תורה ארכיון

 • בית המדרש לאחר שפסקה הנבואה, עבר המעמד והמשקל העיקרי אל החכמים. מעמד זה, אין פירושו הנהגה פולטית או חברתית, אלא הנהגת העם […]

  גיבוש תורה שבעל פה

  בית המדרש לאחר שפסקה הנבואה, עבר המעמד והמשקל העיקרי אל החכמים. מעמד זה, אין פירושו הנהגה פולטית או חברתית, אלא הנהגת העם […]

  המשך קריאה...

 • התקוה התגובה המשמעותית ביותר ובעלת השלכות מרחיקות לכת על חורבן בית המקדש – תמציתה בדבריו ובמעשהו של רבן יוחנן בן זכאי "יבנה […]

  מרד בר כוכבא

  התקוה התגובה המשמעותית ביותר ובעלת השלכות מרחיקות לכת על חורבן בית המקדש – תמציתה בדבריו ובמעשהו של רבן יוחנן בן זכאי "יבנה […]

  המשך קריאה...

 • קדושת הארץ בראי הגלות הגלות יוצרת מבט שונה וייחודי על עם ישראל, בחינה חדשה של המציאות הריאלית. עד לגלות, היות עם ישראל […]

  החזרה לארץ

  קדושת הארץ בראי הגלות הגלות יוצרת מבט שונה וייחודי על עם ישראל, בחינה חדשה של המציאות הריאלית. עד לגלות, היות עם ישראל […]

  המשך קריאה...

 • נס הקיום בגולה תקופת בית המקדש הראשון הארוכה מסתיימת בחורבן. בתחילה הגליית עשרת השבטים וחורבן ממלכת ישראל, ולאחר מכן חורבן ירושלים ובית […]

  הקיום בגולה

  נס הקיום בגולה תקופת בית המקדש הראשון הארוכה מסתיימת בחורבן. בתחילה הגליית עשרת השבטים וחורבן ממלכת ישראל, ולאחר מכן חורבן ירושלים ובית […]

  המשך קריאה...

 • בחנו את הפן האחד של ראשית התהוות האומה במדבר, את שאלת המנהיגות, המתבטאת בדמותו של משה לא כאדם לעצמו, ואפילו לא כאדם […]

  מתן תורה

  בחנו את הפן האחד של ראשית התהוות האומה במדבר, את שאלת המנהיגות, המתבטאת בדמותו של משה לא כאדם לעצמו, ואפילו לא כאדם […]

  המשך קריאה...

 • נמצאנו למדים ששתי המצוות האחרונות הניתנות לישראל הן מצוות כלליות השייכות לתורה כולה, והן מצוות המשלימות זו את זו. מחד, כל עם ישראל יחדיו ככלל, כאומה, שומעים את אותה התורה מפי המלך. מאידך, לכל יחיד ויחיד מישראל יש את התורה הפרטית שלו.

  של מי התורה? – לפרשת וילך ויום הכיפורים

  נמצאנו למדים ששתי המצוות האחרונות הניתנות לישראל הן מצוות כלליות השייכות לתורה כולה, והן מצוות המשלימות זו את זו. מחד, כל עם ישראל יחדיו ככלל, כאומה, שומעים את אותה התורה מפי המלך. מאידך, לכל יחיד ויחיד מישראל יש את התורה הפרטית שלו.

  המשך קריאה...