לוח שיעורי הישיבה

לו"ז שיעורים - זמן אלול תש"פ

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
סדר בוקר
8:45 – אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
שיעור א' – שיחות הרצי"ה, תלמוד תורה.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
פרשת שבוע – הרב מנחם טחלוב
12:45 – גמראשיעור גמרא – סיכום סדר בוקרשיעור גמרא – סיכום סדר בוקרשיעור גמרא – סיכום סדר בוקרשיעור גמרא – סיכום סדר בוקרשיעור גמרא – סיכום סדר בוקרשיעור סיכום סדר בוקר דיני ממונות12:00 – הרב שלומי עיון באגדות חז"ל
15:30- מנחה15:30- מנחה15:30- מנחה15:30- מנחה15:30- מנחה15:30- מנחה
15:45 – הרב קוקהרב זאב סולטנוביץ – אורות הקודשהרב זאב סולטנוביץ – מאמרי הראי"ה
17:30 – הרב קוקהרב זאב סולטנוביץ – אגרות הראי"ההרב זאב סלטנוביץ – ספר איוב
18:30 – הלכהשיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:30 – ערבית19:30 – ערבית19:30 – ערבית19:30 – ערבית19:30 – ערבית19:30 – ערבית
20:30 – תנ"ךכוזרי – הרב גור גלוןספר מלכים – הרב בועז הוטרראורות התורה – הרב זאב סולטנוביץשיעורים א' וב' – אורות – הרב גור
שיעורים ד'-ה' – הרב יזהר
ספר יהושוע – הרב שלומי בדש

דילוג לתוכן