוהגים גם לנקותו לפני כן.

כח. לא הכשיר את התנור לפני האפייה של המין השני – המאכל כשר, והתנור צריך הכשרה. וגם אם בטעות אפה בשר על התבנית החלבית, אם היתה נקיה לגמרי – המאכל כשר, והתבנית צריכה הכשרה על ידי הפעלת התנור. וכן אם אפה בבת אחת מאכל בשרי ומאכל חלבי בתבניות שונות – המאכלים כשרים, והתנור והתבניות צריכים הכשרה.

כט. כאשר רוצים לאפות בתנור בשרי או חלבי מאכל פרווה שיהיה מותר לאוכלו עם שני המינים, רבים נוהגים להכשירו לפני כן. והרוצים להקל, רשאים לאפות את המאכל בלא הכשרת התנור, ולכתחילה ישתמשו בתבנית פרווה (לעיל, יד).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-16 05:57:29

ניקוי אסלה בשבת

האם מותר בשבת להשתמש במברשת אסלה ?

כן, שהרי מברשת זו עשויה משערות שאינן בולעות ואינן נסחטות, כמו מברשת שיניים, שכן אינך מעוניין בניקוי המברשת אלא בניקוי השיניים או האסלה, והוי דרך לכלוך. אביא לך דין זה מתוך ספר הקיצור לפניני הלכה (https://shop.yhb.org.il/product/kitzur/):

עץ, פלסטיק וניילון:

יג. רהיטי עץ וכלי פלסטיק שאינם בולעים לכלוך, מותר לנקות ולשפשף במים ובחומר ניקוי. וכך הוא דין עדשות מגע, מוצץ ופטמת בקבוק. אמנם בגד גשם ומפה העשויים מיריעות פלסטיק וניילון, אף שעשויים מקשה אחת ואינם בולעים, הואיל ומשמשים כבגדים ומפות, מותר לשטוף ולשפשף קלות בלבד, אך לא בחוזקה כדרך כיבוס.

יד. בגד, מפה או גרביונים העשויים חוטים סינטטיים (פוליאסטר), אסור לנקותם בעזרת מים, כיוון שבין חוטי הפלסטיק נבלע לכלוך שיוצא על ידי המים, הרי זה כדרך כיבוס האסורה.

טו. מותר להשתמש על ידי מים במברשות לניקוי שיניים, כלים ואסלה, ומותר לאחר השימוש לנקותם במים, כיוון שאין שערותיהם צפופות, אך לא יסחטם כיוון שנראה ככיבוס.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2024-07-15 18:22:01

יש לך שאלה?

ניסן ותיקון עולם – פרשיית החודש וחודש ניסן

ניסן – ראש לחודשים

השבת אנו זוכים לקרוא את פרשת החודש ובו בזמן לשמוח בראש חודש ניסן, החודש הראשון, שהוא גם החודש יחיד אליו יש התייחסות מפורטת בתורה, כהקדמה ליציאת מצרים.

מעיון בעניינו של חודש זה ניתן ללמוד על כל מהות החודשים, שכן חודש זה איננו רק הראשון אלא הוא גם ראש לחודשים. וכפי שאומר הקב"ה למשה ואהרון "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" (פרשת בא יב,ב).

וכן מעטרים חז"ל את ראש חודש ניסן בעשר עטרות. וכלשון הגמרא (שבת פז:)

"ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן' תנא אותו יום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשית ראשון לנשיאים ראשון לכהונה ראשון לעבודה ראשון לירידת האש ראשון לאכילת קדשים ראשון לשכון שכינה ראשון לברך את ישראל ראשון לאיסור הבמות ראשון לחדשים".

המצווה הראשונה לישראל

יתר על כן, רש"י בדבריו הידועים בתחילת התורה כותב שהתורה הייתה צריכה לכאורה להתחיל מפסוק זה, שהרי זוהי המצווה הראשונה בה נצטוו ישראל. (רש"י מדייק שהיא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, שהרי שבע מצוות בני נוח ומצוות פריה ורביה ומצוות נוספות נתנו לאנושות או ליחידים בתוך האנושות (כמו ברית המילה לאברהם אבינו), אבל בכל הנוגע לעם ישראל הרי ש"החודש הזה לכם ראש חודשים…" הינה המצווה הראשונה).

ויש לבחון במה זכתה מצווה זו שהיא המצווה הראשונה בה נצטוו ישראל? ומדוע רש"י רואה חשיבות רבה יותר במצוות שנצטוו ישראל לעומת המצוות בהם נצטוותה האנושות כולה או יחידים בה?

חודש מלשון חידוש

עניינו של חודש הינו חידוש. "החודש הזה לכם ראש חודשים"- הוא הראש והראשון לכל החידושים, הוא ראשון לחודשי השנה, שגם השנה, כשמה כן היא, מלשון שינוי. הוא הגורם והמניע את כל השינויים בעולם.

ובאמת יש מקום לשאול מה החידוש שהתחדש באותו חודש ניסן בו נצטוו משה ואהרון להתחיל לקדש את החודשים, הרי העולם היה קיים 1948 שנים לפני החידוש הזה? וכאן אנו מגיעים לברר את עומק העומקים של יציאת מצרים.

מצרים בית העבדים

מצרים כידוע מוגדרת "בית עבדים" ומשמעות הדבר שכולם במצרים עבדים. כולם- כולל פרעה ושריו. התפיסה המצרית אומרת שכולם משועבדים לטבע, שהעולם כבול לחוקים הטבעיים, ולכן גם העבודה הזרה של מצרים היא ליאור שמייצג את העולם הטבעי, החומרי, ולבהמה ש-'בה-מה?'- שכל מה שיש בה הינו החומריות הגלויה, ואין בה שום מעמד רוחני עליון.

