הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

הרב זאב סולטנוביץ

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

הרצון מכוון את האדם לתשובה

ביאור עולת ראיה מאת הגאון מו"ה זאב סולטנוביץ' שליט"א

השיחה הקצרה / ד' תשרי תשפ"ד; ישיבת הר ברכה[1]

הרצון מכוון את האדם לתשובה

עולת ראי"ה (לקוטים), יום כיפור אות ט

למען נחדל מעשק ידינו, ונשוב אליך לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה, ואין החכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה, והעונות הם המעכבים בעד הרצון שלא יתעלה, וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון כדי שתתעלה החכמה כראוי. ביחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחברו, וראש לכל מהגזל שהוא מעכב את עלוי הרצון, וצריך להתחזק בזה מאד ולקוות לתשועת ד' לזכות בשלמות ולחדול מעשק ידינו.

כאן הנושא העיקרי הוא הרצון והחכמה. יכול להיות שיש לאדם כשרון של חכמה, אבל אין לו הרצון לזה, אין לו רצון לטוב, וממילא כל כשרונותיו עלולים להיות לו לרועץ, מכיוון שאדם מוכשר עם רצון לא טוב, יכול להיות גנב יותר מתוחכם, ממילא גנב שאין לו כשרון ייכשל כמה פעמים ויפסיק להיות גנב, אבל מי שמצליח מתחזק בזה עוד יותר. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה, קודם כל צריך להיות רצון לטובה וקדושה, שאדם ירצה להיות טוב ולחיות בקדושה, באופן שהוא לא טמא, ולא נגוע בדברים רעים. קודם כל הרצון אח"כ ניתן לדון באיזה אופן מגיעים לזה. ואם אין רצון כזה, הצער עצום, כי ממילא אין סיכוי להגיע לזה. ואין החכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. כלומר, מתי האדם יכול להוציא לפועל את חכמתו אפי' יותר ממה שהוא יודע הוא מבין, כפי ברכת הרצון, אם הוא מאד רוצה, הוא יכול להשיג הישגים שהוא בעצמו לא חשב שהוא יכול, הוא יכול להתאמץ ולהשיג הרבה. אבל צריך שהרצון יהיה טוב, זו ברכת הרצון, אם אין אז החכמה לא תהיה, לא תצא אל הפועל, או תצא באופן לא טוב. והעוונות הם המעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. משום שכל עוון הוא רצון מקולקל. הרי אנשים לא עושים עוונות מבלי שהם רוצים בכך, מאיזושהי סיבה. כל עוון בייחוד עוון שלכאורה הצליח, בוודאי מעכב, כי אומר אני מצליח ככה, למה להיות אדם ישר? אני הצלחתי באופן אחר, זה עוד יותר מרחיקו מהרצון הטוב, וממילא מרחיק אותו מהחכמה האמיתית כי הוא משעבד את הכשרון והחכמה אל המטרות הלא טובות, ומתרחק ע"י כך מהדברים הנכונים והדרך הטובה. לכן העוונות הם המעכבים בעד הרצון שלא יתעלה, וצריך לשוב בתשובה, כדי לברר את הרצון כדי שתתעלה החכמה כראוי. כלומר, העיקר זה האישיות שמאחורי המעשים האישיות זה הרצון, מה ענינו בחיים ובעולם, ממילא יוצא שעיקר התשובה ביחס לכל האדם השב בתשובה, זה לא רק שהוא מתקן את המעשים הלא טובים שעשה, זה פותר בעיות עם אנשים לאחרים אולי, אבל מה נוגע אליו, שהוא מתקן את הרצון והוא מחזיר את עצמו לרצון הטוב והקדוש, וזה ממילא בונה את כל האישיות. כלומר תיקון המעשי הלא טובים, הוא כאילו מגיע לאפס ותיקן, אבל מה יהיה הלאה, מה ימנע ממנו להגיע עוד פעם למינוס? רק הרצון שלו כשיתוקן, וזה עיקר התשובה, ממילא כשהוא ירצה את הטובה והקדושה, אז הוא יעשה כבר דברים נכונים וילך בדרך טובה. ממילא זה עיקר התשובה למען האדם, ואז גם החכמה תתעלה כראוי, לא באופן של רמייה, אלא באמת חכמה. איך ניתן לתקן דבר מה בעולם, ע"י החכמה, אבל המניע שלה הוא הרצון. אם הרצון לטוב, אז החכמה תפעל טוב, ולהיפך, להיפך שהחכמה מדרדרת את עצמה ואת המציאות ואת האדם.

ביחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחבירו, וראש לכל מהגזל, שהוא מעכב את עילוי הרצון. בעבירות שבין אדם למקום, אם אדם מביע את הרצון של תשובה, הקב"ה יודע לתקן את הדברים שנעשו, מי שחילל שבת, מה שבין אדם למקום זה בידי ה', הוא לא נפגע. אבל מעשים שבין אדם לחבירו, החבר נפגע בגופו בממונו בנפשו בכבודו, צריך ליתן פיצוי ולבקש מחילה ולרצות את חבירו, כי החבר נפגע באמת. ממילא החלק היותר קשה באופן מעשי זה בין אדם לחבירו, ובין הדברים שבין אדם לחבירו ראש לכל הגזל המעכב את עילוי הרצון, הגזל הוא מעשה זדוני, לחטוף ממישהו אחר, זה לא נעשה בהיסח הדעת, הבעיה היא שגזל זו דרך לכאורה להשיג דברים. אדם אומר למה לי לעבוד? הנה אדם רואה מעיל טוב, אני אגזול יהיה לי מעיל! יש דרך קצרה. וכשמצליחים אז לכאורה אדם למד שהנה זה באמת עובד, אז למה לא, זה מעכב את עילוי הרצון, כי האדם אומר: המ אני רוצה – שיהיו לי דברים, והנה אני יכול להשיגם, שאני יכול לגנוב, אלך בדרך הקצרה! אדם שמתרגל לגזל הוא לא שם לב אח"כ שהוא חי לא משלו, לא מעצמו, הוא חי מאחרים, ממה שעבדו ופעלו אחרים, הוא מחליף את הכל גם את רצונו, כי עיקר האדם זה הרצון, והוא אומר לא הרצון שלי, אלא המטרות הנקודתיות, הרצון עצמו לא שווה אלא העיקר להשיג את הדברים בעצמם. וזה גזל, וזה מעכב ביותר. וצריך להתחזק בזה מאד בתשובה, ולקוות לתשועת ה'. כלומר שהקב"ה יעזור להיגמל מהגזל, מהמחשבה הזו שניתן להשיג דברים בקיצור, ע"י רמייה, ע"י כח, להיגמל מהפיתוי הנורא הזה. קודם כל כדי להיות אדם בעצמו, ושלא להזיק לאחרים.

אם אדם שם לב שע"י גזל הוא בעצם מיותר בחיים, הוא לוקח רק של אחרים, אז בשביל מה הוא קיים? בשביל לקחת מאחרים? יוצא שאין לו כל ערך מצד עצמו! מי שמבין את זה, אז הוא מזדעזע נורא, זה הרי לא משנה, האדם שנגזל אם הוא חרוץ וישר, הוא ירוויח את זה בסוף, אבל מה עם זה שגזל, כולו גזול, כולו חי מדברים שלא משלו, אז איזה ערך יש לו? בשביל מה הוא קיים? מי שמבין את הענין הזה, הוא בתוך האבדון, דינו להיאבד ולהימחק מספר החיים מהמציאות, אין בו שום ערך, ושום צורך, הוא לא הוסיף דבר לעולם משלו, רק קלקל לאחרים, אז מה ערכו?

גזל הוא מייצג את הכל. גם רצח זה גזל חיים. מאידך, יש מושג 'גזל שינה', זהי יותר קשה להחזיר, גזל הוא בעצם תפישת עולם, מן הדברים החמורים ביותר של גזילת החיים והכבוד, גזילת התום (אם אומרים דברים מלוכלכים למישהו, גוזלים ממנו את תמימות ליבו). עיקר העיקרים שאדם חי לא משלו, לא ע"י עצמו, הוא לגמרי מיותר, ובמקרה הרע הוא מזיק, אם זה נזק קשה. אם אדם מבין את זה, הוא מתחיל להיתקן. לרוב בהתחלה החוטאים לא מבינים זאת, הם מתפארים בהישגיהם, אבל כל זה הוא אפס ותהו.

זה עיקר העושק, הוא יותר כולל במובן ההלכתי מהגזל, יש לאדם ידים שהם אמצעי פעולה בעולם, להוציא לפועל את הרצון והמחשבה, מה הוא עושה עם הידים – עושק, ממילא יוצא שהרצון והחכמה הכל פועל לרעה ולא לטובה, גם לרעת עצמו שהוא עושה עצמו יותר ויותר מיותר. אין אף אחד בעולם שצריך אותו, להיפך, כולם רק סובלים מעצם היותו ונוכחותו. זה דבר איום ונורא. ולכן צריך להתחזק מאד בתשובה, ולקוות לתשועת ה', שה' יושיעו מהמצב הרע הזה מהפיתוי הזה. לזכות בשלימות ולחדול מעושק ידינו. ולכן ונשוב אליך בתשובה, לעשות חוקי רצונך, בלבב שלם, מתוך רצון ומתוך גישה נכונה, בלבב שלם.

 

[1] אמר העורך יאיר דלויה, מוגש בזה תמלול שיחה קצרה שמסר מו"ה זאב סולטנוביץ' שליט"א. השתדלנו עד כמה שניתן להיצמד ללשונו, אם לא במשפטים שהוכרחנו לשנות מעט את ניסוחם, למען ירוץ הקורא בהם.

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן