תגית: קרבנות

מי אתם שתקריבו קרבן? לפרשת וחומש ויקרא

אדם שיודע להיות צאנו של הקב"ה, נאמן לערכי הנצח, יודע שהקב"ה רוצה שהאדם יתגלה כמולך בתחתונים, האדם כנציג הרוחני והאלוקי, אמור להשתמש בכל החומר לצורכו, שהוא צורך גבוה.

דילוג לתוכן