מכון הר ברכה

מכון הר ברכה הוא מוסד למחקר ויצירה רוחנית מבית מדרשה של ישיבת הר ברכה. צוות החוקרים במכון שוקד על פיתוח והפצה של חכמת התורה, בדרכים רבות ומגוונות, במחקר, בניסוח בהוצאה לאור ובהפצה של יראת ה' היא חכמה:

הוצאת הספרים

גולת הכותרת של פעילות המכון היא הכתיבה, העריכה וההפצה של היצירה התורנית מבית המדרש של ישיבת הר ברכה: פניני הלכה, רביבים, ר' צדוק הכהן מלובלין, ביאורים לכתבי הרב קוק, סדרת בינה לעיתים.

ספרים נוספים בהוצאת המכון:

הוצאת הספרים הר ברכה שותפה גם בהוצאה לאור של ספרות תורנית נוספת, כגון:

אורות – הראי"ה קוק זצ"ל, מהדורה חדשה מנוקדת.
הגדה של פסח צפנת פענח – לרבינו יוסף ג'יקטיליה מקדמוני ספרד (בעל 'שערי אורה' ו'גינת אגוז').
ויזרע יצחק – חידושים על התנ"ך והתלמוד, דרושים, הלכות ומנהגים, מאת הרב יצחק דליוה אב"ד ור"מ דק"ק מרראכש.
קבעוני לדורות – אסופת מאמרים לחודש אדר לע"נ דקלה אלואי.
שחר אורו – סיפור חייו של הרב משה צבי נריה, מאת הרבנית צילה בר אלי.
נחלת יעקב – בירורים במצוות ישיבת ארץ ישראל, מאת הרב יעקב זיסברג.
גאולת ישראל – להמתישבים בארץ ישראל ולהעוסקים בישוב ארץ ישראל, הרב אברהם יעלין.
ספר המצוות של הרלב"ג – על פי פירושו לתורה כת"י פירנצה לורנציאנה, מאת ד"ר עשאל בן אור.
שיבת ציון – מכתבים ומאמרים מגאוני הדור הקודם בשבח ישוב ארץ ישראל, מהדורה חדשה בתוספת מבוא הערות ומפתחות ומכתבים נוספים.

תכניות לימודים לבתי ספר – תושב"ע

צוות תכניות הלימודים העמיד למטרה את הגברת לימודי ההלכה במוסדות הלימוד של הציונות הדתית. לשם כך עוסקים בגיבוש תכניות לימודים חדשניות, ועומדים בקשר עם מפמ"ר תושב"ע במשרד החינוך ועם עשרות מוסדות תיכוניים.

הצוות רואה ברכה רבה בפעולותיו, בהעמקת לימודי ההלכה, באיכות ובכמות, ובהעלאה מתמדת של הרמה הלימודית התורנית במוסדות החינוך.

אושרו כבר כמה יחידות בגרות בהלכה, שנלמדות בהצלחה רבה כחלק מתכניות הלימודים הכוללות בהלכה, בישיבות ובאולפנות בכל רחבי הארץ.

תכניות לימודים לבתי ספר – היסטוריה

מכון הספרים יזם הפקה של סדרת ספרי לימוד היסטוריה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים מתוך הבנת הצורך הגדול בספרי לימוד שיהיו ברמה הגבוהה ביותר הן מבחינה מחקר ותוכן, והן מבחינה עיצובית-ויזואלית ויותאמו למגמות העדכניות ביותר של בחינות הבגרות כפי שמתווה ועדת המקצוע במשרד החינוך.

כתיבת הספרים נעשתה בשיתוף עם בעלי מקצוע שהתמחו בחקר המגמות החינוכיות האנטי-ציוניות בספרי הלימוד, ועם חוקרים וכותבים מן השורה הראשונה בישראל.

הספרים שיצאו לאור:

"מסורת ומהפכות– מסורת ומודרנה בתולדות העמים ובתולדות ישראל" – לכיתה י'.

"חורבן וגבורה – נאציזם ושואה"-  לכיתה יא'.

בימים אלו עומד לצאת לאור הספר השלישי, בנושא ציונות לכיתה יא'.

כיום, זהו ספר הלימוד המרכזי הנלמד בבתי הספר בחינוך הממ"ד.

הצוות עוסק באיתור משקיע כלכלי לפרוייקט הגדול הזה, תוך מעקב אחר פעולותיה של ועדת המקצוע ללימודי היסטוריה במשרד החינוך.

חיי תורה – תורה וחכמה

'צריכים אנו לחשבונו-של-עולם שבא על ידי תורה וחכמה' (הראי"ה קוק, הקדמה לעולת ראי"ה)

המכון שותף בהוצאה לאור של ספרים נוספים העוסקים ביחסי תורה ומדע.
אחד מן המדענים שמכון הר ברכה שותף להוצאת ספריו לאור הוא פרופסור בנימין פיין.

פרופ' פיין הוא חוקר פיסיקה בעל שם עולמי, היה מסורב עליה ולחם נגד הקג"ב. כשעלה לארץ התקבל כמרצה לפיסיקה בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב. מכון הר ברכה שותף בהוצאת ספריו לאור במגמה לקדם ולהעמיק את השיח בנושאים אלו בקרב הציבור שוחר תורה וחכמה.

ספריו של פרופ' בנימין פיין:
חוק והשגחה 
יש מאין – מחשבות על המדע, ההשגחה העליונה, הבחירה החופשית, וחוויות חיי.

זהות יהודית

מכון הר ברכה הוציא לאור ספרים נוספים בנושאי תרבות, יצירה וזהות יהודית:

מבצע משאית – סיפור חידוש ההתיישבות היהודית בחברון, מאת עתיה זר.
שיר הסירים – ספרון חדש וחדשני בנושא בחירת בן זוג, מאת נעמי האיתן.
סידור בני מנשה – סידור תפילות בנוסח עדת בני מנשה.
דילוג לתוכן