לו"ז שיעורים מקוונים לימי הקורנה - זמן חורף תשפ"א

סדר היוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
פרשת שבוע – הרב מנחם טחלוב
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר
13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב
15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – אורות הקודש
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – מאמרי הראי"ה
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'
17:30 – הרב זאב סולטנוביץ – אורות התורה17:30 – הרב זאב סלטנוביץ – ספר איוב
18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
20:30 – כוזרי – הרב גור גלון20:30 – ספר מלכים – הרב בועז הוטרר20:30 – אורות התורה – הרב זאב20:30 – אורות – הרב גור גלון.
לשיעורים ד-ה – הרב יזהר אשור
20:30 – ספר יהושע – הרב שלומי בדש

סדר היוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
פרשת שבוע – הרב מנחם טחלוב
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר
13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב
15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – אורות הקודש
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – מאמרי הראי"ה
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'
17:30 – הרב זאב סולטנוביץ – אורות התורה17:30 – הרב זאב סלטנוביץ – ספר איוב
18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
20:30 – כוזרי – הרב גור גלון20:30 – ספר מלכים – הרב בועז הוטרר20:30 – אורות התורה – הרב זאב20:30 – אורות – הרב גור גלון.
לשיעורים ד-ה – הרב יזהר אשור
20:30 – ספר יהושע – הרב שלומי בדש

סדר היוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
פרשת שבוע – הרב מנחם טחלוב
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר
13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב
15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – אורות הקודש
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – מאמרי הראי"ה
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'
17:30 – הרב זאב סולטנוביץ – אורות התורה17:30 – הרב זאב סלטנוביץ – ספר איוב
18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
20:30 – כוזרי – הרב גור גלון20:30 – ספר מלכים – הרב בועז הוטרר20:30 – אורות התורה – הרב זאב20:30 – אורות – הרב גור גלון.
לשיעורים ד-ה – הרב יזהר אשור
20:30 – ספר יהושע – הרב שלומי בדש

סדר היוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
פרשת שבוע – הרב מנחם טחלוב
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר
13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב
15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – אורות הקודש
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – מאמרי הראי"ה
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'
17:30 – הרב זאב סולטנוביץ – אורות התורה17:30 – הרב זאב סלטנוביץ – ספר איוב
18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
20:30 – כוזרי – הרב גור גלון20:30 – ספר מלכים – הרב בועז הוטרר20:30 – אורות התורה – הרב זאב20:30 – אורות – הרב גור גלון.
לשיעורים ד-ה – הרב יזהר אשור
20:30 – ספר יהושע – הרב שלומי בדש

סדר היוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
פרשת שבוע – הרב מנחם טחלוב
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר
13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב
15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – אורות הקודש
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – מאמרי הראי"ה
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'
17:30 – הרב זאב סולטנוביץ – אורות התורה17:30 – הרב זאב סלטנוביץ – ספר איוב
18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
20:30 – כוזרי – הרב גור גלון20:30 – ספר מלכים – הרב בועז הוטרר20:30 – אורות התורה – הרב זאב20:30 – אורות – הרב גור גלון.
לשיעורים ד-ה – הרב יזהר אשור
20:30 – ספר יהושע – הרב שלומי בדש

סדר היוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – מסילת ישרים.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – אורות התורה.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
שיעור א' – שיחות הרצי"ה.
שיעור ב' – מהר"ל, נתיבות עולם.
שיעור ד'-ה' – משלי
9:00 – שיעור אמונה
פרשת שבוע – הרב מנחם טחלוב
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
סדר בוקר
09:30 – לימוד מקורות סדר בוקר
12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר12:00 – שיעור סיכום סדר בוקר
13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב13:00- תנ"ך יומי עם הרב יונדב
15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור15:00 – לימוד כתבי הרב קוק עם הרב גור
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – אורות הקודש
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
———- הרב זאב – מאמרי הראי"ה
16:00 – לימוד דף יומי במסכת שבת עם הרב אליה גוטליב
17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'17:00 – לימוד עצמי פניני הלכה שבת א'
17:30 – הרב זאב סולטנוביץ – אורות התורה17:30 – הרב זאב סלטנוביץ – ספר איוב
18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה18:00 – שיעור סיכום והרחבה ללימוד הפנה"ל עם הרב אליה
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
19:00 – שיעור הלכה – ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד (שידור חי)
כניסה לשיעור
20:30 – כוזרי – הרב גור גלון20:30 – ספר מלכים – הרב בועז הוטרר20:30 – אורות התורה – הרב זאב20:30 – אורות – הרב גור גלון.
לשיעורים ד-ה – הרב יזהר אשור
20:30 – ספר יהושע – הרב שלומי בדש

הרב גור – הלכה, אמונה ופ"ש כניסה לשיעור

קישורים ישירים לכניסה לשיעור

הרב אליעזר מלמד

ראש הישיבה

הרב אליעזר מלמד

דילוג לתוכן