שפת אמת לפרשת בראשית – "ירא שבת" (זוהר)

הרב יוגב כהן

"ב"ה בראשית בזוה"ק ירא שבת. מה ענין זה לבראשית? אך זה פי' בראשית ברא שיהי' כל הבריאה דבוקה בכח הראשית והתחלת השורש שהיא נקודה מהש"י שנותנת חיים והוי' לכל הנבראים. והוא בחי' שבת כי בו שבת מכל מלאכתו כו' כי שבת. מחזיר כל הבריאה לשורשו שהוא רצונו ית'. אשר ברא לעשות פי' שנתן הש"י כח […]