הדרך שלך להקיף את התורה!

שאל את הרב

שאלות ששלחתם

שאלות אחרונות

אישות

איך אפשר לקיים אישות לפי ההלכה אם הבעל משקל כבד ואשה אינה יכולה לסבול המשקל ?

שתי אפשרויות: 1. שהבעל לא ישכב על אשתו, אלא יתמוך בגופו בעזרת שתי ידיו. 2. שהאישה תשכב מעל בעלה (בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו סוף פרק ב מבואר שאמנם יש אומרים שנכון שהחיבור ייעשה באופן שהאיש למעלה והאישה למטה. אמנם מצד הדין כל התנוחות מותרות, ובתנאי שהדבר ייעשה ברצון שניהם. ובחיבור שמקווים שממנו יהיה הריון, עדיף שיתחברו באופן המובחר. וכן כאשר אין רצון מצד אחד מבני הזוג לשנות, עדיף שלא לשנות. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה).

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-29 18:58:22

עילוי נשמה

שלום מספר ישיבות מציעות אופציות שונות לעילוי נשמה, ורציתי לוודא אם הם באמת אפקטיביים: 1. האם מגיע נ"ר לנפטרים אם משלמים עבור הקדשת שיעור לעילוי נשמתם? 2. אפשרות אחרת היא תשלום עבור יום לימוד. במקרה כזה, שם הנפטר מוקרן על מסך בבית המדרש כל אותו יום, אך סביר להניח שהאברכים אינם מתכוונים ספציפית ללמוד לעילוי נשמתו (ואולי גם לא שמים לב לשלט?). האם הקדשת יום לימוד לנפטר גורמת לו נ"ר? 3. תרומה לישיבה לעילוי נשמה, מבלי לבקש לייחד לימוד מיוחד או הנצחה מיוחדת לנפטר. האם עצם התרומה לעילוי נשמתו גורמת לו נ"ר? 4. לבסוף, שאלה שאינה קשורה לנושא הקודם: בהתאם להערה שמופיעה בפנינה היומית, אני משתדל בל"נ בימים אלה ללמוד תורה להצלחת חיילי צה"ל, המשטרה, השב"כ והמוסד. האם כשתסתיים המלחמה בניצחון גדול לישראל בעזרת ה' ית', מותר יהיה לי ללמוד להצלחתי-שלי? תודה רבה!

כדי שתהיה תועלת משמעותית לנפטר, צריך שבזכותך יהיה משהו חדש. לכן אם בזכותך יהיה שיעור, או שבזכותך יבואו יותר לשיעור כי התשלום על האוכל וכשיש אוכל באים אנשים – ודאי שיש בזה תועלת. אלו דברים בולטים. בדרך כלל התועלת עקיפה יותר – התשלום מגיע לישיבה, ובזכות התשלום ניתן לשלם לרבנים מעבירי השיעורים, ובזכות זה יש שיעורים. ממילא גם בזה יש תועלת לנפטר. לכן אין הבדל בין יום לימוד לבין שיעור, אלא ככל שאתה נותן תרומה יותר גדולה, אתה יותר עוזר להחזקת הישיבה, וממילא יש מזה יותר תועלת לנפטר. אלא שבפועל הישיבות מבינות שאנשים רוצים להרגיש משהו מוחשי, לכן הן עושות את זה בצורה של הקדשת שיעור או יום, וזה בסדר גמור. אבל אין משמעות לתועלת הנפטר בכך שמקרינים את שמו על המסך. התועלת היא לתורמים, שבזכות זה הם מרגישים יותר טוב בתרומה שלהם. תשובה זו עונה לשלושת השאלות הראשונות.

מסקנה – מה שחשוב זה לא האופציות השונות שכתבת, אלא ההזדהות שלך עם תורתה וחינוכה של הישיבה שאתה תורם אליה, וכמובן הסכום שאתה תורם.

