פרשת שמות – עניין השמות וגילוי שם ה'

השבוע אנו מתחילים ספר חדש, ספר בו נולד עם ישראל וגאולת העולם עוברת לשלב חדש, כפי שהראנו בשנים בקודמות. הספר, כשמו וכפתיחתו- "ואלה שמות", מדגיש מאוד את נושא השמות.

כבר בתחילת הפרשה מדגישה התורה את עניין השמות ומציינת את שמות בני ישראל הבאים מצרימה. גם בהמשך פרשת שמות אנו מוצאים עיסוק לא מבוטל בשמו, החל מקריאת שמו של משה על ידי בת פרעה, "ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו",  ועד קריאת משה שם לבנו- "ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה". בהמשך אנו מוצאים דיון מופלא בין משה לקב"ה על השם שיאמר לבני ישראל- "ויאמר משה אל האלוקים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם… ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם. ויאמר עוד אלוקים אל משה כה תאמר אל בני ישראל ה' אלוקי אבותיכם אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחתי אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור". עניין השמות ממשיך ומתעצם בפרשה הבאה, וארא, שפותחת במילים: " וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה', וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל שד-י ושמי ה' לא נודעתי להם"

לחשיבותם של השמות והמקום שהם מקבלים בספר שמות בכלל ובפרשת שמות בפרט, ננסה היום להבין מדוע עניין השמות הוא כה משמעותי ומהותי.

עניינו של שם הוא חשיפת המהות. המהות הרוחנית הנסתרת מתגשמת ויוצאת לפועל בעולם על ידי מילים, כאשר הדיבור הוא החושף ומגלה את שמתרחש בפנימיות. בעיסוק הרב שמות רצתה התורה לגלות לנו שעניינה של גאולת ישראל הוא חשיפת השמות. עניינו של עם ישראל הוא לקדש ולהופיע את שם ה' בעולם. מטרת הגאולה אינה שחרור פיזי או הקמת ישות לאומית סתמית, אלא הקמת אומה החושפת את שם ה' בעולם.

ישראל הם הגילוי הגדול ביותר של הקב"ה בעולם, וככל ששמות בני ישראל מתבררים ומתגלים כך שם ה' הולך ומופיע. "אלה שמות בני ישראל" מחובר באופן ישיר ל"זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור". כשעם ישראל נגאל ההוויה האלוקית מופיעה בעולם- שם ה' הופך להיות מציאות חיה וקיימת- "אהיה שלחני אליכם".

הבנה זו היא הכותרת לכל ההתבוננות בהיסטוריה של עם ישראל ולכן מופיעה מיד בתחילת ספר שמות- בו יתגלה עם ישראל ויופיע על בימת העולם ויחד עימו יופיע הגילוי האלוקי.

עם ישראל הולך ומתגלה גם בדורנו וככל שהעם הזה הולך ומתחזק כך שם שמים הולך ומופיע בעולם. מטרת ההתחזקות היא קידוש ה', כפי שאומרים חז"ל שכל זמן שקיימים אויבי ישראל בעולם הקב"ה לא מתגלה בעולם. "אין השם שלם ואין הכיסא שלם כל זמן שלא נמחה זרעו של עמלק".

יהי רצון שנזכה שהתודעה הזו תחלחל ותכוון את כל מעשינו, שהשאלה הגדולה של חיינו תהיה כיצד אנו יכולים במעשינו ודיבורנו לגלות ולקדש שם שמים. זה צריך להיות המדד, המבחן, והמדרבן בכל מהלך חיינו. לא לחינם כאשר אדם נפטר מן העולם התפילה שנאמרת לסיכום חייו היא "יתגדל ויתקדש שמיה רבה…". מי יתן וגם מתוך חיינו הפרטיים והלאומיים יתגדל ויתקדש שמו של ה' בעולם.

 

 

אולי יעניין אותך

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן