לוח אירועים


יש לך שאלה?

ביאורים לאורות ישראל

מאמרי 'אורות ישראל' למרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
עם ביאורים מאת הרב זאב סולטנוביץ' שליט"א

ביאורים לכתביו של הרב קוק, מיועדים לבאים לראשונה בשעריה של תורת הרב קוק, וגם למיטיבי-לכת הרוצים להעמיק במצולות ימה של משנת הרב זצ"ל.

תורת הרב מקיפה את שאלות המחשבה היהודית העמוקות ביותר. ועל כן, העמידה על יסודות תורתו של הראי"ה קוק זצ"ל, היא ליבון של מכלול סוגיות היסוד במחשבת ישראל ובשאלות המחשבה היהודית בכלל, ואלה שהתעוררו בעת החדשה בפרט. אושיות המחשבה היהודית כולה הן הרקע ליצירתו המופלאה של הרב זצ"ל והבנתן היא תנאי הכרחי כדי לעמוד על משמעות משנתו של הרב זצ"ל. חידושיו של הרב קוק צומחים מתוך שורשי הקבלה, נטועים באילנה של החסידות ומיוסדים על אדני הפז של הפילוסופיה היהודית וכלל הספרות המדרשית. תורתו של הרב קוק מתבארת בסדרת הביאורים על רקע זרמי המחשבה האנושית הכללית ותורותיהם של ענקי הרוח היהודים באלף השנים האחרונות. בספר נידונים בהרחבה ובהעמקה יסודות המחשבה היהודית והכללית, כמבוא להבנה של מקורות מחשבת הרב ותוכנה.

בין שלל נושאי המחשבה שנסקרים בסדרת השיעורים מוצג באורח מתפתח ומשתכלל ניתוח של יחסי הלאומיות הישראלית והאוניברסאליות הכלל אנושית. בשיעורים מתבארים בהרחבה סגולת ישראל וקדושתם, קדושת הברית עם הבוחר בעמו ישראל וחפץ ההטבה עם כלל האנושות.

השיעורים נערכו בלשון בהירה ומוקפדת, תוך עמידה על הבנת משמעותם המדוייקת של המונחים והמושגים בתורת הרב קוק. בעריכת הספרים הושקעה תשומת לב רבה כדי לאגוד כמה יתרונות: איזון הנכון בין שמירת הזרימה והרעננות של השיעור החי, לבין העריכה הנובעת בהכרח מן המעבר מדיבור בעל פה לספר כתוב. בנוסף, הימנעות מהסבר הדברים במילותיו של הראי"ה עצמו, מה שעלול ליצור הסבר מעגלי, שאיננו מעניק ללומד הבנה טובה יותר, תוך שמירה על נאמנות לכוונותיו המדוייקות של הרב קוק. ועוד, הארת הרקע ההגותי וההיסטורי שבו הגה ויצר הרב קוק מבלי להעמיד את כל תוכן דבריו בצל אפולוגטי מצומצם, ומבלי לטשטש את מבוע ההתחדשות של רעיונותיו של הרב זצ"ל.

תורתו של הרב מוארת בבהירות ובלשון שווה לכל נפש, ובפני הלומד מתגלה עושר של משמעויות לעולמו הרוחני של האדם היהודי בדור הגאולה, ומזור לשאלות ולתהיות של האדם המודרני. הפרט והמשפחה, החברה והלאום, האנושות והבריאה כולה נסקרות לאורה של זריחת הגאולה על ישראל ועל ההוויה כולה.

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לרשימת התפוצה

דילוג לתוכן