המעיל במקרא

בפרשת 'תצווה' מצווה ה' את משה על שמונת בגדי הכהן הגדול, שאחד מהם הוא המעיל. המעיל, כשמו, הוא בגד עליון שלובשים אותו על גבי בגד הבסיס. במקרה של הכהן הגדול, בגד הבסיס הוא הכתונת העשויה שש (פשתן) ועל גביה לובש הכהן הגדול את המעיל. על פי התיאור בפרשה זו, המעיל הוא בגד העשוי כולו צמר […]