ספרי ר' צדוק הכהן מלובלין

כִּי שִׂפְתֵי כֹהֵן יִשְׁמְרוּ דַעַת וְתוֹרָה יְבַקְשׁוּ מִפִּיהוּ, כִּי מַלְאַךְ ה' צְבָאוֹת הוּא

(מלאכי ב, ז)

סדרת ספרי ר' צדוק הכהן מלובלין

האדמו"ר ר' צדוק הכהן מלובלין, הגאון המופלא, היה בקיא ממש בכל התורה, בנגלה ובנסתר, במקרא, במדרשי חכמים, בראשונים ובאחרונים. גם במדעים השונים היה בקיא. רגיל היה לסיים בכל יום מסכת אחת, ואחר הסיום היה אוכל את סעודתו. בשבת היה רגיל לסיים שתי מסכתות: שבת ועירובין.

בנוסף לבקיאותו העצומה היה חריף וחדשן. רוב חידושיו המבריקים נעוצים בעומק הפשט של המקראות והמדרשות.

ספרים רבים כתב רבי צדוק, בנגלה ובנסתר על דרך החסידות, ובכולם בולטת חריפותו ובקיאותו. הרוצה ללמוד את תורת החסידות ממקורותיה בדברי חז"ל רצוי שילמד את ספרי רבי צדוק.

בתורתו מודגשת מאוד סגולת ישראל – היסוד הפנימי האלוקי שבנשמת ישראל, שהוא דבוק תמיד בה'. גם כאשר ישראל חוטאים, מדגיש תמיד רבי צדוק, אין זה אלא מפני השפעה חיצונית, אבל בפנימיותם ישראל מחפשים תמיד את ה'. וכך מבאר רבי צדוק את חטאי ישראל כניסיונות למצוא דרכים להתקרב אליו יתברך. אלא שכיוון שנעשו שלא לפי הדרכת התורה, נכשלו ונענשו. אבל גם מהכישלונות של ישראל לומדים תורה.

(פורסם ברביבים, הרב אליעזר מלמד)

צדקת הצדיק (238 עמ' כריכה קשה)

ספרו של ר' צדוק הכהן מלובלין, ובו רעיונות עמוקים ונפלאים על טיבו של האדם, מידותיו ויצריו, דרכי ההתמודדות עם היצר ועצות להתעלות בעבודת ה'.

תקנת השבין (284 עמ' כריכה קשה)

תיקוני תשובה בכללות ופרטות, בתיקון הברית ומידת היסוד על פי נגלה ונסתר. ביאור מעלת בעלי תשובה וסגולת ישראל.

ישראל קדושים ושיחת מלאכי שרת (286 עמ' כריכה קשה)

ישראל קדושים
על מעלת ישראל ומשמעות הקדושה, והדרכות לעבודת ה'.
שיחת מלאכי השרת
ביאורים על עניינם ותפקידם של המלאכים ומדרגתם לעומת ישראל.

רסיסי לילה, ודברי סופרים (320 עמ' כריכה קשה)

רסיסי לילה
הדרכות בעבודת ה' ורעיונות בענייני הזמנים והחגים (עוסק בהרחבה בענייני פורים וחודש אדר).
דברי סופרים
אוסף רעיונות ועיונים בדברי חז"ל.

מחשבות חרוץ ופוקד עקרים (324 עמ' כריכה קשה)

מחשבות חרוץ
תיקון המחשבה ומחיית עמלק.
פוקד עקרים
באור בעניין פקידת עקרים.

דובר צדק וקומץ המנחה (440 עמ' כריכה קשה)

דובר צדק
ביאורים בנושאים שונים בש"ס ובתורה.
קומץ המנחה
אוסף רעיונות ועיונים בפרשיות התורה.

ליקוטי מאמרים (480 עמ' כריכה קשה)

ליקוטי מאמרים
ביאורים בספר יהושע, בעניין מועדי השנה ועל שמשון הגיבור.
אור זרוע לצדיק
אוסף רעיונות ועיונים בעניין גלות מצרים ועל לשון הקודש.
דברי חלומות
עניינים שונים שנגלו לרבנו בחלומותיו.
קדושת שבת
על השבת – קדושתה, סעודותיה, מלבושיה, השגותיה והמנוחה בה.
ועוד קונטרסים בעניינים שונים.

ענייני הלכה (401 עמ' כריכה קשה)

כרך המקבץ מספרי רבנו העוסקים בהלכה, וביניהם:

ספר הזיכרונות
ספר הזיכרונות הקצר והארוך, העוסקים במניין העשין והלאוין במצוות שונות, ובביאור הלכתי מקיף במספר מצוות.
משיב הטענה
תשובת רבנו בדבר חשבון חז"ל בקביעת לוח השנה.
משיב צדק
על ישיבה בסוכה בשמיני עצרת ואיסור בל תוסיף.
לבושי צדקה ואור זרוע לצדיק
דיונים ופלפולים הלכתיים בדברי ראשונים ואחרונים.
ועוד חיבורים ותשובות בעניינים הלכתיים שונים.

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן