לוח אירועים


יש לך שאלה?

מאמרים אחרונים:

בינה לעתים א

בינה לעתים

החזרה לארץ

קדושת הארץ בראי הגלות הגלות יוצרת מבט שונה וייחודי על

הנחלת התורה

עולמם של חכמים, במיוחד בימי בית המקדש השני, שונה במידה

כתיבת תורה שבעל פה

 "עת לעשות לה'" בעקבות כשלון המרידות הגדולות, המרד הגדול, שבסופו

גיבוש תורה שבעל פה

בית המדרש לאחר שפסקה הנבואה, עבר המעמד והמשקל העיקרי אל

מרד בר כוכבא

התקוה התגובה המשמעותית ביותר ובעלת השלכות מרחיקות לכת על חורבן

המרד הגדול וחורבן הבית

הסיבות לפרוץ המרד המרד הגדול פרץ כשלוש שנים לפני חורבן

בשורת הנצרות ופגמיה

המשבר בשיעור הקודם דיברנו על אותו פרק משבר ושינוי, הן

המשבר – ציפיות ומגמות

תחושת קץ העולם בשיעורים הקודמים תיארנו את מצבה של המדינה

הריבוד החברתי

ראינו את מגמת הפיצול שהולכת ומתחזקת בעם היהודי למרות תהליך

דילוג לתוכן