תגיות: בית מדרש

כתיבת תורה שבעל פה

 "עת לעשות לה'" בעקבות כשלון המרידות הגדולות, המרד הגדול, שבסופו

הנחלת התורה

עולמם של חכמים, במיוחד בימי בית המקדש השני, שונה במידה

הריבוד החברתי

ראינו את מגמת הפיצול שהולכת ומתחזקת בעם היהודי למרות תהליך

דילוג לתוכן