תגית: חכמים

בינה לעיתים

הנחלת התורה

עולמם של חכמים, במיוחד בימי בית המקדש השני, שונה במידה

גיבוש תורה שבעל פה

בית המדרש לאחר שפסקה הנבואה, עבר המעמד והמשקל העיקרי אל

בינה לעיתים

המשבר – ציפיות ומגמות

תחושת קץ העולם בשיעורים הקודמים תיארנו את מצבה של המדינה

בינה לעיתים

הקיום בגולה

נס הקיום בגולה תקופת בית המקדש הראשון הארוכה מסתיימת בחורבן.

דילוג לתוכן