מחבר: הרב יאיר וייץ

הלכה

עולה על שולחן מלכים

מקור הדין הגמרא בעבודה זרה לח, א, מביאה שתי לשנאות (סורא ופומבדיתא) להסתייגות שמחדש רב שמואל בר רב יצחק בשם רב בדיני בישולי נכרים: "אמר

קרא עוד »
הלכה

וקרא לך ואכלת מזבחו

הפסוקים בתורה מפשט הפסוקים בספר שמות לד, יג-טז, משמע שמדובר בפסוק 'וקרא לך ואכלת מזבחו' באכילה מזבח שהוקרב לעבודה זרה: הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תִּכְרֹת בְּרִית

קרא עוד »
הלכה

בדיקת י"ב חודש בספק טריפה

דין בדיקת י"ב חודש מועיל רק בספק טריפה בגמרא בחולין נז, ב, מובאים דברי רב הונא: "אמר רב הונא: סימן לטרפה – י"ב חדש". ובאר

קרא עוד »
חומש ויקרא

טעמי איסור אכילת דם

הטעמים המובאים בתורה בספר ויקרא יז, י-יד, מבואר שטעם האיסור הוא משום שהנפש של בעלי החיים נמצאת בדם, והדם ניתן על המזבח כדי לכפר על

קרא עוד »
הלכה

האם יש איסור בישולי גויים בקפה

קליית הקפה ובישולו הכנת הקפה מורכבת משלושה שלבים מרכזיים: קליית פולי הקפה, טחינתם לאבקה, ובישולם במים להכנת משקה הקפה. הן על השלב הראשון והן על

קרא עוד »
חג השבועות

למה דווקא עשרת הדברות

סיבת בחירתם של עשרת הדברות בפרשות יתרו ומשפטים מספרת התורה על מעמד כריתת הברית בין עם ישראל לה' על קבלת עם ישראל את ה' לאלוהיו;

קרא עוד »
בית מדרש

המעיל במקרא

בפרשת 'תצווה' מצווה ה' את משה על שמונת בגדי הכהן הגדול, שאחד מהם הוא המעיל. המעיל, כשמו, הוא בגד עליון שלובשים אותו על גבי בגד

קרא עוד »
בית מדרש

קדש הקדשים הוא לב גן העדן

יהיו הדברים לעילוי נשמת חברינו היקר, הקדוש הרב איתמר בן גל ה' יקום דמו, שנרצח על משמר ארצנו בשובו אל ביתו שבהר ברכה, בקו הראשון

קרא עוד »
בית מדרש

סיפור קריעת ים סוף כפי שלא הכרנו

בדרך כלל כאשר אנו קוראים את סיפור קריעת ים סוף, רובנו נוטים 'לדלג' על מספר נתונים המופיעים בסיפור, שההקשר הכללי שלהם לסיפור מעורפל ולא ברור

קרא עוד »
דילוג לתוכן