האם מותר ללמוד להצלחה האישית? מותר, אבל השאלה היא מה הכי משתלם לך. והתשובה היא שככל שתשקיע יותר באחרים ובעם ישראל, אתה תרוויח יותר. שכן הקב"ה הכי שמח במי שרוצה בטובת אחרים ולא במי שרוצה בטובת עצמו. וכפי שאמר בנו של ר' חיים מוואלוז'ין – "וכה היה דברו אלי תמיד, שזה כל האדם, לא לעצמו נברא – רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכחו לעשות".

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-10 10:32:15

פצוע דכא להלכה

שלום הרב, קרה לי משהו באשך ואני מפחד שזה נחשב סריס לפי ההלכה. אבקש שהרב ישפוך קצת אור על הנושא מבחינה הילכתית ?

כמובן שאם יש בעיה צריך ללכת לרופא (משום מה לא הזכרת זאת).

דין זה מובא בפניני הלכה שמחת הבית וברכתו פרק ז. אפשר לקרוא מהספר דרך האתר של פניני הלכה, וזהו קיצור הדברים מתוך הספר שלי קיצור פניני הלכה (הדגשתי את המשפט הרלוונטי לשאלתך):

ז – סריס והשחתה

איסור סירוס

א. אסרה התורה כל פעולה שפוגעת באיבר ההולדה הזכרי של אדם או בעל חיים, עד שאינו יכול להוליד. ואף אם כבר נפגע איבר ההולדה עד שאינו יכול להוליד, אסור מהתורה לעשות פעולה נוספת שפוגעת ביכולת ההולדה, כגון לכרות ביצים שכבר נמעכו.

ב. נחלקו הפוסקים האם שתיית סם שגורם לסירוס הזכר אסורה מהתורה או מדברי חכמים. אבל סירוס זמני על ידי תרופה או הזרקה כימית, אסור רק מדברי חכמים, ולכן לכל הדעות הדבר מותר לצורך מניעת אונס וניאוף גם כאשר אין סכנת נפשות.

ג. איסור סירוס אישה הוא מדברי חכמים, ולא אסרו לעשות זאת בדרך עקיפה, כגון על ידי שתיית סם, ובתנאי שבעלה מסכים לכך ויש לה בכך צורך מיוחד, כגון שהיא סובלת מאוד בלידתה, או שבניה הולכים בדרך לא טובה והיא חוששת להרבות ילדים כאלה, והאפשרויות למנוע היריון בדרכים המקובלות אינן פתוחות לפניה.

יש אומרים שגם סירוס על ידי ניתוק החצוצרות מהרחם דינו כשתיית סם, ובשעת הדחק ניתן להקל. ואם יסתמו את החצוצרות בדרך עקיפה של 'גרמא', אפשר יותר להקל. (דין סירוס בעלי חיים, מובא בהלכות כשרות טו, כא).

איסור נישואין

ד. אסרה התורה לגבר שנעשה סריס בעקבות חבלה באיבר ההולדה שלו לשאת בת ישראל, ואף אם היה נשוי ועבר סירוס, צריך לגרש את אשתו. אבל מותר לו לשאת גיורת ושפחה משוחררת, ואפילו כהן סריס יכול לשאת גיורת שאינה גרושה. אישה שעברה סירוס, רשאית להינשא לבן ישראל (ועי' לעיל ה, ג).

ה. נעשה האיש סריס בעקבות שתיית סם וללא כל פגיעה באיבר ההולדה, מותר בבת ישראל. וכן כאשר נפגע האיש באיבר ההולדה, אך על פי הרופאים הוא עדיין יכול להוליד, כגון שנכרתה לו ביצה אחת, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ונראה שכן הדין בסריס שניתן להוציא מהביצים שלו זרע ולעבר את אשתו.

ו. גם מי שנעשה סריס בידי שמיים, כגון שנולד כך או שנעשה סריס בעקבות מחלה, רשאי להתחתן עם בת ישראל. לכן מי שכדי להציל את חייו או להצילו ממכאוביו, נצרך לעבור כריתה של בלוטת הערמונית שדרכה עובר צינור הזרע, או שנצרך לעבור כריתה של הביצים, או הקרנות שהרסו את היכולת שלו לייצר זרע, מותר בבת ישראל ואינו צריך לגרש את אשתו, אף שאינו יכול לעבר אותה.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-15 17:07:58

הורדת כביסה מהחבל ביום שבת.

האם מותר להוריד כביסה שהתייבשה כבר ביום שבת.

אם זו כביסה שהיה ברור במאה אחוז שתהיה יבשה במהלך השבת – מותר להורידה לצורך השבת. ואם לא היה ברור – אסור.

מחבר התשובה: הרב אורן מצא

2023-11-20 11:23:23

יש לך שאלה?

הצטרפו לקבוצות הלימוד שלנו!

הרב אליעזר מלמד

רביבים

הרב אליעזר מלמד

בקבוצה תוכלו לקבל את הטור 'רביבים' של הרב אליעזר מלמד מדי שבוע. הקבוצה שקטה.

לימוד יומי בנ"ך

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-10 דק, להאזנה, הכולל את הקראת הפרק בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת הנביאים והכתובים!

דף יומי

הרב מאור קיים

האזינו לשיעור בן כ-20 דקות, בליווי הסבר בהיר ומרתק ובצירוף תמונות להבנת הסוגיה!

פרשת השבוע

הרב יונדב זר

לימוד יומי בן כ-20 דקות להאזנה, הכולל הקראת העלייה של אותו יום בליווי הסבר קצר ובהיר לידיעת התורה!

דף יומי

הרב גור גלון

לימוד הדף היומי, בן כ-25 דק' להאזנה וקריאה הכולל הסבר קצר ובהיר של סוגיית הדף שלא ישאיר אותך מאחור!

פרק יומי במשנה

הרב נתן ארונס

הרב נתן ארונס מקריא ומסביר באופן בהיר ותמציתי על הפרק היומי במשנה. שיעור האזנה יומי בן כעשר דקות.

הפנינה היומית

הרב גור גלון

לימוד יומי בן כ-10 דק', לצפייה, האזנה וקריאה של שתי הלכות מתוך פניני הלכה, לידיעת ההלכה למעשה והקפת הנושאים הרלוונטיים לחיים!

דבר תורה לפרשת משפטים – תיקון גדול מתחיל בפרטים הקטנים

בשבת שעברה קראנו בפרשה על אירוע שלא היה שני לו במהלך ההיסטוריה, לאחר שהבורא התגלה בכבודו ובעצמו בעולם, והוריד את התורה לישראל. בעיון בפסוקים נגלה כי לפני מתן תורה, הנחה הקב"ה את משה לומר לבני ישראל את תמצית כל המהלך: "וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל".

משפט זה מצריך בירור:

  • מה הכוונה להיות מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים? הרי עם ישראל מורכב משלוש מדרגות: כהנים, לויים.
  • מה זה אומר להיות 'גוֹי קָדוֹשׁ?

הכהן כמתווך

תפקיד הכהן דומה במקצת לתפקיד מתווך המקשר בין שני צדדים. הכוהנים שנמצאים בבית המקדש משמשים שליחי ציבור המתווכים בין עם ישראל לבין עבודת הקודש.  העבודה סביב הקרבת הקורבנות היא עבור העם ולמענו: לעזור לחוטא לכפר על חטאיו, ולאפשר ליולדת להודות לה' על לידתה ועוד. דרך נוספת של תיווך בין ישראל לעולם הקודש התבטאה בלימודם את ישראל את דרך ה' אשר צריך ללכת בה. לכן מובן, מדוע לכוהנים לא היה חלק ונחלה בארץ – 'כי ה' הוא נחלתם'. כלומר, משימתם היחידה היא בקישור לישראל לקב"ה, ואין להם צורך בקרקע לעבודת החקלאות.

מכאן ניתן להבין את הנמשל. עם ישראל הוא בבחינת כוהנים של אומות העולם. כשם שהכהן מתווך בין ישראל לקב"ה, כך עם ישראל צריך לקשר את האנושות כולה לבורא. קיומה של ממלכה ישראלית המיוסדת על אדני הקודש ועל עולם הרוח והמוסר, תהווה עדות לכל באי עולם על הימצאות הבורא ועל קיום  צלם האלוקים שבאדם.

