תגיות: חכמים

הנחלת התורה

עולמם של חכמים, במיוחד בימי בית המקדש השני, שונה במידה

גיבוש תורה שבעל פה

בית המדרש לאחר שפסקה הנבואה, עבר המעמד והמשקל העיקרי אל

הקיום בגולה

נס הקיום בגולה תקופת בית המקדש הראשון הארוכה מסתיימת בחורבן.

דילוג לתוכן