התרבות ההלניסטית

משמעות המפגש בין התרבויות ההתנגשות בין התרבות היוונית, או יוונות בכלל, לבין ישראל וישראליות, חשובה לנו לא רק מפני שאנו מציינים כל שנה את ההתנגשות הזו ואת הניצחון בחג החנוכה, אלא בעיקר מפני שהדבר יכול לסייע לנו להבין את מצבנו התרבותי הנוכחי, שדומה במידה רבה להתמודדות עם ההלניזם, אם כי ההיסטוריה אינה חוזרת על עצמה […]