לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

רביבים

revivim1014 יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

⬅️ למה שעיר אחד מכפר על המקדש ואחד על כל השאר?
⬅️ כיצד חטא של אדם אחד יכול להחטיא את כל העם?
⬅️ עד כמה יש להחמיר בשנאת הרשעים?
⬅️ אהבת ישראל ואהבת התורה, מי קודמת?
⬅️ כיצד התענית מסייעת לתשובה?

תקיעת שופר

תקיעת השופר והמלכת ה'

⬅️ מהו העניין המרכזי המתגלה בראש השנה?
⬅️ מי המלך שמעליך?
⬅️ כיצד ה'שברים' עוזרים להגיע לתיקון?
⬅️ מהי הדרך לזכות בשנה טובה בדין?

שילוב תורה ומדע במוסדות החינוך

שילוב תורה ומדע במוסדות החינוך

⬅️ האם לימוד מקצועות החול הוא הכרח או לכתחילה?
⬅️ מה הייתה גישתם של הגר"א וגדולי ישראל ללימודי החול?
⬅️ האם אדם חייב ללמד את ילדיו לימודי חול?
⬅️ האם התוצאות של החינוך הממלכתי דתי מוצלחות?

רביבים 1011 - שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים ופרוזבול

⬅️ על איזו הלוואה צוותה התורה שתישמט?
⬅️ האם טוב לשמוט כספים או שהחובות יוחזרו?
⬅️ כיצד שטר הפרוזבול מונע שמיטת חובות כיום?
⬅️ מדוע טוב שכל יהודי יכתוב שטר פרוזבול?
⬅️ האם פיקדונות וקרנות השקעה נשמטים בשמיטה?

רביבים 1010 - כיתה של פעם

הכשלת החינוך בעוון המחלוקת

⬅️ מדוע מושבות העלייה הראשונה שהקימו דתיים סבלו מעזיבת הדת?
⬅️ מדוע כשל 'מסע המושבות' של הראי"ה קוק בתחום החינוך?
⬅️ כיצד מתוך עשרות אלפי יהודי ירושלים לא נמצאו 10 מורים?
⬅️ מהו החשש שהניע את קנאי ירושלים בעניין החינוך ומה המחיר היום?

מעשר כספים

המצווה שבה מותר לבחון את ה'

⬅️ אם ככלל אסור לבחון את ה' מדוע במעשר כספים מותר?
⬅️ מהן הברכות שזוכים בנתינת מעשר הכספים?
⬅️ מה ההיגיון בברכה המגיעה על ידי מעשר הכספים?
⬅️ האם כל מי שיעשר יתעשר?

ברכות הראייה על נופים ובעלי חיים

⬅️ מהי הסיבה שחכמים קבעו את ברכות הראיה?
⬅️ הרואים מראה מרשים יברכו יחד או בנפרד?
⬅️ האם אפשר לכלול בברכה אחת כמה נופים שונים?
⬅️ האם אפשר לברך על ספורטאי המשתמש בסטרואידים?
⬅️ על אילו יישובים ניתן לברך 'מציב גבול אלמנה' ומתי?

ט"ו באב וערך המשפחה

ט"ו באב וערך המשפחה

⬅️ מה הפתרון העיקרי לבעיית הרווקות?
⬅️ כיצד חסרון יחסי ביופי הופך ליתרון?
⬅️ האם יש היום צורך ליחיד במשפחה?
⬅️ מדוע יש כיום התקפות על ערכי המשפחה?️

תשעה באב נדחה - רביבים 1006

דיני תשעה באב שנדחה ליום ראשון

⬅️ כיצד יש לנהוג בזמן החיבור שבין סוף שבת לתחילת הצום?
⬅️ באיזה זמן יש להחליף בגדים ולחלוץ את הנעליים?
⬅️ מה מה'הבדלה' נוהג במוצאי שבת ואיזה חלק נדחה לסוף הצום?
⬅️ האם יש מנהגי אבלות לאחר תשעה באב שנדחה?
⬅️ מהם דיני רחצה, נעילת הסנדל וקטן בתענית?

הלכות תשעת הימים

מאבק המורים על שכרם מוצדק, אך הוא צריך להתמקד בשיפור

פשקוויל

דרכי הפעולה של הקנאים והפשרה שקיבל הרב פיינשטיין

⬅️ מה הייתה מטרת המחלוקת נגד הרב פיינשטיין?
⬅️ מדוע באה משלחת קנאים אל בית הרב פיינשטיין?
⬅️ האם הרב פיינשטיין באמת חזר בו?
⬅️ האם המחלוקת מנעה מעם ישראל פסקים חשובים ונצרכים?

הרב משה פיינשטיין זצ"ל

המחלוקת על הרב פיינשטיין בעקבות היתריו

⬅️ האם רב יכול לחזור בו מפסק שהוא האמת לדעתו?
⬅️ כיצד התנהל הקמפיין כנגד הרב פיינשטיין?
⬅️ מה היה היחס כלפי מי שניסה למחות כנגד המחלוקת?
⬅️ מדוע היו מוכרחים המתנגדים לצאת כנגד הרב פיינשטיין?
⬅️ כמה קולות ליקטו בעלי המחלוקת והאם הן היו לפי כללי הפסיקה?

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן