פתיחת זמן אלול

נרגשים לשוב לבית המדרש ולקבל את שיעור א' החדש. בעז"ה ביום ראשון ג' באלול, יום פטירתו של גאון ישראל הרא"ה קוק זצ"ל, חילכם לאורייתא!

דילוג לתוכן