שמחת עונה כשאי אפשר לקיים חיבור

רקע זוגות רבים מתמודדים עם מצבים שונים שבהם האפשרות לקיים את שמחת מצוות העונה בחיבור רגיל כדרך כל הארץ (יחסי אישות מלאים. להלן: חיבור) נחסמת בפניהם למשך תקופה מסוימת, ועולה השאלה, האם ניתן למצוא פתרון זמני למצוקתם? או שמא עליהם להתנזר משמחת העונה למשך אותה תקופה, מחמת איסור הוצאת זרע לבטלה? אחת התופעות השכיחות שכוללות […]