ישיבת הר ברכה

החזון

חזית בית המדרש

ישיבת הר ברכה שואפת להצמיח תלמידי חכמים פוסקי הלכות המעורים היטב בחיי הציבור והמדינה, שיהיו למנהיגים הרוחניים של העם, וכן להעמיד מדענים ואנשי מעשה תורניים אידיאליסטים ששורשיהם נטועים עמוק בבית המדרש והם מגשימים בכל חייהם חזון של תיקון עולם תוך המשך התפתחות בתורה בעומק וביצירתיות.

הלימוד

בישיבת הר ברכה לומדים תורה מתוך אמונה כי בכוחה של התורה להשפיע אור לעולם כולו ולתקנו. בלימוד מודגש היחס הבריא לחיים ולמציאות, והרצון להשפיע ולפעול במדינה ובעם. על כן, במקביל ללימודי הגמרא הישיבתיים מתקיימים שעורים קבועים בהלכה ובאמונה, לבירור סוגיות אקטואליות באומץ, עמקות תורנית, מקוריות ואחריות.

גמרא עיון

לומדים בבית המדרש

הלימוד בעיון חותר להבנה עמוקה של יסודות ההלכה מתוך לימוד הגמרא בבהירות ובפשטות. על מנת להבין את היסודות לאשורם, ולהגדיר את הכללים שלאורם נקבעים הפרטים, יש צורך בראיית התמונה הכוללת. לכן אנו מקיפים בעיון חלקים רחבים מהמסכת. המיקוד הוא בלימוד פשט הגמרא בעיון עמוק יחד עם דברי רש”י והרא”ש, וזאת כדי לגעת ביסודות ולא לאבד את ראיית התמונה הגדולה, עקב ריבוי הדעות והפרטים. לימוד העיון מחובר ללימוד ההלכה, כך שהתלמיד מצליח לראות מהכללים הגדולים עד לפרטי הפרטים המעשיים ולחברם למארג אחד.

אמונה

בשנות לימודיו בישיבה מקיף התלמיד את מכלול יסודות האמונה, הן דרך לימוד תנ"ך בעמקות והן בלימוד גדולי האמונה הישראלית, כספר הכוזרי, מסילת ישרים, המהר"ל וגדולי החסידות. לימודי האמונה מתייחדים גם בלימוד מעמיק ושיטתי של תורת מרן הרב קוק זצ"ל ובנו הרצי"ה זצ"ל על ידי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם. בין שיעורי האמונה היחודיים לישיבה: שיעור שבועי בהיסטוריוסופיה יהודית, ועיון מתקדם ביסודות הפילוסופיה כמבוא ללימוד שלם של תורת מרן הרב קוק.

מתוך היקף השיעורים ורוחב היריעה האמונית בונה התלמיד את עולמו הרוחני בצורה בהירה ושלימה.

תנ"ך

לומדים בבית המדרש

התנ"ך הוא הבסיס והשורש החי לתורה שבעל פה. על פי מצוות ידיעת התורה בשלימות מכוונת הישיבה את תלמידיה ללמוד את התנ"ך כולו. לשם כך פתחנו את שנת הלימודים הנוכחית (תשעז) בתוכנית חדשה ללימוד פרק יומי בתנ"ך, כאשר מטרת התוכנית היא להקיף את כל ספרי התנ"ך בידיעה יפה ובהירה.

את הלימוד מוביל הרב יונדב זר בחבורת לימוד יומית. אורך הלימוד כ10 דקות. כמובן, יש שמעדיפים ללמוד את הפרק באופן עצמאי.

שירות בצבא

בישיבה שני מסלולים עיקריים, ישיבה גבוהה וישיבת הסדר, כשני שליש מתלמידי הישיבה מתגייסים במסלול ההסדר לאחר שנתיים מלאות של לימוד בישיבה, למשך שירות של 16 חודשים ולאחריהם חוזרים לישיבה וממשיכים בלימוד עד לסיום שיעור ה'. במסלול זה, עד לסוף שיעור ה' מקיף התלמיד בלימוד מסודר ומעמיק את כל יסודות התורה, האמונה, התנ"ך וההלכה.
כשליש מהתלמידים ממשיך לאחר השנתיים בלימוד במסלול של ישיבה גבוהה, בו מקדישים הלומדים שנים רצופות ללימוד תורה בשקידה, מתוך שאיפה לצמוח ולהיות תלמידי חכמים גדולים בתורה וביראת שמים ולהמשיך בהרבצת התורה בישראל. במסלול זה ניתן להתגייס לאחר שיעור ד' לשירות מקוצר במסגרת "הסדר מרכז" או באופן עצמאי.

מצוות השירות בצבא היא נר לרגלם של תלמידי הישיבה, מתוך כך מפעמת בהם רוח של נחישות ומקצועיות באימונים ובשדה הקרב ואיתה תחושת אחריות לחוסנו ולמקצועיותו של הצבא ולקדושת המחנה, השפעתם הרבה של בוגרי הישיבה וקירוב הלבבות ניכרים בכל מקום בו שירתו.

מסלולי המשך

לומדים בבית המדרשבישיבה מספר מסלולי המשך בהתאם לכישרונותיהם של התלמידים:

כולל רבנות – מיועד לתלמידים מוכשרים הרואים עצמם מתאימים לשמש כרבני קהילות, מורי הוראה ורמי"ם בישיבות, וממשיכים להעמיק שנים רבות בלימוד התורה.

תוכנית שילובים – המאפשרת לבחורים רווקים ונשואים, שסיימו את מסלול ההסדר, ללמוד מקצוע במכללה האקדמית באריאל, בלימודים לתואר ראשון או לתואר מהנדס בנושאים שונים, בשילוב לימודי קודש בישיבה. (במסגרת זו לומדים למעלה משבעים תלמידים, כן ירבו).

