מעמדו ההלכתי של בית הדין הרבני הגדול | הרב דוד לאו שליט"א – הרב הראשי לישראל

הרב דוד לאו שליט"א – הרב הראשי לישראל
הנושא: מעמדו ההלכתי של בית הדין הרבני הגדול

דף מקורות לשיעורו של הרב לאו

הרב דוד לאו שליט"א – הרב הראשי לישראל
הרב דוד לאו שליט"א – הרב הראשי לישראל

כתבות נוספות באתר:

שפת אמת לפרשת בשלח – שירת האמונה

שפת אמת לפרשת בשלח – שירת האמונה "במדרש אז ישיר. נכון כסאך מאז כו' אע"פ שמעולם כו' כסאך כו'. כי בעת הבריאה

הרב גור

פרשת בשלח – הסגולה שבפרשת המן

מקובל שלומר פרשת המן הינה סגולה לפרנסה, כפי שמביא רבינו בחיי: “וקבלה ביד חכמים, כי כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח

הרב גור

פרשת וארא – חשיבות הסיפור

בפרשת וארא אנו נפגשים במכות שהיכה הקב"ה את מצרים – מכות שעד היום אנו מספרים עליהם שנה שנה לילדנו בהתפעלות והתרגשות בפרשיות

דילוג לתוכן