באופן הזה ובתפיסת עולם זו ברור שאין כל חדש תחת השמש, עולם כמנהגו נוהג ואין שום חידוש בעולם- שהרי חוקי הטבע והחומר נעים במסלול חיים קבוע וידוע מראש.

גאולת מצרים וערכים שמעל הטבע

ופתאום הופיע בעולם חידוש אדיר: יש משהו שהוא מעל הטבע, יש מי שמקדש את הזמנים וקובע ומחליט מתי חל יום קודש ומתי יום חול. פתאום מתגלה שישנה בחירה חופשית וכי רצון האדם עולה, גובר ומנצח את חוקי הטבע.

לא לחינם עם ישראל נגאל בניסים ונפלאות, בשידוד מערכות הטבע. דבר זה מגלה וחושף שגם האדם הוא חופשי, שהרי יש כוחות שהם מעל ומעבר לטבע.

התפיסה שרואה בטבע תכלית הכל משאירה את כל התאוות והיצרים במקומם, שהרי זהו הטבע- שאין דבר טבעי יותר מאשר לנקום ולנטור, להתאוות ולכעוס. ולכן אם כל העולם הינו עולם טבעי בלבד אז אין שום מקום להתעלות ולהתגדל, להתקדם ולהתפתח.

וכפי שכותב מרן הרב זצ"ל (אורות ישראל א,יא):

"אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כח עליון להחליפו בעילוי. על כן, אין מנוס משפלות המוסר בעומק הרוח- לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים מוחלטים, והמחשבה שהיא מעצמת את הרוח, להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, היא רק המחשבה האמונית, המבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם ה' בעולם בהתגלות רצונית אידיאלית, שזהו גילוי שם ההויה שבתורת ישראל".

כלומר, רק ההבנה שיש רצון יותר עליון מאשר עולם הטבע- והוא הרצון האלוקי, שנתנו הקב"ה לישראל כשציווה אותם לקדש את הזמן, לקדש את המציאות החומרית ולהוציא אותה מכבליה – היא המאפשרת התקדמות.

העולם עד ליציאת מצרים

העולם ב1948 שנותיו הראשונות, עד שחרורם לישראל בניסים ונפלאות, בשידוד ובניצחון על מערכות הטבע- לא התקיים- הוא היה שקוע בתפיסה שאין שום דבר אלא עולם הטבע.

ואמנם היו יחידים גדולים, ובראשם אבותינו, אבל אין כוח ביד יחידים להצעיד ולשנות את העולם. התנועה היחידה שבכוחה לשנות עולם היא תנועה כללית, תנועה של עם. ולכן רק בלידת עם ישראל ניתן הכוח לקדש את הזמן ואת הטבע.

ולכן זוהי תחילתה של ההתחדשות האמיתית, שהרי ההתחדשות הגשמית איננה התחדשות אמיתית והיא רק בבחינת 'אין כל חדש תחת השמש'.

מעכשיו אומה שלמה מתקנת את העולם

על פי דברינו ברור שחודש ניסן, שעניינו יציאת מצרים, מרמז למהותם של כל החודשים. עניינו הוא לחדש ולקדם את העולם. וחידוש וקידום העולם הוא בהבנה שמה שמקדם את העולם הוא הרצון האנושי המחובר לרצון ה', ושאפשר לשנות לגמרי את עולם הטבע, לחדשו ולקדשו.

ולכן גם ברור מדוע המצווה הראשונה היא קידוש ה', כי היא מבטאת את עניינם של כל המצוות – לקדש את עולם החומר.

ושינוי עמוק זה של המציאות יכול להיעשות, כפי שאמרנו, רק על ידי עם. (כשכל תכליתו של אברהם אבינו ושל שאר האבות, הינה, כפי שמתברר בדיבור הראשון לאברהם אבינו, "לך לך… אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול". כלומר, תכלית האבות היא להעמיד גוי, להעמיד אומה, כי רק אומה יכולה לשנות את העולם).

מי בראש ניסן או תשרי?

ולסיום, נעמוד על סתירה שלכאורה עולה מכך שמצד אחד ניסן הוא ראש חודשי השנה ומצד שני אנו יודעים שראש השנה שבחודש תשרי, הוא יום הרת עולם- היום בו נוצר העולם (ולכאורה הוא הראשון).

שאלה זו נתונה במחלוקת בגמרא (ראש השנה י:) שרבי אליעזר סובר שהעולם נברא בתשרי ואילו רבי יהושע סובר שהעולם נברא בניסן. אלא שהתוספות (ר"ה כז.) כותב ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים ואיכא למימר דבתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסן"- ויש גורסים להפך, שבניסן עלה במחשבה ובתשרי נברא העולם.

ממה שהבאנו לעיל אפשר להבין שבתשרי התחדש עולם הטבע, אלא כל מגמתו של עולם הטבע היא "בראשית ברא אלוקים"- בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראה ראשית.

כלומר, המחשבה שעמדה ביסוד הבריאה היא ניסן (על פי הגרסה שבניסן עלה במחשבה לברוא). ובמילים אחרות, הגילוי הממשי של הרצון היסודי שעמד בבריאת העולם, הוא בניסן (ובזה יוסברו שתי הגרסאות בתוספות).

יהי רצון שנזכה בחודש זה להבין את היכולת שלנו לחדש, את הכוח שלנו להתגבר על עולם הטבע, לרוממו ולקדשו. ונזכה שיתקיימו בנו דברי מרן הרב זצ"ל. "יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו".

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן