תגית: תלמוד

בינה לעיתים

כתיבת תורה שבעל פה

 "עת לעשות לה'" בעקבות כשלון המרידות הגדולות, המרד הגדול, שבסופו

דילוג לתוכן