תגית: חומש ויקרא

תמים תהיה? – לפרשת קדושים

נמצאנו למדים שאחד מגופי התורה היסודיים ביותר הוא האיסור לנסות לגלות מה צופן העתיד. אנו יודעים שאף בימינו יש רצון אדיר לדעת מה צופן העתיד, לנסות ולנבא 'מה יהיה' ו'מה יקרה', וכפי שעינינו רואות כיצד אנשים נוהים אחר מקובלים למיניהם, ולהבדיל, אחר אסטרולוגים, קוראים בקפה ושאר מרעין בישין. ואולי הדבר הבולט ביותר בשנה האחרונה הוא הנהירה אחר הסקרים, כדי שינבאו מה יקרה ומה יתרחש.

מי אתם שתקריבו קרבן? לפרשת וחומש ויקרא

אדם שיודע להיות צאנו של הקב"ה, נאמן לערכי הנצח, יודע שהקב"ה רוצה שהאדם יתגלה כמולך בתחתונים, האדם כנציג הרוחני והאלוקי, אמור להשתמש בכל החומר לצורכו, שהוא צורך גבוה.

דילוג לתוכן