לו"ז שיעורים מקוונים לימי הקורנה - זמן קיץ תש"פ

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
סדר בוקר
8:45 – אמונה
שיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"ם8:45 –
הרב גור – פ"ש, ספורנו על הפרשה
10:30 –
הרב יזהר – הלכות ברכות ופ"ש (זום)
כניסה לשיעור
12:30 – גמראשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"ם
סדר צהריים
13:00 – תנ"ך
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
15:45 – אמונהשמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
17:30 – הרב קוקהרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות הקודש
כניסה לשיעור
18:30 – הלכהשיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית
20:30 – תנ"ךהרב בועז – עזרא ונחמיההרב גור – אורות התחיה
הרב שלומי – ספר דניאל
הרב יזהר – צדקת הצדיק (זום)
כניסה לשיעור
הרב שלומי – פרשת שבוע
22:30 – דף יומידף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץ

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
סדר בוקר
8:45 – אמונה
שיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"ם8:45 –
הרב גור – פ"ש, ספורנו על הפרשה
10:30 –
הרב יזהר – הלכות ברכות ופ"ש (זום)
כניסה לשיעור
12:30 – גמראשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"ם
סדר צהריים
13:00 – תנ"ך
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
15:45 – אמונהשמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
17:30 – הרב קוקהרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות הקודש
כניסה לשיעור
18:30 – הלכהשיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית
20:30 – תנ"ךהרב בועז – עזרא ונחמיההרב גור – אורות התחיה
הרב שלומי – ספר דניאל
הרב יזהר – צדקת הצדיק (זום)
כניסה לשיעור
הרב שלומי – פרשת שבוע
22:30 – דף יומידף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץ

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
סדר בוקר
8:45 – אמונה
שיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"ם8:45 –
הרב גור – פ"ש, ספורנו על הפרשה
10:30 –
הרב יזהר – הלכות ברכות ופ"ש (זום)
כניסה לשיעור
12:30 – גמראשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"ם
סדר צהריים
13:00 – תנ"ך
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
15:45 – אמונהשמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
17:30 – הרב קוקהרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות הקודש
כניסה לשיעור
18:30 – הלכהשיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית
20:30 – תנ"ךהרב בועז – עזרא ונחמיההרב גור – אורות התחיה
הרב שלומי – ספר דניאל
הרב יזהר – צדקת הצדיק (זום)
כניסה לשיעור
הרב שלומי – פרשת שבוע
22:30 – דף יומידף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץ

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
סדר בוקר
8:45 – אמונה
שיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"ם8:45 –
הרב גור – פ"ש, ספורנו על הפרשה
10:30 –
הרב יזהר – הלכות ברכות ופ"ש (זום)
כניסה לשיעור
12:30 – גמראשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"ם
סדר צהריים
13:00 – תנ"ך
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
15:45 – אמונהשמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
17:30 – הרב קוקהרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות הקודש
כניסה לשיעור
18:30 – הלכהשיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית
20:30 – תנ"ךהרב בועז – עזרא ונחמיההרב גור – אורות התחיה
הרב שלומי – ספר דניאל
הרב יזהר – צדקת הצדיק (זום)
כניסה לשיעור
הרב שלומי – פרשת שבוע
22:30 – דף יומידף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץ

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
סדר בוקר
8:45 – אמונה
שיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"ם8:45 –
הרב גור – פ"ש, ספורנו על הפרשה
10:30 –
הרב יזהר – הלכות ברכות ופ"ש (זום)
כניסה לשיעור
12:30 – גמראשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"ם
סדר צהריים
13:00 – תנ"ך
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
15:45 – אמונהשמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
17:30 – הרב קוקהרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות הקודש
כניסה לשיעור
18:30 – הלכהשיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית
20:30 – תנ"ךהרב בועז – עזרא ונחמיההרב גור – אורות התחיה
הרב שלומי – ספר דניאל
הרב יזהר – צדקת הצדיק (זום)
כניסה לשיעור
הרב שלומי – פרשת שבוע
22:30 – דף יומידף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץ

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
סדר בוקר
8:45 – אמונה
שיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור אמונה – כל שיעור בנפרד – רמי"ם8:45 –
הרב גור – פ"ש, ספורנו על הפרשה
10:30 –
הרב יזהר – הלכות ברכות ופ"ש (זום)
כניסה לשיעור
12:30 – גמראשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"םשיעור גמרא – כל שיעור בנפרד – רמי"ם
סדר צהריים
13:00 – תנ"ך
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
תנ"ך יומי – הרב יונדב
כניסה לשיעור
15:45 – אמונהשמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
שמונה פרקים לרמב"ם – הרב מנחם טחלוב
כניסה לשיעור
17:30 – הרב קוקהרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות התורה
כניסה לשיעור
הרב זאב – אורות הקודש
כניסה לשיעור
18:30 – הלכהשיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית19:00 – מנחה וערבית
20:30 – תנ"ךהרב בועז – עזרא ונחמיההרב גור – אורות התחיה
הרב שלומי – ספר דניאל
הרב יזהר – צדקת הצדיק (זום)
כניסה לשיעור
הרב שלומי – פרשת שבוע
22:30 – דף יומידף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץדף יומי – הרב מאור הורוביץ

הרב גור – הלכה, אמונה ופ"ש כניסה לשיעור
דילוג לתוכן