מאחורי הטומאה והטהרה

⬅ כיצד טומאה באה לביטוי בימינו?
⬅ האם ניתן למצוא טעם במצוות הטהרה והטומאה?
⬅ האם יש קשר בין חיים לטהרה ובין טומאה למוות?
⬅ התרחקות ככלי לחידוש הקשר הזוגי
⬅ מה מקור ההבדל בין טומאת נידה לטומאת לידה?

דבר תורה לפרשת בהעלותך – החטאת המטרה של דמויות מופת

  בחג השבועות העברתי שיעור אודות מהות רעיון המשיח ביהדות, וכיצד הוא מתבטא באירועי הקיצון של שבט המלוכה, כדוגמת: גילוי עריות במשפחת לוט, מעשה יהודה ותמר, המפגש בלילה של רות עם בועז ומעשה דוד ובת שבע. אחת מהנשים הרגישה אי נוחות מהנושא, וביקשה לשאול את השאלה הבאה: "כיצד ניתן לומר שדוד  המלך נפל ושב בתשובה?! […]