מסלול לתארים מתקדמים – תוכנית לבוגרי 'שילובים' הממשיכים בלימודים לתואר שני ושלישי. התוכנית מקדמת תלמידי מחקר מצטיינים מתוך הבנה שהעמקה בחכמות הטבע איננה רק לשם פרנסה אלא גם ככלי עזר להעמקה בתורה ולהגשמת האידיאלים האלוקיים במציאות בחיי המעשה.

מכון הוראה – תלמידים המעוניינים יכולים להמשיך בלימוד בישיבה ובמקביל ללמוד לתואר ראשון בחינוך + תעודת הוראה במכללות לחינוך – במסגרת תוכניות המיועדות לבני ישיבות.

תוכנית מורים ורמ"ים – התוכנית מעודדת מורים ורמ"ים להוסיף שעות בלימוד תורה בשעות אחר הצהריים ובימים חופשיים. המורים מחדדים אחד את השני בסוגיות החינוך האקטואליות ובמבחני הרבנות. את התוכנית מלווה הרב גור גלון, ראש ישיבת ההסדר.

בוגרים

הישיבה זוכה לראות את בוגריה משתלבים בהצלחה רבה כמובילים בעשייה התורנית, החינוכית והלאומית. בישיבות, בבתי ספר, בבניין הארץ, בתחומי התקשורת ובמקצועות חופשיים, בוגרי הישיבה מקדשים שם שמיים, ומיישמים הלכה למעשה את תורת ארץ ישראל. אורה של הישיבה נפוץ ומאיר בקרב בוגריה, במשפחותיהם ובהליכותיהם. באופן בולט ביותר נשמר קשר חי בין הישיבה לבוגריה, בביקורים, בלימוד, בשמחות ובשותפות של אהבת תורה.

לבוגרי הישיבה חלק מרכזי ביותר בפיתוח היישוב הר ברכה. רבים מבוגרי הישיבה קובעים ביישוב את ביתם ובונים בו את עתידם. ביניהם רבנים, מחנכים, מהנדסים בתחומים שונים ופעילי ציבור, כולם מתוך אחריות ציבורית ולאומית, ומסירות לקהילה ולחברה.

מכון הר ברכה

לצד הישיבה פועל מכון למחקר ולהוצאת ספרים. בהוצאת המכון יצאה לאור סדרת הספרים 'פניני הלכה' מאת ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד שליט"א. מדברי הרב מלמד יצאו גם שלושה ספרי 'רביבים' שלוקטו מטורי רביבים שמפרסם הרב בעיתון בשבע, בתוספת הרחבות.

מכון הר ברכה הוציא לאור את סדרת ספרי ר' צדוק הכהן מלובלין וזיכה את עם ישראל ולומדי תורתו של ר' צדוק במהדורה חדשה ונאה, עם מראי מקורות, מפתחות ותוכן מפורט.

המכון פועל גם להוצאה לאור של ספרי הרב זאב סולטנוביץ'. בסדרת 'בינה לעיתים', עיון בזהות ובהיסטוריוסופיה יהודית, פורסמו עד כה שני כרכים, העוסקים בתקופה שמבריאת העולם ועד לגירוש ספרד. בסדרת ביאורים לכתבי הרב קוק, פורסמו ביאורים ל'אורות ישראל' ול'למהלך האידיאות בישראל'. החוקרים במכון הר ברכה שוקדים על יצירתם של ספרים נוספים בסדרות השונות.

סדרת "משברים ותקומה" – כחלק מפעילות המכון, לקח על עצמו המכון להוציא לאור ספרי ‏היסטוריה מותאמים לתכנית הלימודים של בתי הספר הממלכתיים-דתיים. שני הספרים הראשונים לכיתות י'-י"א כבר יצאו לאור, ולמעלה מ22,000 תלמידים בחינוך הממ"ד לומדים בו. בקרוב יצא ספר נוסף לכיתות י"ב. מטרת הספרים היא להראות את יד ה' שבמהלכי ההיסטוריה, ‏והתקדמות העולם אל הגאולה.
הספר הראשון – "מסורת ומהפכות" עוסק במודרנה בישראל ובעמים ויחסיה ‏עם המסורת. הספר השני "שואה – חורבן וגבורה" עוסק בשואה, והספר השלישי "השיבה לציון – עלייה ‏והתיישבות" עוסק בהתחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל ובמדינת ישראל מהקמתה והלאה‎. ‎ עוד על המכון…

הישוב הר ברכה

אברכי הישיבה ורבניה מתגוררים בהר ברכה, ובכך מגדילים את הישוב ומעצימים אותו. גם בוגרי הישיבה הרבים שבוחרים להקים את ביתם בהר ברכה, מתוך הקשר החי לישיבה ומאהבת המקום, מקיימים בכך את מצוות ישוב ארץ ישראל בהידור רב. תושבי הר ברכה מחזקים את הנוכחות היהודית בלב הארץ ומוסיפים ביטחון ועוצמה למדינת ישראל כולה. הקמת הישיבה העניקה לישוב תנופת פיתוח משמעותית והאיצה מאד את קצב הקליטה וההתבססות שלו. באהבת התורה ובאידיאליסטיות שלהם, מוסיפים בוגרי הישיבה גוון מיוחד של חיי תורה ועבודה בשמחה ובטוב לבב

מסכמים שנת תורה ועשייה

שמיניסט? מחפש ישיבה? בוא להכיר אותנו

הרב מנחם טחלוב 0543157785

דילוג לתוכן