ישעיה הנביא התנבא על יחסם של אומות העולם בעקבות המדינה היהודית באחרית הימים:

" ג וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל-הַר-ה' אֶל-בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו, וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו:  כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר-ה' מִירוּשָׁלִָם.  ד וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם, וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים; וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת–לֹא-יִשָּׂא גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא-יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה".

בין חזון למציאות

אם כן, לעם ישראל יש תפקיד בכיר בהובלת האנושות אל עבר ייעודה בגילוי אחדות הבורא. בפרשת משפטים, היינו מצפים להיפגש עם עקרונות מוסר ורוח כעין אלו שראינו בעשרת הדיברות בשבת שעברה, כיאה לעם בעל תעודה מוסרית כה גבוהה. אולם, הפתעה מרה מתגלה בתחילת הפרשה – דיני הלכות עבדים!!

  • אדם שגנב ונתפס בחטאו, יחזיר את הגניבה. אם אין לו אפשרות לשלם, אז הוא יימכר כעבד עברי עד אשר ישלם בעבודתו את ערך הגניבה.
  • אב משפחה, מסיבותיו שלו יכול למכור את בתו לשמש כאמה לאדם אחר.

והשאלה שזועקת עד השמים היא:

כיצד בכלל עם המיועד לתקן את העולם מכניס לקודקס ההלכתי שלו נושא הרחוק שנות אור מעולם ערכי ראוי?

לכאורה, עם שמאפשר לאבות למכור את בנותיהם לאמות – לא אמור להיות ראוי לתפקיד נשגב כל שהוא!

תיקון עולם

דבר זה אמור ללמד אותנו על אופן תיקון העולם.

אכן, ייעוד ישראל הוא נשגב וגדול. אולם, נקודת המפתח היא: מהלך. העולם צועד אל עבר גאולתו לא בקפיצת דרך אלא בעלייה מתונה. המטרה היא לא רק להגיע ליעד, אלא לרומם את כל המציאות. תיקון מהיר מדיי לא יוכל להשיג את המטרה הכוללת, כיון שהמציאות מצד עצמה אינה יכולה להכיל זאת. בשל כך, התורה מתחשבת במגבלות המציאות, ויוצרת קווים מוסריים שמתאימים לרמה הרוחנית של אותם דורות.

בימינו, חלפה לה תקופת העבדות בתרבות המודרנית, והתנ"ך שהופץ בעולם גם ע"י זרמים אחרים ובצורות שונות הצליח לפעול את פעולתו ולזכך את המוסר האנושי הרואה פסול גדול בעצם העבדות. אך, עד לפני כמאה שנים (!), העבדות היה דבר מקובל ומוסרי. אלפי שנים היו צריכים לעבור ולחלחל לתודעה האנושית עד שהחל השינוי.  בקיצור הדרך, לא היינו מגיעים להבנה עמוקה בנושא.

'מהלך' מופיע בהרבה תחומים בחיים, כדוגמת אדם שרוצה לכופף חומר קשיח, והדרך הטובה ביותר היא לחמם אותו כראוי או לכופף אותו. אם ינסו לקצר את משך הכיפוף ולכופף אותו לפני הזמן, קרוב לוודאי שהוא יישבר. וכך גם אצל נפש האדם. אדם שעושה שינוי קיצוני באופן מיידי – לא יצליח להחזיק מעמד כראוי! הן בצד הגופני והן בצד הרוחני.

הארת הפרטים הקטנים

בנוסף, דווקא בהתייחסות התורה לצדדים הפחות מוסריים של האדם, על אף שהם ארעיים – ניתן להיווכח עד כה אור התיקון הוא גדול ואמיתי.  אי אפשר לתקן עולם, מבלי לרדת לפרטי פרטים ולהאיר עליהם את אור התורה. כל התחומים המקיפים את האדם צריכים להיות מוארים ומודרכים ע"י החכמה האלוקית.

יהי רצון שנזכה לקיים את ייעודנו כבר מהפרטים הקטנים.

שבת שלום

 

 

אולי יעניין אותך

דילוג לתוכן